Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Ny teknik kan forudsige udfaldet af fedmekirurgi

EASD 2017: En ny metode til at måle subkutant fedt, altså fedtlaget lige under huden, kan vise sig at gøre det muligt at forudsige, hvordan patienter vil reagere på fedmekirurgi.

Fedmekirurgi er i voldsom fremgang, og den må forventes at blive forstærket nu, da fedmekirurgi er blevet omfattet af de internationale guidelines.

Fedmekirurgi omfatter flere teknikker, som alle reducerer mavens omfang, og de har vist lovende resultater med varigt vægttab og reduktion af mortalitet hos de fleste patienter, men ikke hos alle. Nogle patienter tager på igen og opnår derfor ikke den gavnlige effekt af indgrebene – til gengæld får de samme bivirkninger, som de patienter,  som taber sig som planlagt.

Derfor har der udviklet sig et behov for at forudsige effekten af kirurgien. I udgangspunktet er det kendt, at alder, alvorligheden af diabetes og psykologiske faktorer spiller ind, men det kan kun forklare omkring 14 procent af variationerne i vægttab.

Men nu er der måske hjælp. En gruppe franske forskere anført af Pierre Bel Lassen, INSERM, Paris, Frankrig, har udviklet en metode, som baserer sig på måling af fibre i det subkutane fedtlag. Strukturen i dette væv ændrer sig betydeligt, når patienter bliver overvægtige. Fedtlaget bliver dysfunktionelt, og der samler sig fibre mellem fedtcellerne. Det er strukturen i disse fibre, som den nye metode analyserer og anvender til at forudsige effekten af fedmekirurgiske indgreb.

Forskerholdet har udviklet en såkaldt FAT score med en skala fra 0-3 i biopsier taget hos 183 overvægtige patienter, som har fået foretaget fedmekirurgi (Roux-n-Y bypass) Derefter blev patienterne inddelt i tre grupper, alt efter deres vægttab.

Når forskerne korrigerede for alder, diabetesstatus, blodtryk og BMI var der en signifikant sammenhæng mellem patienternes FAT score og deres vægttab.

Holdet bag studiet erkender, at de ikke er i mål med at kunne forudsige vægttab hos patienterne, der får foretaget fedmekirurgi. Metoden skal raffineres og formentlig inkludere biologiske eller psykologiske faktorer. Holdet planlægger afprøve metoden på andre interventioner mod fedme.

”Fedmekirurgi er begyndt at fylde mere, og det ville bestemt være vigtigt at få et værktøj, som kan forudsige effekten, så man kan undgå at foretage indgreb på patienter, som ikke vil få de forventede fordele – der er jo betydelig bivirkninger ved fedmekirurgi,” siger Troels Krarup Hansen, professor, Aarhus Unversitetshospital og formand for Dansk Endokrinologisk Selskab.

Tags: EASD2017

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift