Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Jo flere nattevagter, des større diabetes-risiko

Risikoen for at natarbejde får folk til at udvikle diabetes hænger sammen med, hvor mange nattevagter man har - og om det er skifteholdsarbejde.

Folk med permanent natarbejde har nemlig ikke en større risiko end folk med permanent dagarbejde.

Det viser en ny undersøgelse fra Brigham and Women's Hospital, hvor forskere på baggrund af data fra hundredtusindvis af mennesker i den britiske biobank både har fået klarlagt, om genetik spiller en rolle for skifteholdsarbejderes diabetesrisiko og hvor stor risikoen er ved natarbejde.

Forskerne udviklede en genetisk risikoscore for type 2-diabetes hos titusinder af arbejdere i databasen. De kunne konstatere, at hyppigere natarbejde øgede risikoen for type 2-diabetes, uanset om personerne havde en forøget genetisk risiko for sygdommen.

"Vi ser et dosis-respons forhold mellem hyppigheden af ​​natarbejde og type 2-diabetes, hvor mennesker, der oftere skifter arbejdstid, har en større sandsynlighed for at få sygdommen uanset genetisk prædisponering," siger Céline Vetter, der er medforfatter på undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet Diabetes Care.

"Dette hjælper os med at forstå et stykke af puslespillet: Frekvensen af ​​nat- og skifteholdsarbejde synes at være en vigtig faktor."

Holdet undersøgte data fra mere end 270.000 mennesker, herunder 70.000, der havde givet omfattende information om deres arbejdsliv og en undergruppe på over 44.000, for hvilke der var tilgængelige genetiske data. Mere end 6.000 mennesker i stikprøvepopulationen havde type 2-diabetes.

Ved hjælp af oplysninger om mere end 100 genetiske varianter, der er forbundet med type 2-diabetes, udviklede forskergruppen en genetisk risikotest, som de tildelte en værdi til hver deltager.

Forskerne konstaterede, at alle skifteholds- og natarbejdere i forhold til dagarbejdere havde større sandsynlighed for type 2-diabetes, undtagen permanente natarbejdere. Uregelmæssige eller roterende skift med jævnligt natarbejde medførte en 44 procent større sandsynlighed for type 2-diabetes.

"Vores resultater viser, at nattevagter, især roterende skifteholdsarbejde, er forbundet med højere type 2-diabetes-risiko, og at antallet af nattevagter pr. måned, synes mest relevant for denne risiko," konkluderer forskerne.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift