Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Diabetes kan give en række alvorlige komplikationer, og nervebetændelse er en af de mest alvorlige. Nervebetændelsen opleves ofte som føleforstyrrelser og invaliderende smerter i specielt hænder og fødder og kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og tidlig død. 

Derfor er forskningscenteret ved Aalborg Universitetshospital Mech-Sense involveret i en række nye projekter, som blandt andet skal undersøge nervebetændelse ved diabetes.

”For at undgå nogle af de mest alvorlige komplikationer er det vigtigt, at vi sætter ind så tidligt som muligt. Der er ingen effektiv behandling for nervebetændelse, så her vil vi gerne opdage det, allerede inden symptomerne opstår,” udtaler Christina Brock, seniorforsker og lektor ved forskningscenteret Mech-Sense på Aalborg Universitetshospital, i en artikel fra universitetshospitalet. 

I et nyt projekt vil hun derfor belyse, hvorvidt forskellige metoder er egnede til at finde tidlige stadier af autonom hjernebetændelse hos personer med diabetes. Hvis autonom nervebetændelse bliver opdaget, inden folk oplever symptomer, kan kræfterne i stedet bruges på at udvikle en beskyttende behandling eller noget, der kan forsinke udviklingen af nervebetændelsen, fortæller Christina Brock ifølge Aalborg Universitetshospital.

Projektet foretages i samarbejde med ph.d.-studerende ved Mech-Sense Anne-Marie Wegeberg, professor Niels Ejskjær fra Endokrinologisk Afdeling samt professor ved Kardiologisk Afdeling Sam Riahi. 200 voksne med diabetes indgår i projektet, der er begyndt for nylig. 

Forsøg med kapsler i maven

Mech-Sense arbejder også med et projekt, der er ledet af Steno Diabetes Center Copenhagen og finansieret af Novo Nordisk Fonden. Det starter op i januar og handler om, i hvor høj grad spisning inden for begrænsede tidsintervaller i løbet af dagen mindsker risikoen for at udvikle type 2-diabetes og hjertekarsygdomme.

”Vores bidrag til projektet er, at vi ved hjælp af en særlig kapsel, som forsøgsdeltagerne sluger, skal måle på mave- og tarmfunktionen, idet kapslen kan afsløre transittider, tarmvæggens arbejde og tarmindholdets surhedsgrad. Derudover testes nervefunktionen til indre organer, og dette skal sammenholdes med fordøjelsesenzymer og hormoner,” siger Christina Brock ifølge Aalborg Universitetshospital. 

Undervisningsministeriet har desuden givet tilsagn til 75.000 kr. til at forberede en ansøgning til EU om at etablere et stort europæisk forskningssamarbejde. Projektet handler om at uddanne unge forskere med afsæt i at undersøge hjernens regulering af tarmen, gastrointestinale motilitet og mikrofloraens sammensætning hos personer med diabetes i Danmark og flere andre europæiske lande.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift