Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dobbelttransplantationer helbreder type 1-diabetes

På Rigshospitalet har man med succes lavet dobbelttransplantationer af nyrer og bugspytkirtler hos patienter med type 1-diabetes. De er dermed kureret for sygdommen, men det er ingen mirakelkur, understreger klinikchef. Fremtiden ligger derimod inden for stamceller.

Er en type-1-patients nyre så syg, at den skal transplanteres, vil det i nogen tilfælde give mening at transplantere bugspytkirtlen i samme omgang og dermed i praksis kurere patienten diabetes. Bliver nyren transplanteret, er det slut med dialyse, og det er selvfølgelig glædeligt, men samtidig følger nogle negative konsekvenser - blandt andet i form af bivirkninger til en livslang immundæmpende behandling for at undgå kroppens afstødning af den nye nyre.

”Når den tunge medicinske behandling alligevel er nødvendig, kan det i nogle tilfælde retfærdiggøres at transplantere bugspytkirtlen med dens indhold af insulinproducerende beta –celler i samme omgang og dermed også blive fri for at skulle tage insulin,” siger professor og klinikchef på Rigshospitalets nefrologiske klinik, Bo Feldt-Rasmussen. Og indtil videre har alle dobbelttransplantationer fungeret godt, fortæller han:

”Alle transplanterede organer hos de 14 patienter med type 1-diabetes, vi har opereret, er i fuld funktion, og det er et flot resultat, fordi vi først begyndte at foretage dem i 2015 efter mange års pause.”

Også i 1970’erne og 1980’erne lavede man over en årrække dobbelttransplantationer på Rigshospitalet og på Herlev Hospital, men dengang valgte man at stoppe, fordi der fulgte for mange komplikationer med operationerne, fortæller Bo Feldt-Rasmussen. I 2015 vurderede man, at der nu var så gode resultater i andre lande, at det var på tide at gøre et nyt forsøg, som altså har vist sig at bære frugt.

Et multidisciplinært samarbejde

Bo Feldt Rasmussen peger blandt andet på et velfungerende samarbejde mange specialister imellem og grundig forberedelse som årsager til den høje succesrate.

”Dobbelttransplantationerne er et multidisciplinært samarbejde, og alle de specialer, der indgår, er nøglespillere – endokrinologer, nefrologer, kirurger, immunologer, patologer, anæstesilæger med flere. Og samarbejdet fungerer godt både blandt de forskellige faggrupper og med andre lande. Inden vi gik i gang, brugte vi også tid på at forberede os ved at lære fra centre i Oslo og England,” siger Bo Feldt-Rasmussen.

Han tilføjer, at vejen til de gode resultater også er banet af, at der i forvejen er stor erfaring med organtransplantation på Rigshospitalet.

Fremtiden står i stamcellernes tegn

Bo Feldt Rasmussen understreger, at dobbelttransplantationer ikke er en mirakelkur, for dels kan patienterne risikere at skulle have en ny transplantation efter nogle år, og dels har de stadig de følgesygdomme, de i forvejen havde på grund af deres diabetes. Desuden vil det praktisk heller ikke være muligt at transplantere sig ud af problemerne for andre end den lille gruppe af type 1-diabetikere, der alligevel skal nyretransplanteres, hvilket vil sige mellem 15 og 20 patienter om året:

”Lige nu er der et match i forhold til tilbuddet af organer til den lille gruppe, men der er cirka 600 nye type 1-diabetikere om året, så det er klart, at man ikke kan tilbyde transplantationer til alle. Så mange donorer er der slet ikke, og bivirkningerne ved medicinen er for store, hvis der ikke følger en nyre med,” siger han og peger på, at han håber på, at man i fremtiden kan gå til værks på andre måder:

”De her operationer giver os mere viden om bugspytkirtlen, mens vi venter på en anden udvikling, som der er langt mere potentiale i. Der er gang i en masse forskning, hvor man arbejder på at kunne isolere eller endnu bedre dyrke insulinproducerende ø-celler fra stamceller, så man på sigt kan sprøjte dem ind i patienten i stedet for at transplantere hele bugspytkirtlen. Operationerne, vi laver nu, er kun relevant for en meget lille gruppe, men kunne man udvikle en behandling med ø-celler udviklet fra stamceller, ville det være relevant for langt flere,” siger han og fortsætter:

”Men sidstnævnte ligger et godt stykke ude i fremtiden, selvom der arbejdes seriøst med den vision – blandt andet på Københavns Universitet,” siger Bo Feldt Rasmussen.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift