Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Overvægt øger diabetespatienters kognitive problemer

Overvægtige og fede mennesker med type 2-diabetes i et tidligt stadium har mere alvorlige hjerneabnormiteter og kognitive problemer end normalvægtige.

Det antyder en ny undersøgelse fra Sydkorea, hvor forskere har sammenlignet raske normalvægtige med diabetespatienter med og uden overvægt.

Kronisk type 2-diabetes er allerede kendt for at øge risikoen for en række helbredsproblemer i flere organer i hele kroppen. Komplikationer i hjernen forårsaget af sygdommen kan fremskynde kognitiv dysfunktion, og endda øge risikoen for demens. Selvom den nøjagtige mekanisme, der ligger til grund for, hvordan diabetes ændrer hjernen, ikke står klart, tyder meget på at insulinresistens, dårlig blodsukkerkontrol og inflammation har betydning.

Fedme er forbundet med en øget risiko for diabetes og er forbundet med metabolisk dysfunktion, som i sig selv har vist sig at have en sammenhæng med hjerneændringer.

Derfor har forskere fra Ewha Brain Institute, Ewha Womens University, Seoul, Sydkorea i samarbejde med Brain Institute, University of Utah, Salt Lake City, UT, USA, undersøgt virkningerne af at være overvægtige eller fede på hjernen og de kognitive funktioner hos mennesker med tidlig stadium type 2-diabetes.

En gruppe på 150 koreanere mellem 30 og 60 år blev rekrutteret til undersøgelsen. De bestod af 50 overvægtige/fede personer med type 2-diabetes, 50 normalvægte individer med diabetes og 50 normalevægtige kontrolpersoner uden diabetes. 

Deltagerne blev matchet i forhold til alder og køn på tværs af de tre grupper, og diabetikerne blev også matchet i forhold til sygdomsvarighed. Personer med kroniske diabetiske komplikationer eller store medicinske, neurologiske eller psykiatriske lidelser blev udelukket fra undersøgelsen, og alle patienter med diabetes var blevet diagnosticeret inden for de seneste fem år og havde ikke modtaget stabil insulinbehandling.

MRI-scanninger målte den gennemsnitlige tykkelse af hele hjernebarken hos deltagerne, der også gennemgik hukommelsestest og test af psykomotorisk hastighed og adfærdsfunktioner, da disse er kendt for at blive påvirket hos mennesker med T2D.

Undersøgelsen viste, at den grå substans var signifikant tyndere i klynger i hjernens temporale, prefrontoparietale, motoriske og occipitale kortex hos deltagere med diabetes sammenlignet med kontrolgruppen uden diabetes. 

Yderligere udtynding af hjernens temporale og motoriske kortexer blev også observeret hos overvægtige/fede diabetiske grupper sammenlignet med diabetikere med normal vægt. Forskerne opdagede også regionspecifikke ændringer, som tyder på, at temporallappen har en særlig sårbarhed for de kombinerede virkninger af at være overvægtig og have type 2-diabetes.

Tidligere undersøgelser har allerede fundet ud af at overvægt/fedme og type 2-diabetes begge øger risikoen for demens uafhængigt af hinanden. Mindskelsen af temporallappen er også blevet identificeret som en af ​​de tidligste observerbare ændringer i hjernens storskalastruktur hos patienter med Alzheimers sygdom.

Ændringer i hjernen, der blev observeret i dette studie, kan være en indikation af, hvordan overvægt i kombination med type 2-diabetes og ​​risikoen for at udvikle demens er forbundet.

Forskerne gør opmærksom på, at folk af asiatisk herkomst har tendens til at være mere sårbare over for små stigninger i BMI og har højere risiko for type 2-diabetes end andre etniske grupper. Denne sårbarhed kan være forbundet med forskelle på celleniveau såvel som en tendens til insulinresistens, selv hos tynde personer.

"Desuden fandt vi, at ændringer i hjernebarkens tykkelse og hvid substans relateret til sygdomsvarighed var mere fremtrædende hos overvægtige diabetespatienter. En tilsvarende tendens blev også fundet i psykomotorisk hastighed. Disse resultater tyder på, at vægten kan spille en yderligere rolle for diabetes 2-relaterede hjerne- og kognitive ændringer," skriver forskerne og tilføjer:

"Vores resultater fremhæver også behovet for tidlig indgriben med det formål at reducere risikofaktorer for overvægt eller fedme hos type 2 diabetikere for at bevare deres hjernestruktur og kognitive funktion." 

De understreger også, at betydningen af ​​at behandle insulinresistens i det tidlige stadium af diabetes kan være større end tidligere antaget.

De pointerer, at undersøgelsen lider under en mangel.

"Den nuværende undersøgelse rekrutterede ikke overvægtige/fede personer uden type 2-diabetes. Derfor kan vi ikke vurdere de potentielle virkninger af overvægt og fedme, der er fuldstændig uafhængig af type 2-diabetes på metaboliske, hjerne- og kognitive  målinger."

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift