Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Real world-studie:

SGLT-2-hæmmere reducerer diabetespatienters dødsrisiko markant

Real world data viser, at SGLT-2-hæmmere markant reducerer risikoen for tidlig død for diabetespatienter sammenlignet med anden diabetika.

Resultaterne bygger på data for mere end 400.000 patienter i seks lande, hvoraf 74 procent ikke havde nogen historie med etableret hjerte-kar-sygdom. Halvdelen blev behandlet med en SGLT-2-hæmmer, mens den anden halvdel blev behandlet med andre glukose-sænkende midler.

Hovedparten af patienterne (75 procent) i SGLT-2-gruppen blev behandlet med Forxiga fra AstraZeneca, mens ni procent blev behandlet med Jardiance (empagliflozin) og de resterende 16 procent blev behandlet med fire andre SGLT-2-hæmmere.

Resultaterne fra AstraZeneca-studiet CVD-REAL viste, at behandling med en SGLT-2-hæmmer (dapagliflozin, empagliflozin, ipragliflozin, canagliflozin, tofogliflozin eller luseogliflozin) var forbundet med en 49 procent lavere risiko for tidlig død, 36 procent lavere risiko for indlæggelse grundet hjertesvigt, 19 procent lavere risiko for myocardial infarkt og 32 procent lavere risiko for slagtilfælde i forhold til anden diabetika.

"Selvom størstedelen af ​​patienterne i denne seneste analyse, der behandles med Forxiga, tyder disse resultater på, at der er en stærk sammenhæng mellem hjertekar-fordele ved brug af Forxiga på tværs af forskellige etniske og racedemografiske patienter," siger Elisabeth Björk, der er leder af hjerte-kar og metaboliske sygdomme (CVMD) fra AstraZenecas Global Medicines Development.

Resultaterne blev præsenteret ved American College of Cardiology's 67. årlige videnskabelige session i weekenden og offentliggjort i Journal of the American College of Cardiology.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift