Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Real world-studie:

SGLT-2-hæmmere reducerer diabetespatienters dødsrisiko markant

Real world data viser, at SGLT-2-hæmmere markant reducerer risikoen for tidlig død for diabetespatienter sammenlignet med anden diabetika.

Resultaterne bygger på data for mere end 400.000 patienter i seks lande, hvoraf 74 procent ikke havde nogen historie med etableret hjerte-kar-sygdom. Halvdelen blev behandlet med en SGLT-2-hæmmer, mens den anden halvdel blev behandlet med andre glukose-sænkende midler.

Hovedparten af patienterne (75 procent) i SGLT-2-gruppen blev behandlet med Forxiga fra AstraZeneca, mens ni procent blev behandlet med Jardiance (empagliflozin) og de resterende 16 procent blev behandlet med fire andre SGLT-2-hæmmere.

Resultaterne fra AstraZeneca-studiet CVD-REAL viste, at behandling med en SGLT-2-hæmmer (dapagliflozin, empagliflozin, ipragliflozin, canagliflozin, tofogliflozin eller luseogliflozin) var forbundet med en 49 procent lavere risiko for tidlig død, 36 procent lavere risiko for indlæggelse grundet hjertesvigt, 19 procent lavere risiko for myocardial infarkt og 32 procent lavere risiko for slagtilfælde i forhold til anden diabetika.

"Selvom størstedelen af ​​patienterne i denne seneste analyse, der behandles med Forxiga, tyder disse resultater på, at der er en stærk sammenhæng mellem hjertekar-fordele ved brug af Forxiga på tværs af forskellige etniske og racedemografiske patienter," siger Elisabeth Björk, der er leder af hjerte-kar og metaboliske sygdomme (CVMD) fra AstraZenecas Global Medicines Development.

Resultaterne blev præsenteret ved American College of Cardiology's 67. årlige videnskabelige session i weekenden og offentliggjort i Journal of the American College of Cardiology.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift