Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Genetik kan ligge bag sen diabetesdebut

EASD 2017: Et studie gennemført af et hold forskere fra Storbritannien anført af Nick Thomas, Universitetet i Exeter, i samarbejde med Andrew Hattersley, superstjernen, når det gælder diabetes og genetik, viser en mulig genetisk disponering for patienter, der får type 1 diabetes i sen alder.

Briternes forskning har haft fokus på de væsentligste genetiske determinanter, DR3 og DR4 alleller i HLA (humant leukocyt-antigen) vævstypesystemet. Den højeste risiko for at udvikle type 1 diabetes opstår når allallerne optræder i par som er homozygot (nemlig DR3/DR3 eller DR4/DR4) eller heterozygot (altså DR3/DR4) genoyper.

Holdet analyserede udviklingen af type 1 diabetes i en population på 120.000 individder fra britiske biobank med den højeste risiko for HLA. De fandt ud af, at selvom denne risikogruppe kun udgør 6,4 procent af den britiske befolkning, så bidrog de med 61 procent af alle tilfælde med type 1 diabetes. 

I de tre højrisikogrupper, DR3/DR3, DR3/DR4 og DR4/DR4, fandt fotskerne store forskelle på sandsynligheden for at få type 1 diabetes, nemlig hrnholdvis 1,2 procent, 4,2 procent og 3,5 procent Men nok så interessnt, så var der stor variation i den mediane debutalder, nemlig 17 år, 28 år og 38 år. For kombinatbionen DR4/DR4 var sandsynligheden for at få type 1 diabetes efter det fyldte 30. år 71 procent, mens den tilsvarene andel for DR3/DR3 var 26 proent, og for DR3/DR4 var 40 procent.

”Det er spændende resultater, briterne kommer med,” siger Troels Krarup Hansen, formand for DES og til daglig professor i diabeteskomplikationer ved Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling. ”Umiddelbart har resultaterne ingen konkret klinisk betydning. Men det er jo skridt på vejen til forståelse af genetikken i diabetes, og hvem ved, måske kan man engang gribe ind med en forebyggende behandling?”

Tags: EASD2017

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift