Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fruktosamin-måling kan reducere komplikationer ved operationer

Måling af fruktosamin er en effektiv metode til at reducere risikoen for komplikationer efter ledkirurgi.

Patienter med diabetes har oftere brug for kunstige led men har også større risiko for alvorlige komplikationer efter operationen, herunder hjerteanfald, slagtilfælde og sårinfektioner på grund af deres underliggende diabetes.

En ny undersøgelse fra Thomas Jefferson University viser, at måling af fruktosamin er en bedre markør end HbA1c til at forudsige risikoen for kirurgiske komplikationer - hos patienter med og uden diabetes.

"Denne undersøgelse giver os en bedre metode til at identificere patienter, som har brug for intervention forud for operationen. Det kunne være umådeligt nyttigt for at forhindre livstruende komplikationer efter operationen," siger seniorforfatter dr. Javad Parvizi, der er professor i ortopædisk Kirurgi ved Rothman Institute ved Thomas Jefferson University.

American Diabetes Association (ADA) anbefaler, at patienternes HbA1c niveauer er under syv procent for at forhindre generelle komplikationer ved diabetes. Der er dog ingen retningslinjer for glukoseniveauet før operationer, og der er ikke megen dokumentation, der klargør, om dette niveau medvirker til at forhindre komplikationer fra operationen. Derudover kan HbA1c forsinke operationen med mange måneder, hvis man skal afvente, at niveauet kommer ned under det anbefalede niveau.

Men fructosamin kan ifølge forskerne påvise ændringer i glykæmisk kontrol i løbet af kun to til tre uger.

"Så vidt vi ved er dette er den første undersøgelse, hvor man har testet, om blodets fructosamin-niveau kan give os bedre information om glykæmisk kontrol før operationer," siger dr. Parvizi, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Journal of Bone and Joint Surgery.

Resultaterne er baseret på fruktosamin- og HbA1c-målinger hos 829 patienter, der havde en planlagt total udskiftning af knæet mellem 2012 og 2013.

Ved at anvende det samme relative afskæringsniveau for både HbA1c og fructosamin (syv procent HbA1c eller 292 mikromolær/liter fructosamin) undersøgte forskerne, om patienter, der var over disse tærskler, havde større sandsynlighed for komplikationer.

Resultaterne viste, at høje HbA1c-niveauer ikke forudsagde en øget risiko for komplikationer. Høje fructosaminniveauer var imidlertid forbundet med en større risiko for dyb infektion, genindlæggelse og genoperation. Derudover viste det sig, at 35 procent af patienterne med for høje fructosamin-niveauer ikke var diagnosticeret med diabetes, hvilket angiver, at der kan være patienter med øget risiko, som normalt ikke ville være identificeret.

"Det faktum, at vi kan bruge denne test til at opdage dårlig glukosekontrol hos patienter uden diabetes, kan være signifikant og kunne hjælpe os med også at forbedre resultaterne for almindelige patienter," siger dr. Noam Shohat, der også har medvirket i undersøgelsen.

Kliniske og prækliniske undersøgelser har vist, at selv kortsigtede peaks i blodsukkeret kan forringe immunsystemet og kroppens evne til at bekæmpe infektion. De kortvarige ændringer, der opdages af fructosamin, er også forbundet med ændringer i cytokinniveauer, der også er vigtig for immunresponser mod infektion.

"På grund af fruktosamins lovende rolle i bestemmelsen af dårligt kontrolleret blodsukker er vi allerede begyndt at bruge fructosamin-testen for at finde ud af, hvem der har høj risiko for komplikationer og for at optimere den glykemiske kontrol hos disse patienter," fortæller dr. Parvizi.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift