Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Ny app skal lette overgangen til voksen for unge med diabetes

Processen fra barn til voksen er ofte svær for unge med diabetes, fordi de skal lære at håndtere deres sygdom selv. En ny app udviklet inden for Region Hovedstaden skal hjælpe de unge til at lære at mestre sygdommen og kan samtidig være en hjælp for forældre og behandlere.

Det er svært at være ung, når man har en kronisk sygdom. Det gælder blandt andet unge med diabetes, og derfor har Region Hovedstaden en ny app på vej udviklet af Hillerød og Herlev Hospital og Steno Diabetes Center i samarbejde med firmaet Mobile Fitness, der skal hjælpe de unge med at mestre deres sygdom.

App’en er målrettet unge med type 1-diabetes, der står foran overgangen fra barn til voksen. Særligt overflytningen fra børne- til voksenafdelinger i sundhedsvæsenet kan være svær at overskue, ifølge læge på børne- og unge afdelingen på Nordsjællands Hospital og leder af projektet, Pernille Castensøe-Seidenfaden. 

”Overgangen fra barn til voksen er udfordrende – især for unge med en kronisk sygdom som diabetes. De skal lære at styre det hele selv, samtidig med at det som ung kan være svært at overskue konsekvenserne af ens handlinger, som for eksempel hvad der sker, hvis man ikke tager sin insulin,” fortæller hun.

Ifølge Pernille Castensøe-Seidenfaden ligger langtidsblodsukkeret ofte for højt blandt unge med diabetes. Er det tilfældet over længere tid, kan det på sigt give en række følgesygdomme på øjne, hjertekar og nyrer. 

Otte funktioner

Derfor er der behov for den nye app, der både skal forsyne de unge med praktisk viden og fakta om sygdommen og facilitere et debatrum, så de ikke føler sig alene. I alt har app’en otte funktioner og indeholder bl.a. en dagbogsfunktion, telefonnummer på relevante afdelinger og mulighed for at skrive direkte til ens behandler, en quiz om kulhydrattælling og film om andre unge.

Derudover er der funktioner målrettet den unges forældre. For de har også en vigtig rolle i overgangsfasen, siger Pernille Castensøe-Seidenfaden.  

Pernille Castensøe-Seidenfaden pointerer, at app’en netop er udviklet på baggrund af, hvad de unge, deres forældre og sundhedspersonalet har efterspurgt. Og hun håber, at den nye app med tiden bliver gratis tilgængelig i App Store.

Læger kan vejlede

Også praktiserende læger kan spille en vigtig rolle som vejleder i kontakten med de unge med kroniske sygdomme, mener Pernille Castensøe-Seidenfaden. App’en er blevet testet på 151 unge, og størstedelen peger på, at den mest populære funktion var debatrummet, hvor de kunne dele erfaringer og se, at de ikke var alene. 

”Når man har en ung med en kronisk sygdom i sin konsultation, er det vigtigt at tale med den unge om eventuelle bekymringer og uhensigtsmæssige strategier samt at inddrage forældrene, der er en del af samarbejdet,” mener Pernille Castensøe-Seidenfaden og fortsætter:

”Det er vigtigt, at lægen har fokus på at reundervise de unge og vejlede forældrene i, hvordan de kan støtte bedst muligt. Derudover bør enhver ung med en kronisk sygdom samt deres forældre tilbydes et netværk, hvor de kan få kontakt med ligesindede.”

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift