Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Undersøger om Jardiance kan forbedre hjertepatienters træningsevne

Nye undersøgelser skal finde ud af om empagliflozin kan påvirke træningsevnen hos patienter med kronisk hjertesvigt.

Empagliflozin (Jardiance) er en såkaldt SGLT-2 hæmmer, der oprindeligt er udviklet mod diabetes, men også i 2015 viste sig at reducere risikoen for hjertedød med 38 procent og at reducere risikoen for hospitalsindlæggelse pga. hjertesvigt med 35 procent.

Boehringer iværksatte i begyndelsen af 2017 et forsøgsprogram kaldet EMPEROR for nærmere at undersøge empagliflozins påvirkning af dødeligheden ved hjertesvigt og har nu startet nye forsøg kaldet EMPERIAL for at undersøge, om deltagere med hjertesvigt kan forbedre deres træningsevne og symptomer på hjertesvigt.

EMPERIAL består af to fase III randomiserede, dobbeltblindede forsøg, der vil vurdere effekten af ​​12 ugers behandling med empagliflozin på evnen hos personer med hjertesvigt til at udføre daglig motion.

Deltagerne får 10 mg empagliflozin én gang dagligt og sammenlignes med placebodeltageres træningsevne og hjertesvigt-symptomer hos patienter med kronisk diastolisk eller systolisk hjertesvigt. Dette vil blive målt ved seks minutters gangtest, der er en almindelig måling af funktionel træningskapacitet.

"Boehringer Ingelheim vil gennemføre EMPERIAL forsøgene for at undersøge, om empagliflozin også kunne forbedre daglig motion og livskvalitet for mennesker med kronisk hjertesvigt med eller uden type 2-diabetes," siger professor Martina Brückmann fra Boehringer Ingelheim.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift