Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt studie skal afdække fordele og ulemper ved brug af permanent dræn hos leverpatienter

Nyt, dansk studie, som løber frem til 2019, konkluderer foreløbigt, at terminale patienter med levercirrhose (skrumpelever) oplever højere livskvalitet end patienter, som kontinuerligt bliver dræneret for ascites (væske i bughulen) på hospitalet. 

På Hvidovre hospitals gastroenhed er overlæge Lise Lotte Gluud og læge Nina Kimer i øjeblikket i gang med et randomiseret studie af 32 præterminale og terminale leverpatienter. Det er nærmere bestemt patienter med levercirrhose, som er plaget af tilbagevendende ascites i bughulen, hvilket er en hyppig følgetilstand.

I studiet undersøger de to læger hvilken betydning, et blivende dræn i bugvæggen har for produktionen af ascites i bughulen. Desuden vil de vurdere risiko for infektion, patienternes ernæringstilstand og livskvalitet sammenlignet med den nuværende behandling, hvor ascites tømmes på hospitalet med et kateter, der genanlægges cirka hver anden eller tredje uge.

Indtil videre har 21 patienter fået anlagt et permanent dræn. Drænet gør det muligt at drænere ascites derhjemme, enten selv eller i samarbejde med en hjemmesygeplejerske. Den foreløbige konklusion er, at det har vist sig ikke at være forbundet med særlige komplikationer at bruge kateteret og patienterne er generelt meget tilfredse, fortæller Lise Lotte Gluud:

”Normalt ville de møde på hospitalet hver anden eller tredje uge for at få tømt bughulen for ascites. Nu kan de spare turen til hospitalet og i stedet tappe ascites derhjemme – og de kan gøre det med jævne mellemrum i stedet for at vente til de bliver voldsomt plagede af presset fra væsken. En af patienterne har haft det permanente dræn i 480 dage - og fuldstændigt uden komplikationer.”

Ascites generer leverpatienterne voldsomt er den konklusion, som lægerne på Hvidovre hospital er kommet frem til gennem de interviews med patienterne, som ligger forud for studiets opstart.

”De klager alle over, at de har svært ved at bukke sig, taget tøj på, gå rundt, spise og sove. Det spænder og presser, og patienterne er ofte også ubehageligt til mode over, at de ser ’mærkelige’ ud, så nogle undlader at gå ud,” forklarer Lise Lotte Gluud.

Det randomiserede studie er stadig i sin opstart. Men indtil videre udtrykker samtlige patienter altså stor tilfredshed med at have et permanent dræn.

Studiet forventes afsluttet i juni 2019.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift