Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Lene Madsen præsenterede undersøgelsen på EASD til stor applaus. Fotgrab fra webcast

Fedmeoperation reducerer risiko for retinopati for diabetes-patienter

EASD 2017: Fedmeoperationer kan være en effektiv måde at slippe af med overvægt og type 2-diabetes - og nu viser en dansk undersøgelse også, at risikoen for diabetisk retinopati også bliver markant reduceret.

Forskere fra Aarhus har undersøgt 96 diabetes 2-patienter efter (median 6,1 år) at de havde fået en Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) og sammenlignet med 47 diabetes-patienter, der ikke var opererede, men til gengæld matchet i forhold til køn alder og nuværende BMI.

Studiet fik berettiget ros ved præsentationen på EASD 2017 kongressen i Lissabon, hvor Lene Madsen fra Institut for Klinisk Medicin, Medicinsk Endokrinologisk afdeling MEA, Aarhus Universitet, præsenterede resultaterne.

Roux-en-Y gastrisk bypass (RYGB) er en effektiv og holdbar behandling af fedme. Desuden fører det til forbedringer af eller endog remission af fedme-relaterede comorbiditeter såsom type 2-diabetes mellitus (T2D).

Optalmologisk screening, herunder retinalfotobehandling, er en hjørnesten i forebyggelse af øjen-komplikationer hos personer med type 2-diabetes, men der er ingen konsensus om, hvorvidt man skal afslutte denne screeningsproces efter kirurgisk remission af type 2-diabetes.

Desuden er der stadig bekymring for, at den hurtige remission af type 2-diabetes kan medføre en hurtig forringelse af diabetisk retinopati.

Efter induktion af cytoplegi og mydriasis blev fundusfotografering udført. Vi anvendte Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetisk Retinopati (modificeret af ETDRS Report 12) til at klassificere retinale læsioner fra 1-6 (hvor 6 er den mest alvorlige). Hos 49 af de RYGB-opererede personer var præ-kirurgisk fundusfotografering tilgængelig og vurderet som beskrevet ovenfor. Desuden blev HbA1c, blodtryk, antropometrics, diabetes varighed og rygning registreret.

49 af de 96 RYGB-opererede personer opfyldte kriterierne for type 2-diabetes-remission med et HbA1c <48 mmol/mol og ingen antidiabetisk medicin.

I alt 103 deltagere havde ingen påviselige retinale ændringer (grad 1), 25 havde retinopati i grad 2, og 15 havde mere avanceret retinopati (grad 3-6). Sidstnævnte blev samlet på grund af små tal i hver gruppe.

Kun to procent af de RYGB-opererede med remission havde alvorlig retinopati sammenlignet med 11 procent i kontrolgruppen og 19 procent blandt RYGB-opererede, der stadig led af type 2-diabetes.

Ved justering for rygning, køn og varighed af diabetes, viste det sig, at risikoen for retinopati for diabetes-patienter i remission efter RYGB-operation var reduceret med 65 procent, mens RYGB-opererede uden diabetes-remission havde en reduceret risiko på 25 procent.

Den mest bemærkelsesværdige forbedring var ifølge Lene Madsens svar på et spørgsmål i salen en forbedring fra grad 5 til grad 2.

Kun en ud af 23 RYGB-opererede med type 2-diabetes remission viste forringelse (fra 0 til 1), mens 4 ud af 26 RYGB individer uden remission viste forringelse.

"I vores kohorte havde RYGB-opererede både med og uden type 2-diabetes-remission en signifikant reduceret risiko for diabetisk retinopati sammenlignet med ikke-RYGB matchede kontroller. RYGB synes ikke at provokere forringelse af retinopati trods hurtig forbedring af glukoseniveauet."

Tags: EASD2017

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift