Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Patienter med overset diabetestype bliver fejldiagnosticeret

Patienter med den oversete type 3c-diabetes bliver ofte fejldiagnosticeret med diabetes type 2.

Både diabetestyperne 1 og 2 har længe været kendt, men i et stort studie fra University of Surrey har forskerne analyseret en overset type diabetes, som de kalder type 3c. 

Type 3c-diabetes er forårsaget af skade, betændelse, tumorer eller kirurgiske indgreb på bugspytkirtlen.

Når en patient får skader på bugspytkirtlen, svækker det evnen til at producere insulin samt de proteiner, som er nødvendige, når patienten skal nedbryde sin kost. Det er blandt andet førdøjelsesenzymerne, som patienten mangler.  

Studierne viser, at patienter, som er ramt af diabetes type 3c, udover at modtage behandling med insulin har glæde af at indtage fordøjelsesenzymer i tabletform i forbindelse med fødeindtag.

Fejldiagnosticeret med diabetes 2

Det nye studie viser, at de fleste af de patienter, som faktisk har diabetes type 3c, bliver fejldiagnosticeret med diabetes type 2. I studiet var det kun omkring tre procent af de deltagende patienter, som fik den korrekte diagnose – altså type 3c.

Studiet er det første, som undersøger, hvor hyppigt forekommende type 3c-diabetes er i en større befolkningsgruppe. Forskerne analyserede to millioner patientjournaler fra personer, som er bosiddende i England. Data blev trukket fra Royal College of Genrel Practitioners Research and Surveillance Database. Forskerne trak data ud, som handlede om diabetestilfælde, der optrådte i kølvandet på lidelser, som er relateret til bugspytkirtlen. Her var der tale om kræft, tumorer og kirurgiske indgreb i bugspytkirtlen.

Forskerne fandt ud af, at diabetes type 3c var mere almindelig end antaget blandt voksne mennesker. De kunne konstatere, at personer med type 3c-diabetes har dobbelt så stor risiko for at have dårlig blodsukkerkontrol. Derudover kunne forskerne se, at patienterne kunne have et fem-ti gange større behov for insulin, end hvad de fik - alt efter, hvilken bugspytkirtellidelse de havde.

Frembruddet af type 3c-diabetes kan ske lang tid efter, at der er sket skade på bugspytkirtlen. I mange tilfælde kan der gå op til ti år. Forskerne mener, at den forsinkelse kan være en direkte oversag til, at en skadet bugspytkirtel og frembruddet af diabetes ikke bliver kædet sammen – samt at patienten dermed ikke bliver diagnosticeret korrekt.

Det er naturligvis af afgørende betydning, at patienter med diabetes type 3c diagnosticeres korrekt, så de kan få den korrekte behandling. Studiet viser, at flere præparater ikke er effektive i behandlingen af diabetes type 3c. Derudover er fejldiagnoser spild af tid og penge - og en forkert behandling betyder, at patienten lever med for højt blodsukker.

Vi gør det udmærket i Danmark

Lise Tarnow, som er Centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland, fortæller, at i Danmark har vi et fornuftigt forhold til at behandle patienter med diabetes-typer, som er opstået på grund af sygdom i bugspytkirtlen: 

”Jeg har aldrig tidligere hørt om type 3c diabetes – men i diabetesverdenen dækker det over det – vi kalder sekundær diabetes. Altså diabetes som opstår som følge af en anden sygdom i pancreas,” fortæller Lise Tarnow.

Hun fortæller, at sekundær diabetes fortsat er en ret sjælden fugl på dansk jord, da det kun er 1,6 procent af diabetespatienterne, som får diagnosen.

”Typisk får vi mistanke ved at spørge patienten, om han tidligere har fejlet noget i bugspytkirtlen eller ved, at vi måler et enzym i blodet, som udskilles i forbindelse med akutte sygdomme i pancreas,” siger Lise Tarnow. 

"Hvis der er mistanke om sekundær diabetes, kan patienten henvises til en specialafdeling, hvor vi vil måle kroppens egenproduktion af insulin med henblik på at vurdere behovet for insulin behandling. Er der er en væsentlig påvirkning af en stor del af bugspytkirtlen, vil det oftest være nødvendigt at starte behandling med insulin. 

Jeg synes, vi gør det udmærket i Danmark – men når det er sagt – så er det klart, at vi skal huske at tænke på denne sygdom og spørge patienten om tidligere sygdom i bugspytkirtlen. Særligt, hvis en patient med forventet type 2 diabetes ikke hurtigt bliver tilfredsstillende behandlet med tabletter,” siger Lise Tarnow afsluttende.

 

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift