Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Unge med type 1-diabetes lider oftere af spiseforstyrrelser

Unge med type 1 diabetes ser ud til i højere grad at være utilfredse med deres krop og lide af en spiseforstyrrelse.

Det antyder en undersøgelse fra Australien, hvor forskere har sammenlignet data fra en national onlineundersøgelse om spiseproblemer hos 477 unge patienter mellem 13 og 19 år med type 1 diabetes.

430 af deltagerne har desuden gennemført Body Mass Index Silhouette Matching Test, der giver mulighed for at sammenligne deltagernes faktiske og selvopfattede kropsstørrelse og BMI.

Forskerne fandt, at den samlede score fra onlineundersøgelsen om spiseforstyrrelse var højere for piger end drenge, og at pigernes scorer steg med alderen.

Der var en moderat sammenhæng mellem BMI, langtidsblodsukkeret, drop af insulin (hvor typisk unge piger dropper insulinen i en periode for at tabe sig) og overspisning og spiseproblem-scorer for begge køn.

88 procent af pigerne ønskede at være tyndere. 76 procent af mændene var utilfredse med deres krop, men kun 43 procent af dem udtrykte et ønske om være tyndere. Undersøgelsen viste også en tydelig uoverensstemmelse mellem faktisk og ideel kropsstørrelse for begge køn.

"I lyset af de høje niveauer af selvrapporterede spiseforstyrrelser og kønsbaserede mønstre af utilfredshed med kroppen bør fremtidig forskning undersøge effektiviteten af ​​rutinemæssig screening for spiseforstyrrelser og overveje implementering af trinvise behandlingsmetoder," konkluderer forskerne i deres undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet International Journal of Eating Disorders.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift