Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Koffein reducerer måske mortalitet for kvinder med diabetes

EASD 2017: Der er lavet talrige studier, der viser koffeins fordele (og nogle, der viser mindre positive effekter), men nu viser det sig, at koffein også kan reducere mortaliteten for kvinder med diabetes. Mændene, derimod, har ikke sådanne fordele, men dog heller ikke ulemper af et stort dagligt koffein-indtag.

Studiet, som præsenteres i dag på EASD i Lissabon, er gennemført af portugisiske forskere under ledelse af João Sérgio Neves og Davide Carvalho, professor ved Universitetet i Porto. Studiet har omfattet over 3000 mænd og kvinder med diabetes. Deltagerne blev inddelt i grupper afhængig af deres koffein-forbrug regnet i milligram pr. dag. Derefter inddeltes de efter, om forbruget skyldtes kaffe, te eller læstedrikke.

Gruppen blev fulgt over en 11 årig periode op til 2010, og i den periode døde 618 af deltagerne.

”Vores undersøgelse har påvist en dosisafhængig beskyttende virkning af koffeinforbrug på kvinders dødelighed. Effekten på dødelighed ser ud til at afhænge af, hvordan koffeinens indtages. Kaffe har effekt på kardiovaskulær dødelighed, mens kræftdødeligheden for kvinder påvirkes af indtag af te,” siger João Sérgio Neves, som understreger at studiet skal læses med forsigtighed. ”Vores observationsstudie kan ikke bevise, at koffein reducerer risikoen for død, men det antyder en mulighed for en sådan beskyttende virkning.”

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift