Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Liraglutid forringer formentlig ikke knoglerne

EASD 2017: Kvinder med tidligere svangerskabsdiabetes, der får liraglutid mod overvægt, ser ikke ud til at få svagere knogler.

Det viste den ene af to studier fra Gentofte Hospital om knogleomsætningen ved brug af liraglutid (Saxenda fra Novo).

Liraglutid fremkalder vægttab, der ofte er forbundet med tab af knoglemasse, men tilsyneladende påvirkes knogleomsætningen ikke - i hvert fald ikke i denne gruppe.

Det kunne Louise Vedtofte fra Diabetologisk Forskningsenhed, Gentofte Hospital, fremlægge i en præsentation på EASD 2017 i Lissabon.

I undersøgelsen medvirkede 102 kvinder (gennemsnitligt 38 år og BMI på 32) med tidligere svangerskabsdiabetes, der randomiseret og blindet fik enten placebo eller liraglutid 1,8 mg en gang dagligt i et år.

Deltagerne gennemgik en fire-timers 75-g OGTT ved baseline og efter et år.

Forskerne målte knoglemineraltæthed i hele kroppen (BMD) samt knoglemineralindhold (BMC), knogleresorptionsmarkør C-terminalt telopeptid af type 1 collagen (CTX) og knogledannelsesmarkør-procollagen type-1-aminoterminalt propeptid (P1NP).

I løbet af undersøgelsen trak ti kvinder sig fra liraglutidgruppen og ni fra placebogruppen, hvorefter 83 kvinder stadig var til rådighed for analyser.

Sammenlignet med placebo inducerede liraglutidbehandling et signifikant 3,3 kilo større vægttab efter 52 uger end i placebogruppen (4,8 mod 1,5 kilos vægttab).

Der var til gengæld ingen større ændringer i BMD i hele kroppen (0,004 vs. 0,005 g/m2), BMC (6,7 vs. 9,7 g,), tAUC for CTX (9,2 vs. 11,5%) eller tAUC for P1NP (-4,5 vs. -11,6%) blev observeret i placebo vs liraglutidgruppen.

Tilsammen får det de danske forskere til at konkludere, at liraglutid-induceret vægttab hos kvinder med svangerskabsdiabetes er sikkert, da det ikke påvirker hverken knogleomsætning, BMD eller BMC i hele kroppen.

Knogleomsætning påvirket af træning og liraglutid

I en anden undersøgelse fra Gentofte synes knogleomsætningen dog at blive påvirket af liraglutid - i hvert fald i kombination med træning.

Det viste et studie, hvor forskerne havde testet 19 diabetes 2-patienter i en 16 ugers periode, hvor de 12 fik 1,8 mg liraglutide og syv fik placebo dagligt.

Begge grupper deltog i tre overvågede 60 minutters træningssessioner om ugen. De to var spinning og en var modstandstræning.

Resultaterne i liratuglid-gruppen viste signifikante stigninger i fastende plasma osteocalcin fra 9,4 til 11,0 μg/l og CTX fra 0,107 til 0,161 μg/l, mens der ikke blev observeret signifikante ændringer i placebogruppen.

I liraglutidgruppen steg AUC for osteocalcin under en måltest fra 2,386 til 2,714 μg/l × min og for CTX fra 17,7 til 27,6 μg/l × min, mens ingen ændringer blev observeret i placebogruppen.

Plasma niveauer af P1NP var upåvirket i begge grupper. BMD i hele kroppen og total BMC var også uændrede i begge grupper.

Sammenfattende synes liraglutidbehandling kombineret med motion at øge knogleomsætningen uden at påvirke BMD og BMC i hele kroppen hos utrænede patienter med type 2-diabetes.

Tags: EASD2017

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift