Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stamceller kan øge insulinproduktion hos diabetes-patienter

Påvirkning af udviklingen af stamceller til insulin-producerende betaceller i bugspytkirtlen, kan bane vej for en effektiv behandling af diabetes.

Det antyder ny forskning fra Københavns Universitet, hvor forskere har afdækket, hvordan man ved hjælp af humane stamceller kan lave insulin-producerende celler som kan transplanteres til diabetespatienter.

Metoden kan også få stor betydning for behandling af en række andre sygdomme.

"Gennem forsøg i mus er det lykkedes os at styre kommunikationen mellem humane stamceller, så de udvikler sig til betaceller," siger professor og institutleder Henrik Semb fra Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Forskergruppen satte sig oprindeligt for at undersøge, hvordan kroppen skaber de komplicerede rørsystemer, der transporterer væsker og gasser gennem kredsløb og organer.

De ønskede at afdække, hvordan stamceller udvikler sig til at varetage forskellige højtspecialiserede funktioner i organerne og forventede at finde et meget komplekst signalsystem mellem cellerne. Det viste sig imidlertid, at kommunikationen mellem cellerne er overraskende simpel. Ifølge adjunkt Pia Nyeng bliver processerne hovedsagligt styret af cellernes evne til at mærke, hvad der er op og ned, (cellernes såkaldte polaritet).

"Det viser sig, at signalmolekyler - den såkaldte epidermal vækstfaktor (EGF) - både styrer dannelsen af rør og af betaceller gennem ændringer i cellernes retningssans," siger Pia Nyeng, der også har deltaget i undersøgelsen

"Det er ganske enkelt afgørende for stamcellernes udvikling, hvordan de er orienteret i rørene, når de skal udvikle sig til betaceller. Dette er en virkelig fantastisk og enkel mekanisme og ved at påvirke cellernes såkaldte polaritet kan vi styre produktionen af betaceller og dermed kroppens insulinproduktion."

Studiet er hovedsagligt baseret på forsøg i mus, men forskerne besluttede sig for at undersøge, om den samme mekanisme kunne genfindes i menneskelige celler.

Froskergruppens tredje deltager, Zarah Löf-Öhlin, fandt ud af, at den samme cellemodnings-mekanisme gælder for udviklingen af humane celler.

"Nu håber vi, at vi kan bruge denne viden til at udvikle menneskelige stamceller til betaceller i laboratoriet og bruge dem til at erstatte betaceller i mennesker med diabetes”, siger Henrik Semb, der har fået undersøgelsen offentliggjort i det internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrift, Nature Cell Biology.

Forskerne forventer, at reguleringen af cellers polaritet kan være en nøgle til at påvirke udviklingsprocesser i mange andre menneskelige celletyper, eksempelvis i nerveceller. Dette kan bidrage til at udvikle stamcelle-terapi for andre sygdomme.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift