Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Glukosemåling i Århus: Hospital og kommune har et samarbejde i særklasse

På Aarhus Universitetshospital er både læger og patienter begejstrede for en ny mulighed for kontinuerlig glukosemåling. 

Den såkaldte flash glukosemåler giver patienterne en større forståelse for sammenhæng mellem kost og blodsukker – og i det lange perspektiv giver den mere velregulerede patienter.

Aarhus kommune er lydhør – og der er derfor langt flere diabetes-patienter i Aarhus i kontinuerlig glukosemåling end andre steder i landet.

I Aarhus kommune har flere end 300 patienter i dag skiftet fingerprikkere og strips ud med moderne sensor-teknologi, en såkaldt flash glukosemåler. Det er langt flere end i andre dele af landet.

De behøver ikke længere at stikke sig selv i fingeren fem-seks gange dagligt for at måle glukoseværdien i deres blod med strips. Nu kan de nøjes med at montere en sensor på huden og få vist glukoseværdierne på en device på størrelse med en mobiltelefon. Sensoren måler diskret og præcist koncentrationen af sukker i underhuden. Netop sukkeret i underhuden er under normale omstændigheder et godt sted at måle sukkerkoncentrationen i blodet. På Aarhus Universitetshospital er lægerne begejstrede for det nye måleværktøj, som faktisk betyder, at patienterne generelt er mere velregulerede.

Det handler om hvor patienterne bor

Indtil videre har der, til forskel fra i andre kommuner, ikke været de store sværdslag og nævneværdigt tovtrækkeri med Aarhus kommune, som i mange tilfælde gerne har bevilliget den nye sensorteknologi som et hjælpemiddel særligt til patienter med type 1-diabetes, fortæller overlæge på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, Søren Gregersen:

”Vi søger, og får primært tilskud til én særlig gruppe, nemlig de patienter, som bruger deres hænder meget i deres dagligdag og derfor har brug for aflastning af fingerspidserne. Det kan være håndværkere som tømrere og elektrikere, men også sundhedspersonale eller folk, som arbejder med IT og sidder hele dagen ved et tastatur. Mennesker, som ikke umiddelbart har nemt ved at stikke sig i fingeren og bruge strips flere gange dagligt. ”

Men den velvilje og imødekommenhed, som Aarhus kommune hidtil har udvist, bliver man dog ikke altid mødt af i nabokommunerne, som Aarhus Universitetshospital også har kontakt til, fordi de behandler og dermed søger tilskud til patienter, som er bosat uden for Aarhus Kommune, forklarer Søren Gregersen:

”Det understreger i al sin tydelighed, at det ikke handler om hverken skarpsindige procedurer eller måske held – det handler i al sin enkelhed om, hvor patienterne bor. Der er et behov for ensartede retningslinjer, som alle kommuner skal følge, så alle patienters sager behandles ens – uanset bopæl.”

Om samarbejdet med Aarhus kommune også fremover vil være godt og gnidningsfrit, er Søren Gregersen dog usikker på:

”Det forlyder, at også Aarhus kommune er ved at stramme gevaldigt op, og at de fremover i højere grad vil henholde sig til Ankestyrelsens principafgørelse. Det betyder, at de rosende ord vi nu har at sige om Aarhus kommune måske i fremtiden ikke er berettigede.”

Et godt værktøj til alle diabetes-patienter

Både patienter og læger i Århus er glade for det nye moderne glukosemålings-værktøj og Søren Gregersen mener, at det burde komme mange flere patienter til gode:

”Lige nu er det udelukkende et værktøj, som bevilliges til patienter med type 1-diabetes. Men jeg kunne sagtens se for mig, at vi i fremtiden med stor fordel kunne give det til alle diabetes-patienter – altså også patienter med type 2-diabetes. Udover at være nemmere at håndtere end strips og nåle, så giver værktøjet også patienterne en større forståelse for, hvordan kost og motion påvirker blodsukkeret. ”

De spotmålinger, som fingerprik giver, er nemlig kun et øjebliksbillede og hjælper ikke nødvendigvis patienten med at forudse, om blodsukkeret er på vej op eller ned. Med en flash glukosemåler kan patienten undgå føling (hypoglykæmi) og behøver ikke at korrigere det høje blodsukker med insulin. Søren Gregersen håber, at teknologien bliver yderligere udviklet, så glukosemåleren automatisk advarer patienten mod fald og store stigninger i blodsukkeret. 

Uld i mund og elastik i metermål

At Ankestyrelsen i maj i år i en principafgørelsen valgte ikke at være klare i mælet, men i stedet igen kom med en særdeles tvetydig udmelding omkring det nye glukosemålingsværktøj, og om, hvordan det fremover skal kategoriseres – altså som hjælpemiddel eller som behandlingsudstyr – betegner Søren Gregersen som ’særdeles uheldigt’:

”Det er ’uld i mund’ og elastik i metermål, hvilket Diabetesforeningen også har påpeget.”

Udmeldingen fra Ankestyrelsen skaber altså fortsat en usikker og uholdbar situation for patienterne - men bestemt også for læger og hospitalspersonale, fastslår Søren Gregersen:

”Sygeplejerskerne her på stedet bruger ganske lang tid på at søge kommunerne om tilskud til glukosemåleren. Det er en tidskrævende opgave, og hvis det på forhånd er nærmest givet, at der kommer et afslag, så er det naturligvis en forkert måde at bruge personalets tid og resurser på.”

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift