Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

GLP1-analoger og SGLT2-hæmmere anbefales i ny behandlingsvejledning

Troels Krarup

Nye behandlingsmuligheder for patienter med type 2-diabetes med kendt hjertekarsygdom betyder, at behandlingsvejledningerne skal revideres. De nye vejledninger er færdige før sommerferien, siger Troels Krarup, formand for Dansk Endokrinologisk Selskab .

De nye behandlingsvejledninger på vej for type 2 diabetes kommer blandt andet fordi der er kommet nye medicinske behandlingsmuligheder for patienter, som både har diabetes type-2 og kendt hjertekarsygdom.

I de nye behandlingsvejledninger vil det blandt andet fremgå, at SGLT2-hæmmere og GLP1-analoger er at foretrække ved type 2-diabetes og kendt hjertekarsygdom, fortæller Troels Krarup. 

”Der er kommet en række store kardiovaskulære outcome studier, som viser, at netop SGLT2-hæmmere og GLP1-analoger ser ud til at have en god effekt, og derfor bør behandlingsvejledningerne for type 2-diabetes revideres,” siger Troels Krarup.

Behandlingsvejledningerne for diabetesområdet revideres hvert tredje år eller, hvis der kommer nye behandlingsmuligheder, som betyder, at behandlingsvejledningerne skal opdateres.

Ny vejledning før sommerferien 2018 

Den seneste vejledning ”Behandling og Kontrol af Type 2 Diabetes” er udarbejdet i oktober 2011 og revideret i 2014.  Den oprindelige dato for revision var oktober 2017, så behandlingsvejledningernes revision er forsinket.

Troels Krarup fortæller, at grunden til, at de nye vejledninger er blevet forsinkede, er, at både Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab er med i processen. 

”Der er gået noget tid med at arbejde på tværs af de to selskaber,” siger Troels Krarup, som forventer, at de nye behandlingsvejledninger er færdige før sommerferien 2018. 

Det er nu omkring otte år siden, at man i Dansk Endokrinologisk Selskab begyndte arbejdet med Nationale Behandlingsvejledninger, og alle de store områder inden for endokrinologien er efterhånden beskrevet. Det er overlæge Ole Snorregaard, Endokrinologisk Sektion, Amager og Hvidovre Hospitaler, som har været tovholder på behandlingsvejledningerne vedrørende type 2-diabetes.

”Ikke alt er nyt i de nye Nationale Behandlingsvejledninger for type 2-diabetes området. Blandt nogle af de ting, som kommer til at gå igen, er fokus på livsstilsændringer som et vigtigt led i behandlingen,” siger Troels Krarup.

For type-1 diabetes blev de Nationale Behandlingsvejledninger revideret i 2016, og ligesom behandlingsvejledningerne for andre diabetesformer følger de Nationale Behandlingsvejledninger her det sædvanlige rul. Det betyder, at Dansk Endokrinologisk Selskabs medlemmer mødes den sidste weekend i oktober hvert år for at diskutere og evaluere behandlingsvejledningerne, fortæller Troels Krarup.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift