Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjerterehabiliteringen halter

Hjertepatienter, der er multisyge, og har et ringe netværk, er taberne i den danske indsats for hjerterehabilitering. Den foregår alt for tilfældig rundt om i landet med det resultat, at de svageste risikerer at blive endnu dårligere.

Sådan lyder konklusionen i en rapport, som Hjerteforeningen har fået udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Rapporten skal bruges til at sætte fokus på rehabilitering med det mål at bekæmpe ulighed i sundhed.

I rapporten konstateres det, at de svageste patienter alt for sjældent møder op eller fuldfører et rehabiliteringsforløb efter deres operation eller behandling, hvorved deres sygdom kan forværres. Desuden peger rapporten på, at der er store forskelle på den konkrete organisering og tilrettelæggelse af rehabiliteringsindsatsen i kommuner og på sygehuse.

”Selv om vi ser stor entusiasme og engagement blandt frontpersonalet for at hjælpe denne svage patientgruppe, peger rapporten på et klart hul i hjerterehabiliteringen. Der mangler systematik i udvælgelsen af, hvem der er sårbar og ikke sårbar, og hvordan man bedst håndterer dem i sundhedsvæsenet. Lige nu er det alt for tilfældigt, hvad der foregår. Og taberne bliver de svageste patienter,” siger Hjerteforeningens forebyggelseschef Morten Ørsted-Rasmussen.

Mere fokus på de svageste

Han mener, at rapporten kommer med klare læringspunkter og konkret inspiration til, hvordan kommuner og sygehuse fremover kan blive bedre til at rekruttere, kommunikere og tilrettelægge deres indsatser, så de svageste hjertepatienter inkluderes. Og eksperter vurderer på baggrund af rapporten, at der er behov for et helt særligt fokus på de svageste patienter – både i form af ekstra opmærksomhed, nye metoder og en mere vedholdende indsats fra sundhedsvæsnets side.

Blandt andet mener overlæge Mogens Lytken Larsen fra Aalborg Universitetshospital, som er ekspert inden for socialdifferentieret hjerterehabilitering, at der generelt er behov for større viden på området, så alle kommuner og sygehuse ved, hvordan de fremover bedst kan hjælpe de svageste hjertepatienter.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift