Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DES: Ny glukosemåler bør tilbydes alle, som er motiverede for at bruge den

Troels Krarup Hansen

Hvilke patienter skal have adgang til den nye flash glukosemåler og hvem skal betale – kommunerne eller regionerne? 

I Dansk Endokrinologisk Selskab har en undergruppe arbejdet på en mere præcis lægefaglig indikation. Om det vil skabe større afklaring og på sigt måske endda føre til en mere klar udmelding fra Ankestyrelsen er uvist.

Ankestyrelsens principafgørelse fra maj i år er fortsat uklar og derfor stadig til fortolkning: Er det kommunerne eller regionerne, der skal betale for, at nogle type 1-diabetes-patienter skal kunne skifte nål og strips ud med en ny og mere moderne sensor, flash glukosemåleren?

Resultatet af den uafklarede situation og uklare udmelding er, at der i dag er eklatant store forskelle mellem regionerne: Patienternes adgang til det moderne glukosemålingsværktøj er skæv og afhænger mest af alt af, hvor de bor i landet.  

En undergruppe under Dansk Endokrinologisk Selskab har på opfordring fra Sundhedsstyrelsen, som et led i selskabets faste guideline-procedurer, også arbejdet med at finpudse den lægefaglige indikation for den nye glukosemåler (FGM). Rapporten ligger klar, men resultaterne er endnu ikke offentliggjort, fortæller professor og overlæge ved Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, samt formand for Dansk Endokrinologisk Selskab, Troels Krarup Hansen. Forhåbningen er, at arbejdet med at klarlægge indikationen, fremover vil gøre det nemmere at udvælge de patienter, der skal have tildelt flash glukosemåleren – men optimismen er ikke stor:

”Rapporten beror udelukkende på lægefaglige vurderinger. Vi tager i Dansk Endokrinologisk Selskab på ingen måde stilling til pris, og til hvilke kasser pengene skal komme fra. Vores anbefaling er faktisk, at den nye teknologi bør tilbydes alle, som er motiverede for at anvende den nye måde at måle sin glukoseværdi på. Og netop derfor vil fremtidige afgørelser, som de også gør nu, formentlig fortsat bero på en vurdering af den enkelte patient.”

Troels Krarup Hansen mener altså ikke, at rapporten kommer til at rykke ved Ankestyrelsens afgørelse:

”Jeg er bange for, at vi også fremover vil se samme uskønne billede, som vi ser nu: Et billede, hvor regioner og kommuner slås om, hvor udgifterne skal placeres, og hvor der er store regionale forskelle på, hvem og hvor mange, der kan få tildelt en Flash glukosemåler.”

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift