Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DES: Ny glukosemåler bør tilbydes alle, som er motiverede for at bruge den

Troels Krarup Hansen

Hvilke patienter skal have adgang til den nye flash glukosemåler og hvem skal betale – kommunerne eller regionerne? 

I Dansk Endokrinologisk Selskab har en undergruppe arbejdet på en mere præcis lægefaglig indikation. Om det vil skabe større afklaring og på sigt måske endda føre til en mere klar udmelding fra Ankestyrelsen er uvist.

Ankestyrelsens principafgørelse fra maj i år er fortsat uklar og derfor stadig til fortolkning: Er det kommunerne eller regionerne, der skal betale for, at nogle type 1-diabetes-patienter skal kunne skifte nål og strips ud med en ny og mere moderne sensor, flash glukosemåleren?

Resultatet af den uafklarede situation og uklare udmelding er, at der i dag er eklatant store forskelle mellem regionerne: Patienternes adgang til det moderne glukosemålingsværktøj er skæv og afhænger mest af alt af, hvor de bor i landet.  

En undergruppe under Dansk Endokrinologisk Selskab har på opfordring fra Sundhedsstyrelsen, som et led i selskabets faste guideline-procedurer, også arbejdet med at finpudse den lægefaglige indikation for den nye glukosemåler (FGM). Rapporten ligger klar, men resultaterne er endnu ikke offentliggjort, fortæller professor og overlæge ved Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, samt formand for Dansk Endokrinologisk Selskab, Troels Krarup Hansen. Forhåbningen er, at arbejdet med at klarlægge indikationen, fremover vil gøre det nemmere at udvælge de patienter, der skal have tildelt flash glukosemåleren – men optimismen er ikke stor:

”Rapporten beror udelukkende på lægefaglige vurderinger. Vi tager i Dansk Endokrinologisk Selskab på ingen måde stilling til pris, og til hvilke kasser pengene skal komme fra. Vores anbefaling er faktisk, at den nye teknologi bør tilbydes alle, som er motiverede for at anvende den nye måde at måle sin glukoseværdi på. Og netop derfor vil fremtidige afgørelser, som de også gør nu, formentlig fortsat bero på en vurdering af den enkelte patient.”

Troels Krarup Hansen mener altså ikke, at rapporten kommer til at rykke ved Ankestyrelsens afgørelse:

”Jeg er bange for, at vi også fremover vil se samme uskønne billede, som vi ser nu: Et billede, hvor regioner og kommuner slås om, hvor udgifterne skal placeres, og hvor der er store regionale forskelle på, hvem og hvor mange, der kan få tildelt en Flash glukosemåler.”

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift