Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Unge med type 1-diabetes lider oftere af spiseforstyrrelser

Unge med type 1 diabetes ser ud til i højere grad at være utilfredse med deres krop og lide af en spiseforstyrrelse.

Det antyder en undersøgelse fra Australien, hvor forskere har sammenlignet data fra en national onlineundersøgelse om spiseproblemer hos 477 unge patienter mellem 13 og 19 år med type 1 diabetes.

430 af deltagerne har desuden gennemført Body Mass Index Silhouette Matching Test, der giver mulighed for at sammenligne deltagernes faktiske og selvopfattede kropsstørrelse og BMI.

Forskerne fandt, at den samlede score fra onlineundersøgelsen om spiseforstyrrelse var højere for piger end drenge, og at pigernes scorer steg med alderen.

Der var en moderat sammenhæng mellem BMI, langtidsblodsukkeret, drop af insulin (hvor typisk unge piger dropper insulinen i en periode for at tabe sig) og overspisning og spiseproblem-scorer for begge køn.

88 procent af pigerne ønskede at være tyndere. 76 procent af mændene var utilfredse med deres krop, men kun 43 procent af dem udtrykte et ønske om være tyndere. Undersøgelsen viste også en tydelig uoverensstemmelse mellem faktisk og ideel kropsstørrelse for begge køn.

"I lyset af de høje niveauer af selvrapporterede spiseforstyrrelser og kønsbaserede mønstre af utilfredshed med kroppen bør fremtidig forskning undersøge effektiviteten af ​​rutinemæssig screening for spiseforstyrrelser og overveje implementering af trinvise behandlingsmetoder," konkluderer forskerne i deres undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet International Journal of Eating Disorders.

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift