Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Derfor har diabetespatienter mindre risiko for prostatakræft

Diabetespatienter har generelt en højere kræftrisiko, men det gælder ikke mænds risiko for prostatakræft.

Mænd med type 2-diabetes er mindre tilbøjelige til at udvikle prostatakræft end patienter uden diabetes, men bliver de ramt, så er dødeligheden dog højere.

Det understreger en ny undersøgelse fra det tyske Center for Diabetesforskning (DZD) fra Tübingen, der har påvist, at androgenreceptoren og de mitogene former af insulinreceptoren er mere aktive hos mænd med diabetes.

Dette kan forklare, hvorfor patienter med diabetes har en dårligere prognose, hvis de rammes af prostatakræft.

Forskergruppen analyserede for nylig dataene fra patienter, der havde fået fjernet deres prostata på grund af kræft. Som forventet var der færre patienter med diabetes end i befolkningen generelt. Imidlertid var prostatacancerpatienter med diabetes signifikant mere tilbøjelige til at have metastaser i lymfeknuderne. Desuden var andelen af ​​patienter, der har en meget høj risiko i henhold til NCCN-retningslinjerne signifikant højere blandt dem med diabetes.

Men hvordan er prostata carcinomer forskellige hos mænd med og uden diabetes? Hvad gør prostatakarcinom hos patienter med stofskiftesygdomme så aggressiv?

Forskerne undersøgte disse spørgsmål ved at analysere 70 tumorprøver fra patienter uden diabetes og 59 prøver fra patienter med type 2-diabetes.

Da mandlige kønshormoner (androgener) spiller en vigtig rolle i udviklingen af ​​prostatacancer, undersøgte forskerne androgen-signalkæden.

"Vi gennemførte en genekspressions analyse af nøgleproteiner og fandt ud af, at androgenreceptoren (AR) blev øget hos mænd med diabetes," siger dr. Martin Heni, som ledede undersøgelsen. Signalvejen medieret af AR var også stærkere aktiveret.

Forskerne identificerede også en anden forskel:

"Isoform As insulinreceptorer udtrykkes i stigende grad i prostata carcinomer hos patienter med diabetes," siger dr. Stefan Lutz, der er hovedforfatter på undersøgelsen, der er offentliggjort i tidsskriftet Molecular Metabolism and Endocrine Related Cancer.

Disse kan binde insulinlignende vækstfaktorer (IGF'er), hvilket bidrager til øget cellevækst og celledeling. Normalt udtrykker voksne hovedsageligt isoform B, som ikke binder IGF.

Hertil kommer, at patienter med diabetes også ændrer steroidbiosyntese i tumoren. Mindre beskyttende østrogenreceptorligander dannes.

Dette styrker endvidere androgen signalvejen i tumorer.

"Prostata carcinom hos mænd med type 2-diabetes har en dårligere prognose og skal derfor diagnosticeres og behandles tidligere og mere omfattende end prostatakræft hos nondiabetikere," siger professor Arnulf Stenzl, der er cheflæge ved Urologisk Institut for Tübingen Universitetshospital, som deltog i undersøgelsen.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift