Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Overvægt øger diabetespatienters kognitive problemer

Overvægtige og fede mennesker med type 2-diabetes i et tidligt stadium har mere alvorlige hjerneabnormiteter og kognitive problemer end normalvægtige.

Det antyder en ny undersøgelse fra Sydkorea, hvor forskere har sammenlignet raske normalvægtige med diabetespatienter med og uden overvægt.

Kronisk type 2-diabetes er allerede kendt for at øge risikoen for en række helbredsproblemer i flere organer i hele kroppen. Komplikationer i hjernen forårsaget af sygdommen kan fremskynde kognitiv dysfunktion, og endda øge risikoen for demens. Selvom den nøjagtige mekanisme, der ligger til grund for, hvordan diabetes ændrer hjernen, ikke står klart, tyder meget på at insulinresistens, dårlig blodsukkerkontrol og inflammation har betydning.

Fedme er forbundet med en øget risiko for diabetes og er forbundet med metabolisk dysfunktion, som i sig selv har vist sig at have en sammenhæng med hjerneændringer.

Derfor har forskere fra Ewha Brain Institute, Ewha Womens University, Seoul, Sydkorea i samarbejde med Brain Institute, University of Utah, Salt Lake City, UT, USA, undersøgt virkningerne af at være overvægtige eller fede på hjernen og de kognitive funktioner hos mennesker med tidlig stadium type 2-diabetes.

En gruppe på 150 koreanere mellem 30 og 60 år blev rekrutteret til undersøgelsen. De bestod af 50 overvægtige/fede personer med type 2-diabetes, 50 normalvægte individer med diabetes og 50 normalevægtige kontrolpersoner uden diabetes. 

Deltagerne blev matchet i forhold til alder og køn på tværs af de tre grupper, og diabetikerne blev også matchet i forhold til sygdomsvarighed. Personer med kroniske diabetiske komplikationer eller store medicinske, neurologiske eller psykiatriske lidelser blev udelukket fra undersøgelsen, og alle patienter med diabetes var blevet diagnosticeret inden for de seneste fem år og havde ikke modtaget stabil insulinbehandling.

MRI-scanninger målte den gennemsnitlige tykkelse af hele hjernebarken hos deltagerne, der også gennemgik hukommelsestest og test af psykomotorisk hastighed og adfærdsfunktioner, da disse er kendt for at blive påvirket hos mennesker med T2D.

Undersøgelsen viste, at den grå substans var signifikant tyndere i klynger i hjernens temporale, prefrontoparietale, motoriske og occipitale kortex hos deltagere med diabetes sammenlignet med kontrolgruppen uden diabetes. 

Yderligere udtynding af hjernens temporale og motoriske kortexer blev også observeret hos overvægtige/fede diabetiske grupper sammenlignet med diabetikere med normal vægt. Forskerne opdagede også regionspecifikke ændringer, som tyder på, at temporallappen har en særlig sårbarhed for de kombinerede virkninger af at være overvægtig og have type 2-diabetes.

Tidligere undersøgelser har allerede fundet ud af at overvægt/fedme og type 2-diabetes begge øger risikoen for demens uafhængigt af hinanden. Mindskelsen af temporallappen er også blevet identificeret som en af ​​de tidligste observerbare ændringer i hjernens storskalastruktur hos patienter med Alzheimers sygdom.

Ændringer i hjernen, der blev observeret i dette studie, kan være en indikation af, hvordan overvægt i kombination med type 2-diabetes og ​​risikoen for at udvikle demens er forbundet.

Forskerne gør opmærksom på, at folk af asiatisk herkomst har tendens til at være mere sårbare over for små stigninger i BMI og har højere risiko for type 2-diabetes end andre etniske grupper. Denne sårbarhed kan være forbundet med forskelle på celleniveau såvel som en tendens til insulinresistens, selv hos tynde personer.

"Desuden fandt vi, at ændringer i hjernebarkens tykkelse og hvid substans relateret til sygdomsvarighed var mere fremtrædende hos overvægtige diabetespatienter. En tilsvarende tendens blev også fundet i psykomotorisk hastighed. Disse resultater tyder på, at vægten kan spille en yderligere rolle for diabetes 2-relaterede hjerne- og kognitive ændringer," skriver forskerne og tilføjer:

"Vores resultater fremhæver også behovet for tidlig indgriben med det formål at reducere risikofaktorer for overvægt eller fedme hos type 2 diabetikere for at bevare deres hjernestruktur og kognitive funktion." 

De understreger også, at betydningen af ​​at behandle insulinresistens i det tidlige stadium af diabetes kan være større end tidligere antaget.

De pointerer, at undersøgelsen lider under en mangel.

"Den nuværende undersøgelse rekrutterede ikke overvægtige/fede personer uden type 2-diabetes. Derfor kan vi ikke vurdere de potentielle virkninger af overvægt og fedme, der er fuldstændig uafhængig af type 2-diabetes på metaboliske, hjerne- og kognitive  målinger."

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift