Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Svenske forskere har fundet hovedregulatoren af blodsukkeret

De langerhanske øer i bugspytkirtlen har hovedansvaret for at sikre et normalt blodsukker.

Det mener forskere ved Karolinska Institutet i Sverige på baggrund af en ny undersøgelse lavet i samarbejde med University of Miami Miller School of Medicine, USA.

Resultaterne, der offentliggøres i det videnskabelige tidsskrift Cell Metabolism, har vigtige konsekvenser for visse diabetesbehandlinger.

Blodsukkerniveauer, der er for lave (hypoglykæmi) eller for høje (hyperglykæmi) er alvorlige trusler mod vores helbred.

Præcis hvordan glukosehomeostasen styres, er ukendt, men det har vist sig at involvere flere forskellige organer som leveren, hypothalamus i hjernen og den hormonfrigivende del af bugspytkirtlen kaldet pankreasøerne eller de Langerhanske øer. Samspillet mellem disse organer er imidlertid komplekst, og hver enkelt af dem har sit eget glukose udgangspunkt.

"Vi ønskede at teste om der findes et styrende organ eller en mekanisme, der opretholder normale blodglukoseniveauer inden for det karakteristiske snævre område hos forskellige dyrearter," siger Rayner Rodriguez-Diaz fra University of Miami Miller School of Medicine og Karolinska Institutet.

"Vores hypotese var, at det glykæmiske udgangspunkt stammer fra pancreasøerne, der arbejder som et organ, hvor hormonproduktionen styres af egenskaber og mekanismer i øvævet."

For at teste denne hypotese, transplanterede forskerne pankreasøer fra forskellige arter, herunder mennesker, til diabetiske og ikke-diabetiske mus. De målte derefter musenes blodglukoseniveauer og glukosetolerance.

"Vi fandt ud af, at de transplanterede øer overførte donorarternes glykæmiske niveauer. Dette indikerer, at pancreasøerne har det overordnede ansvar for at opretholde normale blodglukoseniveauer, hvilket gør dem til "glucostater" (neuroreceptorer i hjernen, der fungerer som glukoseregulator, red.) i vores kroppe," siger chefforsker Per-Olof Berggren fra Karolinska Institutets Afdeling for Molekylær Medicin og Kirurgi.

Et interessant resultat var, at celler, der frigiver hormonet glucagon i pancreasøerne hos mennesker - i modsætning til gnavere - er af afgørende betydning for reguleringen af ​​insulinproducerende celler og dermed regulering af blodglukoseniveauer.

"Det betyder, at det er absolut nødvendigt at bruge humane pankreasøer, når man undersøger, hvordan dette komplekse mikroorgan regulerer glucosehomeostase under normale forhold, og hvorfor dette ikke virker ved diabetes," siger Alejandro Caicedo ved University of Miami Miller School of Medicine.

"Vores resultater har konsekvenser for transplantation og regenerative tilgange til behandling af diabetes, fordi genopretning af normale blodglukoseniveauer kan kræve mere end kun at erstatte de insulinproducerende celler."

Ifølge forskerne er det nødvendigt at udtage alle de celler, der findes i pancreasøerne, og dernæst skabe kunstige øer til transplantation, hvis man vil helbrede diabetes ved hjælp af stamcelleteknologi.

"Desuden skal behandlinger, der bruger glucagonreceptorantagonister som hypoglykæmiske midler, tages op til fornyet vurdering, da de direkte påvirker pancreasøernes evne til at fungere som glucostater," siger professor Berggren.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift