Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA overvejer Forxiga mod type 1-diabetes

AstraZeneca har ansøgt EMA om udvidet markedsføringstilladelse for Forxiga (dapagliflozin) som tabletbehandling hos voksne med type 1-diabetes.

EMA (Det europæiske medicin agentur) har netop accepteret at behandle ansøgningen, der er baseret på fase III data fra DEPICT-studiet, hvor både de kortvarige (24 ugers) og langvarige (52 ugers) data fra DEPICT-1 sammen med de kortvarige data fra DEPICT-2 viste, at Forxiga, når det blev givet som tablet-behandling til justerbart insulin hos patienter med utilstrækkeligt kontrolleret type 1-diabetes var mere effektivt end placebo.

Forxiga viste signifikante og klinisk relevante reduktioner fra baseline HbA1c, vægt og total daglig insulindosis efter 24 og 52 uger sammenlignet med placebo ved doser på både 5 mg og 10 mg.

Forxigas sikkerhedsprofil i det kliniske program DEPICT er til dato i overensstemmelse med dets etablerede profil for type 2-diabetes med undtagelse af et højere antal tilfælde af diabetisk ketoacidose. Det er en kendt komplikation for patienter med diabetes, men påvirker personer med type 1 oftere end personer med type 2.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift