Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt kombinationsmiddel mod diabetes 2 godkendt

Har du patienter, der har svært ved at holde blodsukkeret stabilt selv om de tager metformin, kan en kombination af ændret kost, motion og et nyt diabetesmiddel være løsningen.

Metformin virker hovedsageligt i tarmen

Årtiers opfattelse af hvordan metformin virker viser sig at være forkert og det kan betyde at mange flere patienter med diabetes 2 kan få gavn af tabletbehandlingen.

Ny langtidsvirkende insulin på det amerikanske marked

Sanofi har fået amerikansk markedsføringstilladelse til sit nye langtidsvirkende insulin Toujeo. Det fremgår af en meddelelse fra virksomheden, at lanceringen i USA forventes i begyndelsen af andet kvartal 2015.

Sammensætningen af tarmbakterier kan afgøre udvikling af fedme

I flere år har fagfolk haft en formodning om, at den humane tarmmikrobiota spiller en rolle i udviklingen af overvægt. I dag er omfattende forskning kommet tættere på mekanismerne bag. Dermed er der ikke helt så langt til at forestille sig tarmbakterier som et muligt behandlingspotentiale i fremtiden.

Repatha godkendt af FDA mod hjertekar-problemer

Repatha er som den første PCSK9-hæmmer godkendt af FDA som forebyggende middel mod hjerteanfald, slagtilfælde og koronarrevaskularisering hos voksne med hjerte-kar-sygdomme.

Nyfunden genmutation udvikler hjertesygdom

Danske forskere har fundet en mutation i et gen, som giver et nyt syn på, hvordan man kan udvikle hjertesygdom. Den nyfundne genmutation medfører en farlig hjerterytmeforstyrrelse med risiko for pludselig uventet død.

Xarelto viser gode resultater sammen med aspirin

En ny kombinationsbehandling kan være et vigtigt fremskridt i behandlingen af patienter med perifer arteriesygdom (PAD). Det viser en netop offentliggjort subgruppeanalyse fra det store COMPASS-studie.

Mulig ny medicinfri behandling af hjerteflimren

En ny og bedre behandling af forkammerflimren kan være på vej, sådan at patienterne kan undvære den blodfortyndende medicin. I stedet vil de få lukket af for hjertets venstre hjerteøre.

Nedarvede hjertemisdannelser oftest forskellige

I det hidtil største studie af familier med hjertemisdannelser viser resultatet, at hvis man arver en misdannelse, så er det mest sandsynligt ikke den samme som i familien. Forskellighed i misdannelserne er således næsten dobbelt så hyppige som ensartethed.

Adipositasforeningen:

Vi ønsker svær overvægt behandlet som sygdom

Skal udviklingen i overvægt bremses, kræver det, at overvægt anerkendes som en kronisk sygdom, og at der etableres målrettede behandlingstilbud.

Positiv tendens: Fedmeepidemien i Danmark er bremset op

En konstant andel af den danske befolkning på ca. 13-15 procent udvikler i dag svær overvægt. Og spørgsmålene florerer blandt behandlere, beslutningstagere og patienter. Er det en sygdom, hvad gør vi ved den, og hvornår bliver den kronisk?

Nye blodtryksgrænser i USA giver debat i Danmark

Grænsen for forhøjet blodtryk vil formentlig blive genstand for diskussion også herhjemme, efter at amerikanerne for nylig ændrede grænsen i USA. I de nye amerikanske retningslinjer betragtes et blodtryk på mere end 130/80 nu som værende for højt, hvor grænsen hidtil har været 140/90.

Mavesyremedicin udskrives med for løs hånd

Brugen af protonpumpehæmmere (PPI'er) er tidligere blevet associeret med hjertekarsygdom. Men forbindelsen mellem varighed og dosis af PPI’er og blodpropper i hjertet og hjernen har ikke været klar. Derfor satte danske forskere sig for at se, om de i registrene kunne finde sådan en sammenhæng.

Dansk studie ændrer radikalt opfattelsen af højt HDL

Hvor man tidligere har holdt mest øje med mennesker med for meget af det dårlige kolesterol, ser der nu ud til at være god grund til også at tjekke dem med for meget af det gode kolesterol.

Patienter med sygdomme i pulsårerne dør på venteliste

Femten-tyve patienter på venteliste til Karkirurgisk Klinik Rigshospitalet er døde, inden de nåede at komme til den første undersøgelse. Knap halvdelen er døde inden for de første fire uger efter at de er henvist til undersøgelse.

Tilfredshed med ny diabetesplan:

Vigtigt at børn og unge får glukosemålere

Den nye nationale Diabetesplan fastslår, at børn og unge nu kan få en glukosemåler. De praktiserende læger og børnelægerne hilser initiativet velkomment: De unge diabetes-patienter kan se frem til at få en højere grad af frihed og muligheden for nemmere at kunne reagere på et faldende eller stigende blodsukker.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift