Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Genetik kan ligge bag sen diabetesdebut

EASD 2017: Et studie gennemført af et hold forskere fra Storbritannien anført af Nick Thomas, Universitetet i Exeter, i samarbejde med Andrew Hattersley, superstjernen, når det gælder diabetes og genetik, viser en mulig genetisk disponering for patienter, der får type 1 diabetes i sen alder.

Briternes forskning har haft fokus på de væsentligste genetiske determinanter, DR3 og DR4 alleller i HLA (humant leukocyt-antigen) vævstypesystemet. Den højeste risiko for at udvikle type 1 diabetes opstår når allallerne optræder i par som er homozygot (nemlig DR3/DR3 eller DR4/DR4) eller heterozygot (altså DR3/DR4) genoyper.

Holdet analyserede udviklingen af type 1 diabetes i en population på 120.000 individder fra britiske biobank med den højeste risiko for HLA. De fandt ud af, at selvom denne risikogruppe kun udgør 6,4 procent af den britiske befolkning, så bidrog de med 61 procent af alle tilfælde med type 1 diabetes. 

I de tre højrisikogrupper, DR3/DR3, DR3/DR4 og DR4/DR4, fandt fotskerne store forskelle på sandsynligheden for at få type 1 diabetes, nemlig hrnholdvis 1,2 procent, 4,2 procent og 3,5 procent Men nok så interessnt, så var der stor variation i den mediane debutalder, nemlig 17 år, 28 år og 38 år. For kombinatbionen DR4/DR4 var sandsynligheden for at få type 1 diabetes efter det fyldte 30. år 71 procent, mens den tilsvarene andel for DR3/DR3 var 26 proent, og for DR3/DR4 var 40 procent.

”Det er spændende resultater, briterne kommer med,” siger Troels Krarup Hansen, formand for DES og til daglig professor i diabeteskomplikationer ved Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling. ”Umiddelbart har resultaterne ingen konkret klinisk betydning. Men det er jo skridt på vejen til forståelse af genetikken i diabetes, og hvem ved, måske kan man engang gribe ind med en forebyggende behandling?”

Tags: EASD2017

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift