Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tidlig overgangsalder øger risikoen for diabetes

Kvinder, der kommer sent i overgangsalderen, har en mindre risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Det viser en ny undersøgelse fra Erasmus Universitetsmedicinsk Center i Holland, hvor forskere har sammenlignet små 4.000 kvinders alder ved overgangsalderen og tegn på eller udvikling af diabetes.

Tidligere undersøgelser fra de samme forskere har vist, at kvinder med tidlig overgangsalderen (under 45 år) har en øget risiko for hjertekar-sygdom og den samlede dødelighed, mens en start på overgangsalderen mellem 50 og 54 år er forbundet med en reduceret risiko for CVD og dødelighed.

Selv om den øgede risiko vurderes at skyldes de negative virkninger af overgangsalderen på risikofaktorerne for CVD, er der usikkerhed om, hvilken betydning startalderen for overgangsalderen har på disse risikofaktorer.

Den nye undersøgelse har set på sammenhængen mellem alder ved naturlig overgangsalder og risikoen for type 2-diabetes (T2D) og vurderet virkningerne af potentielle mellemrisikofaktorer ved denne sammenhæng.

Forfatterne anvendte data fra Rotterdam-studiet - et befolkningsbaseret, prospektivt kohortestudie udført i Ommoord-distriktet i Rotterdam, Holland. Deltagerne var 45 år og derover og deltog i undersøgelser hvert tredje til femte år. Af i alt 6816 deltagere blev 3969 kvinder inddraget i diabetes-undersøgelsen - nogle kvinder er blevet udelukket, fordi de for eksempel ikke havde nået overgangsalderen, allerede havde T2D eller haft en ikke-naturlig overgangsalder.

Undersøgelsen viste, at 348 af de 3639 kvinder uden diabetes ved baseline udviklede type 2-diabetes over en median opfølgning på 9,2 år. Kvinder med den tidligste overgangsalder (under 40 år) var næsten fire gange mere tilbøjelige til at udvikle diabetes end kvinder, der først kom i overgangsalderen efter 55 år.

Kom overgangsalderen som 40-44 årig var risikoen 2,4 gange større, mens en start på overgangsalderen som 45-55 år medførte en 60 procent større risiko for at udvikle diabetes end kvinder med en sen start på overgangsalderen.

Samlet set medførte hvert års udsættelse af starten på overgangsalderen en reduktion på fire procent i risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Overgangsalderen kan være et tegn på tidlig aldring. Kvinder, der er udstyret med mindre effektive DNA-reparations- og vedligeholdelsesgener, kan ældes hurtigere sammenlignet med kvinder med mere effektive reparations- og vedligeholdelsesgener. Derfor kan tidlig menopause være en god forudsigelse for kommende helbredsproblemer i forbindelse med denne mindre effektive DNA-reparation.

"Vores resultater kan tyde på, at risikoen for diabetes relateret til overgangsalderen allerede er der før overgangsalderen begynder. Dette kunne forklare, hvorfor andre risikofaktorer for diabetes ikke forklarer sammenhængen mellem overgangsalderen og diabetes - tidlig overgangsalderen er en uafhængig markør for T2D, hvilket indikerer, at noget andet er drivkraften bag denne observation, muligvis defekt DNA-reparation og vedligeholdelse," skriver forskerne.

"Tidlig start på overgangsalderen er en uafhængig markør for T2D hos postmenopausale kvinder. Fremtidige undersøgelser er nødvendige for at undersøge mekanismerne bag denne sammenhæng og undersøge, om timing af naturlig overgangsalderen har nogen merværdi i diabetes forudsigelse og forebyggelse," konkluderer forskerne, der har fået deres undersøgelse offentliggjort i Diabetologia.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-017-4346-8

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift