Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Pilotprojekt: Nyt samarbejde mellem kardiologer og endokrinologer

Et tværfagligt pilotprojekt, hvor kardiologer skal arbejde tæt sammen med endokrinologer, sættes snart i gang på Steno Diabetes Center Copenhagen og to hospitaler i Region Hovedstaden. 

Baggrunden er den afgørende betydning det har for diabetespatienter at undgå hjertekarproblemer - samtidig med at diabetes er udbredt blandt indlagte hjertekarpatienter.

Tallene taler deres eget sprog om, at der er behov for det nye tiltag. Blandt borgere indlagt akut med hjerteproblemer har hele 33 procent type 2-diabetes, og blandt dem er kun halvdelen klar over, at de har sygdommen. Yderligere 33 procent har prædiabetes. De tilsvarende tal blandt den danske befolkning, er, at 4,5 procent har type 2-diabetes. En procent har uopdaget type 2-diabetes og 5,5 procent har prædiabetes, fortæller Allan Flyvbjerg, direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen.

Der er derfor tale en forholdsvis stor målgruppe, som vil have behandlingsmæssig gavn af multidisciplinær behandling på en afdeling, der både tilbyder behandling for hjerteproblemer og for diabetes.

Systematisk screening for type 2-diabetes

En del af planen med projektet, som startes i løbet af 2018 og forventes evalueret ultimo 2020, er, at der skal foregå en systematisk screening for type 2-diabetes blandt de borgere, som hospitalindlægges med hjerteproblemer og blodpropper, fortæller Allan Flyvbjerg. Noget, der indtil nu ikke er foregået systematisk: 

”Jeg forventer, at screeningsprogrammet vil forbedre såvel livskvalitet som livslængde for de personer, der er indlagt med hjertekarproblemer og samtidig har uopdaget diabetes. De kan sættes i behandling for deres diabetes, ” siger Allan Flyvbjerg.

Pilotprojektet kommer til at foregå på henholdsvis Herlev-Gentofte Hospital, Steno Diabetes Center Copenhagen og på Nordsjællands Hospital. Når projektet afslutttes i 2020, skal resultaterne måles og vejes, og hvis projektet viser sig at være en succes, forventes den nye arbejdsform udbredt i hele Region Hovedstaden som den gængse måde, kardiologer og diabeteslæger screener for uopdaget type 2-diabetes. Og måden de arbejder sammen på omkring borgere med både hjerte- og diabetesproblemer, fortæller Allan Flyvbjerg.

Hvis projektet er en succes, skal det spredes ud til hele Region Hovedstaden som en helt systematisk ny metode, hvor kardiologer og diabeteslæger skal arbejde tæt sammen omkring hjertepatienter med diabetes.

Alle hjertepatienter vil så fremover skulle screens systematisk for diabetes i forbindelse med en hospitalsindlæggelse.

”Screeningsmetoden for type 2-diabetes blandt personer med hjertekarsygdom vil blot være en simpel blodprøve i form af måling af langtidsblodglukosetallet, der på ingen måde er lige så besværlig og tidskrævende, som den tidligere anvendte sukkerbelastningstest, der før 2012 var den anbefalede screeningsmetode for uopdaget type 2-diabetes,” siger Allan Flyvbjerg.

Hvis blodprøven påviser uopdaget type 2-diabetes, skal enten hjerteafdelingen, hospitalets medicinske afdeling eller egen praktiserende læge reagere på det og sørge for, at borgeren kommer i behandling, fortæller Allan Flyvbjerg. 

Udgifter til projekt er holdt lave

"Udgifterne til projektet er foreløbigt holdt på ca. seks millioner over de første to–tre år. Netop området, som handler om at behandle borgere med både diabetes og hjertekarsygdom, er vigtigt at udvikle og gøre bedre, fordi denne målgruppe hænger bagefter, når det drejer sig om at få den fulde effekt ud af standard kardiovaskulær behandling," siger Allan Flyvbjerg. 

”Jeg ser gerne, at vi udvikler nogle fælles ambulatorier, hvor personer med både diabetes og hjertekarproblemer kan behandles af et team af hjerte -og diabeteslæger, så vi undgår, at borgerne kastes rundt mellem forskellige afdelinger,” siger Allan Flyvbjerg afsluttende.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift