Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Diabetes og hjertesygdom er genetisk forbundne

To af verdens største årsager til sygdom og død, diabetes og hjertesygdom, hænger ikke bare sammen pga. livsstil, men også genetisk.

Det viser en ny undersøgelse fra Perelman School of Medicine ved University of Pennsylvania, hvor forskere i en stor analyse af genetiske data har fundet 16 nye diabetes-genetiske risikofaktorer og en ny hjertekar-genetisk risikofaktor.

Undersøgelsen af genom-sekvensinformation fra mere end 250.000 mennesker giver et nyt indblik i mekanismerne for de to sygdomme. Resultaterne viste, at de fleste af de steder på genomet, der vides at være forbundet med højere diabetesrisiko, også er forbundet med højere hjertekar-risiko. For otte af disse steder var forskerne i stand til at identificere en specifik genvariant, der påvirker risikoen for begge sygdomme. De fælles genetiske risikofaktorer påvirker biologiske veje, herunder immunitet, celleproliferation og hjerteudvikling.

Resultaterne føjer sig til den grundlæggende videnskabelige forståelse af begge de stoe sygdomme og peger på mulige mål for fremtidig medicin.

"At identificere disse genvarianter forbundet med både type 2 diabetes og hjertekar-risiko åbner i princippet mulighed for at reducere risikoen for begge sygdomme med et enkelt middel," siger studiet medforfatter Danish Saleheen, der er adjunkt professor i biostatistik og epidemiologi.

"Ud fra et lægemiddeludviklingsperspektiv ville det være fornuftigt at fokusere på de veje, der er stærkest forbundet med begge sygdomme," siger Saleheen, som har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Nature Genetics.

Forskerne startede ved at undersøge sæt af genomdata fra mere end 250.000 mennesker, af sydasiatisk, østasiatisk eller europæisk afstamning. I denne store multietniske prøve kunne de bekræfte de fleste af de kendte diabetes "risiko-placeringer" - steder på genomet, hvor små DNA-variationer er forbundet med ændret, sædvanligvis højere diabetesrisiko - og afdække 16 nye.

Med deres analyser kunne forskerne også identificere otte specifikke genvarianter, der er stærkt forbundet med ændret risiko for begge sygdomme. Syv af disse genvarianter syntes som forventet at øge risikoen for begge sygdomme.

Den ottende, en variant af genet for kolesteroltransportproteinet ApoE, viste sig at være forbundet med højere diabetesrisiko, men lavere hjertekar-risiko - et fund, der er noget uhyggeligt, mener Saleheen, selv om han bemærker, at det var i overensstemmelse med data fra statinforsøg, der viser, at farmakologisk sænkende LDL-kolesterol kan øge diabetesrisikoen en smule.

Forskerne fandt tegn på, at det genetiske link mellem sygdommene som helhed ser ud til at fungere på en måde, hvor risikogener for type 2-diabetes er meget mere tilbøjelige til at være forbundet med højere hjertekar-risiko end omvendt. Derudover kan der være nogle måder, hvor farmakologisk sænkning af en sygdom øger risikoen for den anden.

"Ved brug af beviser fra human genetik bør det være muligt at designe lægemidler til type 2-diabetes, som har enten gavnlige eller neutrale virkninger på hjertekar-risikoen, men det er vigtigt at identificere og yderligere prioritere måder, som kan reducere risikoen for type 2-diabetes men øger risikoen for hjertekar-sygdom," siger Saleheen.

Forskerne fandt også, at diabetes-koblede genvarianter har tendens til at adskille sig i deres tilsyneladende virkninger på hjertekar-risikoen afhængigt af deres mekanismer. Varianter, der øger risikoen for fedme eller højt blodtryk, synes for eksempel at øge CHD-risikoen stærkere, end varianter, der ændrer insulin eller glukoseniveauer.

Forskerne planlægger nu yderligere undersøgelser af dobbelt-risiko generne, der er afdækket i undersøgelsen.

"Jeg nærer håb om, at vi med de avancerede genomiske teknikker, der nu er tilgængelige, hurtigt vil kunne omdanne vores menneskelige genetiske observationer til konkrete detaljer vedrørende de molekylære mekanismer, der er involveret i både diabetes og hjertesygdom, siger Benjamin F. Voigt, der er lektor i genetik og seniorforfatter på undersøgelsen.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift