Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Undersøger om Jardiance kan forbedre hjertepatienters træningsevne

Nye undersøgelser skal finde ud af om empagliflozin kan påvirke træningsevnen hos patienter med kronisk hjertesvigt.

Empagliflozin (Jardiance) er en såkaldt SGLT-2 hæmmer, der oprindeligt er udviklet mod diabetes, men også i 2015 viste sig at reducere risikoen for hjertedød med 38 procent og at reducere risikoen for hospitalsindlæggelse pga. hjertesvigt med 35 procent.

Boehringer iværksatte i begyndelsen af 2017 et forsøgsprogram kaldet EMPEROR for nærmere at undersøge empagliflozins påvirkning af dødeligheden ved hjertesvigt og har nu startet nye forsøg kaldet EMPERIAL for at undersøge, om deltagere med hjertesvigt kan forbedre deres træningsevne og symptomer på hjertesvigt.

EMPERIAL består af to fase III randomiserede, dobbeltblindede forsøg, der vil vurdere effekten af ​​12 ugers behandling med empagliflozin på evnen hos personer med hjertesvigt til at udføre daglig motion.

Deltagerne får 10 mg empagliflozin én gang dagligt og sammenlignes med placebodeltageres træningsevne og hjertesvigt-symptomer hos patienter med kronisk diastolisk eller systolisk hjertesvigt. Dette vil blive målt ved seks minutters gangtest, der er en almindelig måling af funktionel træningskapacitet.

"Boehringer Ingelheim vil gennemføre EMPERIAL forsøgene for at undersøge, om empagliflozin også kunne forbedre daglig motion og livskvalitet for mennesker med kronisk hjertesvigt med eller uden type 2-diabetes," siger professor Martina Brückmann fra Boehringer Ingelheim.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift