Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Patienter med overset diabetestype bliver fejldiagnosticeret

Patienter med den oversete type 3c-diabetes bliver ofte fejldiagnosticeret med diabetes type 2.

Både diabetestyperne 1 og 2 har længe været kendt, men i et stort studie fra University of Surrey har forskerne analyseret en overset type diabetes, som de kalder type 3c. 

Type 3c-diabetes er forårsaget af skade, betændelse, tumorer eller kirurgiske indgreb på bugspytkirtlen.

Når en patient får skader på bugspytkirtlen, svækker det evnen til at producere insulin samt de proteiner, som er nødvendige, når patienten skal nedbryde sin kost. Det er blandt andet førdøjelsesenzymerne, som patienten mangler.  

Studierne viser, at patienter, som er ramt af diabetes type 3c, udover at modtage behandling med insulin har glæde af at indtage fordøjelsesenzymer i tabletform i forbindelse med fødeindtag.

Fejldiagnosticeret med diabetes 2

Det nye studie viser, at de fleste af de patienter, som faktisk har diabetes type 3c, bliver fejldiagnosticeret med diabetes type 2. I studiet var det kun omkring tre procent af de deltagende patienter, som fik den korrekte diagnose – altså type 3c.

Studiet er det første, som undersøger, hvor hyppigt forekommende type 3c-diabetes er i en større befolkningsgruppe. Forskerne analyserede to millioner patientjournaler fra personer, som er bosiddende i England. Data blev trukket fra Royal College of Genrel Practitioners Research and Surveillance Database. Forskerne trak data ud, som handlede om diabetestilfælde, der optrådte i kølvandet på lidelser, som er relateret til bugspytkirtlen. Her var der tale om kræft, tumorer og kirurgiske indgreb i bugspytkirtlen.

Forskerne fandt ud af, at diabetes type 3c var mere almindelig end antaget blandt voksne mennesker. De kunne konstatere, at personer med type 3c-diabetes har dobbelt så stor risiko for at have dårlig blodsukkerkontrol. Derudover kunne forskerne se, at patienterne kunne have et fem-ti gange større behov for insulin, end hvad de fik - alt efter, hvilken bugspytkirtellidelse de havde.

Frembruddet af type 3c-diabetes kan ske lang tid efter, at der er sket skade på bugspytkirtlen. I mange tilfælde kan der gå op til ti år. Forskerne mener, at den forsinkelse kan være en direkte oversag til, at en skadet bugspytkirtel og frembruddet af diabetes ikke bliver kædet sammen – samt at patienten dermed ikke bliver diagnosticeret korrekt.

Det er naturligvis af afgørende betydning, at patienter med diabetes type 3c diagnosticeres korrekt, så de kan få den korrekte behandling. Studiet viser, at flere præparater ikke er effektive i behandlingen af diabetes type 3c. Derudover er fejldiagnoser spild af tid og penge - og en forkert behandling betyder, at patienten lever med for højt blodsukker.

Vi gør det udmærket i Danmark

Lise Tarnow, som er Centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland, fortæller, at i Danmark har vi et fornuftigt forhold til at behandle patienter med diabetes-typer, som er opstået på grund af sygdom i bugspytkirtlen: 

”Jeg har aldrig tidligere hørt om type 3c diabetes – men i diabetesverdenen dækker det over det – vi kalder sekundær diabetes. Altså diabetes som opstår som følge af en anden sygdom i pancreas,” fortæller Lise Tarnow.

Hun fortæller, at sekundær diabetes fortsat er en ret sjælden fugl på dansk jord, da det kun er 1,6 procent af diabetespatienterne, som får diagnosen.

”Typisk får vi mistanke ved at spørge patienten, om han tidligere har fejlet noget i bugspytkirtlen eller ved, at vi måler et enzym i blodet, som udskilles i forbindelse med akutte sygdomme i pancreas,” siger Lise Tarnow. 

"Hvis der er mistanke om sekundær diabetes, kan patienten henvises til en specialafdeling, hvor vi vil måle kroppens egenproduktion af insulin med henblik på at vurdere behovet for insulin behandling. Er der er en væsentlig påvirkning af en stor del af bugspytkirtlen, vil det oftest være nødvendigt at starte behandling med insulin. 

Jeg synes, vi gør det udmærket i Danmark – men når det er sagt – så er det klart, at vi skal huske at tænke på denne sygdom og spørge patienten om tidligere sygdom i bugspytkirtlen. Særligt, hvis en patient med forventet type 2 diabetes ikke hurtigt bliver tilfredsstillende behandlet med tabletter,” siger Lise Tarnow afsluttende.

 

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift