Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fruktosamin-måling kan reducere komplikationer ved operationer

Måling af fruktosamin er en effektiv metode til at reducere risikoen for komplikationer efter ledkirurgi.

Patienter med diabetes har oftere brug for kunstige led men har også større risiko for alvorlige komplikationer efter operationen, herunder hjerteanfald, slagtilfælde og sårinfektioner på grund af deres underliggende diabetes.

En ny undersøgelse fra Thomas Jefferson University viser, at måling af fruktosamin er en bedre markør end HbA1c til at forudsige risikoen for kirurgiske komplikationer - hos patienter med og uden diabetes.

"Denne undersøgelse giver os en bedre metode til at identificere patienter, som har brug for intervention forud for operationen. Det kunne være umådeligt nyttigt for at forhindre livstruende komplikationer efter operationen," siger seniorforfatter dr. Javad Parvizi, der er professor i ortopædisk Kirurgi ved Rothman Institute ved Thomas Jefferson University.

American Diabetes Association (ADA) anbefaler, at patienternes HbA1c niveauer er under syv procent for at forhindre generelle komplikationer ved diabetes. Der er dog ingen retningslinjer for glukoseniveauet før operationer, og der er ikke megen dokumentation, der klargør, om dette niveau medvirker til at forhindre komplikationer fra operationen. Derudover kan HbA1c forsinke operationen med mange måneder, hvis man skal afvente, at niveauet kommer ned under det anbefalede niveau.

Men fructosamin kan ifølge forskerne påvise ændringer i glykæmisk kontrol i løbet af kun to til tre uger.

"Så vidt vi ved er dette er den første undersøgelse, hvor man har testet, om blodets fructosamin-niveau kan give os bedre information om glykæmisk kontrol før operationer," siger dr. Parvizi, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Journal of Bone and Joint Surgery.

Resultaterne er baseret på fruktosamin- og HbA1c-målinger hos 829 patienter, der havde en planlagt total udskiftning af knæet mellem 2012 og 2013.

Ved at anvende det samme relative afskæringsniveau for både HbA1c og fructosamin (syv procent HbA1c eller 292 mikromolær/liter fructosamin) undersøgte forskerne, om patienter, der var over disse tærskler, havde større sandsynlighed for komplikationer.

Resultaterne viste, at høje HbA1c-niveauer ikke forudsagde en øget risiko for komplikationer. Høje fructosaminniveauer var imidlertid forbundet med en større risiko for dyb infektion, genindlæggelse og genoperation. Derudover viste det sig, at 35 procent af patienterne med for høje fructosamin-niveauer ikke var diagnosticeret med diabetes, hvilket angiver, at der kan være patienter med øget risiko, som normalt ikke ville være identificeret.

"Det faktum, at vi kan bruge denne test til at opdage dårlig glukosekontrol hos patienter uden diabetes, kan være signifikant og kunne hjælpe os med også at forbedre resultaterne for almindelige patienter," siger dr. Noam Shohat, der også har medvirket i undersøgelsen.

Kliniske og prækliniske undersøgelser har vist, at selv kortsigtede peaks i blodsukkeret kan forringe immunsystemet og kroppens evne til at bekæmpe infektion. De kortvarige ændringer, der opdages af fructosamin, er også forbundet med ændringer i cytokinniveauer, der også er vigtig for immunresponser mod infektion.

"På grund af fruktosamins lovende rolle i bestemmelsen af dårligt kontrolleret blodsukker er vi allerede begyndt at bruge fructosamin-testen for at finde ud af, hvem der har høj risiko for komplikationer og for at optimere den glykemiske kontrol hos disse patienter," fortæller dr. Parvizi.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift