Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA behandler Forxiga mod type 1-diabetes

I øjeblikket er Det Europæiske Lægemiddelagentur i gang med at behandle AstraZenecas ansøgning om Forxiga, som behandling for diabetes type 1.

Det kan være gode nyheder for de patienter med diabetes type 1, hvis nuværende behandling ikke er optimal, mener Sten Madsbad, professor og overlæge på Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Universitetshospital.

Forxiga er en SGLT-2 hæmmer, som har været på markedet i Europa siden 2012, hvor den har været brugt til behandling af patienter med diabetes type 2.

Nu viser resultaterne fra det kliniske fase III program DEPICT imidlertid en ekstra effekt.

Tabletbehandlingen Forxiga har en gavnlig effekt som supplement til insulinbehandling til de patienter, der har en utilstrækkeligt kontrolleret diabetes type 1.

DEPICT-data viste, at når patienterne fik Forxiga, opnåede de reduktioner i HbA1c, i vægten og i den daglige insulindosis.

SGLT2-hæmmere, som Forxiga hører til, virker modsat alle andre behandlinger, fordi den får patienten til at udskille mere glukose i urinen, og derved falder glukose i blodet. Når patienten udskiller glukose med urinen, mister de også kalorier, hvad der svarer til 150-200 kalorier om dagen Det kan man se på vægten, som i gennemsnit går to – fire kilo ned, fortæller Sten Madsbad.

Derudover er behandlingen med til at sænke blodtrykket, fordi man udskiller mere væske igennem urinen på grund af glukoseindholdet. Sidst, men ikke mindst, er der også konstateret, at svingninger i blodsukkeret reduceres hos de patienter, som får SGLT2-hæmmere, samt at de får et fald i en reduktion i den daglige insulindosis, fortæller Sten Madsbad.

Tendens til syreforgiftninger, som er beskrevet hos patienter med type 2 diabetes, som Forxiga primært blev udviklet til at behandle, kan også være et problem for type 1 patientgruppen. I de foreløbige resultater fra DEPICT programmet har det dog ikke været et problem.

”Det er imidlertid rigtig vigtigt, at hvis patienten oplever, at de bliver utilpasse og får kvalme, så skal de komme ind til et tjek for, om de har en syreforgiftning,” siger Sten Madsbad.

Træerne gror imidlertid ikke i himlen, og Sten Madsbad fortæller, at der dog også er nogle problemer med Forxiga:

”Der har været problemer med svampeinfektioner i skeden hos kvinder, der har fået Forxiga. Der er tale om 16 procent ved Forxiga og seks procent i placebo, så det er et relativt stort antal, som blev ramt af den bivirkning,” siger Sten Madsbad.

Derudover har der været patienter, som har måtte afbryde behandling med Forxiga, fordi de skal tisse hele tiden, og det betyder, at de ikke kan forlade hjemmet. Noget som naturligvis reducerer patienternes livskvalitet betydeligt, fortæller Sten Madsbad.

 Forxiga er den første af sin slags, som er udviklet til type 2, men har vist effekt på type 1 diabetes, fortæller Sten Madsbad.

”Forxiga kunne godt have en plads i behandlingen af type 1 – specielt hos de patienter - som er dårligt reguleret i deres nuværende behandling,” siger Sten Madsbad.

Behandlingen består af en tablet, som skal tages oralt. Derfor mener Sten Madsbad, at det er forholdsvis nemt at lade patienter, der ikke er i optimal behandling for deres type 1 diabetes afprøve Forxiga for at se, om de får det bedre. Hvis de ikke gør det, kan man bare stoppe behandlingen igen, siger Sten Madsbad afsluttende. 

Aktuelt er Forxiga dog ikke godkendt til behandling af patienter med type 1 diabetes.

 

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift