Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Unge med diabetes kan undgå psykiske problemer med nyt screeningsværktøj

Børn og unge med type 1-diabetes har større risiko for at få psykiske lidelser end deres raske jævnaldrende. Derfor er Herlev Hospital i gang med at udvikle et screeningsværktøj, der skal hjælpe behandlere med at pege på de børn og unge, der har det svært. 

Værktøjet skal hjælpe behandlere til at opfange, hvilke børn og unge med type 1-diabetes, der er i risiko for at få psykiske problemer. Og det er der en god grund til, for i dag bliver det opdaget for sent, fortæller Jannet Svensson, læge og klinisk lektor på børneafdelingen på Herlev Hospital.

”Mange unge oplever, at det er svært at passe en kronisk sygdom og samtidig være ung. Vi vil gerne opdage tidligt, hvem der oplever det som en byrde, og hvem der ikke har support og god kommunikation om det i familien, fordi forældrene måske også synes, at det er svært,” siger Jannet Svensson, der er med til at udvikle det nye værktøj.

Hun henviser til et nyt studie fra Hillerød Hospital, der viser, at netop børn og unge med type 1-diabetes har 40 procent større risiko end deres raske jævnaldrende for at udvikle psykiske problemer, som for eksempel spiseforstyrrelser, angst og depression.

Overskuelige spørgsmål

Ifølge Jannet Svensson har små børn med type 1-diabetes ofte et godt reguleret blodsukker, fordi forældrene hjælper. Men så snart børnene fylder 11-12 år, og de selv skal overtage styringen, kan det skride. Der ligger ofte en form for oprør i det, fortæller hun, men det kan også være et tegn på, at nogle synes, det er svært og belastende.

”I dag måler man ikke på, hvordan unge med diabetes trives. Men hvis vi ser på dem, der klarer sig godt, hænger det tit sammen med, at de også får god støtte i hverdagen,” siger Jannet Svensson.

Tanken med det nye værktøj er, at patienterne skal svare på et par spørgsmål i klinikken inden deres konsultation. Det skal være simple spørgsmål, der ikke tager længere tid at svare på end fem-ti minutter, så alle kan overskue det. Også dem, der har det svært – for det er som regel dem, der er sværest at få til at svare, fortæller Jannet Svensson.

Det kan for eksempel være spørgsmål om depression, kropsopfattelse eller familien. Eller spørgsmål om almen talforståelse for at få et indtryk af, hvor gode de er til at regne kulhydrater og dosis ud.

”Forhåbentlig vil det betyde, at vi bliver bedre til at give en mere personorienteret behandling og dermed den rette hjælp. For hvis konflikter i hjemmet fylder, nytter det ikke at regulere deres pumpe. Ligesom det ikke hjælper at give dem regneregler, hvis de har svært ved matematik. Det skal gøre os bedre til at bruge fokus på det, der fylder for dem,” siger Jannet Svensson.

Signaler kan vise sig hos lægen

Jannet Svensson mener, at viden om børn og unge diabetikere med psykiske problemer i høj grad er relevant for praktiserende læger. De ser ofte andre sider af de unge, fordi de kommer til lægen med andre problemer, som for eksempel ondt i hovedet, maven og lignende.

”Det kan være tegn på, at de er belastet og måske i farezonen for at udvikle psykiske problemer. Når vi ved, at diabetes lægger en ekstra byrde på den unge og familien, er det godt at være opmærksom på, om disse klager er et tegn på det og involvere enten familien eller deres diabetes-behandlerteam,” siger Jannet Svensson.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift