Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Jo flere nattevagter, des større diabetes-risiko

Risikoen for at natarbejde får folk til at udvikle diabetes hænger sammen med, hvor mange nattevagter man har - og om det er skifteholdsarbejde.

Folk med permanent natarbejde har nemlig ikke en større risiko end folk med permanent dagarbejde.

Det viser en ny undersøgelse fra Brigham and Women's Hospital, hvor forskere på baggrund af data fra hundredtusindvis af mennesker i den britiske biobank både har fået klarlagt, om genetik spiller en rolle for skifteholdsarbejderes diabetesrisiko og hvor stor risikoen er ved natarbejde.

Forskerne udviklede en genetisk risikoscore for type 2-diabetes hos titusinder af arbejdere i databasen. De kunne konstatere, at hyppigere natarbejde øgede risikoen for type 2-diabetes, uanset om personerne havde en forøget genetisk risiko for sygdommen.

"Vi ser et dosis-respons forhold mellem hyppigheden af ​​natarbejde og type 2-diabetes, hvor mennesker, der oftere skifter arbejdstid, har en større sandsynlighed for at få sygdommen uanset genetisk prædisponering," siger Céline Vetter, der er medforfatter på undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet Diabetes Care.

"Dette hjælper os med at forstå et stykke af puslespillet: Frekvensen af ​​nat- og skifteholdsarbejde synes at være en vigtig faktor."

Holdet undersøgte data fra mere end 270.000 mennesker, herunder 70.000, der havde givet omfattende information om deres arbejdsliv og en undergruppe på over 44.000, for hvilke der var tilgængelige genetiske data. Mere end 6.000 mennesker i stikprøvepopulationen havde type 2-diabetes.

Ved hjælp af oplysninger om mere end 100 genetiske varianter, der er forbundet med type 2-diabetes, udviklede forskergruppen en genetisk risikotest, som de tildelte en værdi til hver deltager.

Forskerne konstaterede, at alle skifteholds- og natarbejdere i forhold til dagarbejdere havde større sandsynlighed for type 2-diabetes, undtagen permanente natarbejdere. Uregelmæssige eller roterende skift med jævnligt natarbejde medførte en 44 procent større sandsynlighed for type 2-diabetes.

"Vores resultater viser, at nattevagter, især roterende skifteholdsarbejde, er forbundet med højere type 2-diabetes-risiko, og at antallet af nattevagter pr. måned, synes mest relevant for denne risiko," konkluderer forskerne.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift