Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Studier under vejs: Next step efter EMPA-REG

”Inden publiceringen af EMPA-REG studiet var der ingen, heller ikke producenten, der kunne forestille sig, at empagliflozin kunne have nogen effekt på hjertedødeligheden hos patienter med type 2 diabetes,” siger Sten Madsbad.

Danske forskere arbejder på at afdække, om den italienske professor Ele Ferranininni har ret i sin teori om at EMPA-REG-studiets effekter handler om fedtstofskiftet og om virkningen derved kan være en klasseeffekt.

Samlet set har EMPA-REG studiet været med til at ændre behandlingen af patienter med type 2 diabetes og erkendt hjertekarsygdom eller som har flere risikofaktorer for at udvikle hjertekarsygdom, siger professor Sten Madsbad. 

”Inden publiceringen af EMPA-REG studiet var der ingen, heller ikke producenten, der kunne forestille sig, at empagliflozin kunne have nogen effekt på hjertedødeligheden hos patienter med type 2 diabetes,” siger klinisk professor Sten Madsbad, Institut for Klinisk Medicin, Amager-Hvidovre Hospital.

EMPA-REG- studiet fra 2015, som Sten Madsbad understreger er et velgennemført studie,  dokumenterer en markant reduktion af hjerte-kar-sygdom hos patienter med type 2 diabetes, der behandles med SGLT-hæmmeren Jardiance (empagliflozin).

Sten Madsbad er ikke bange for at bruge ordet ’målløshed’ blandt diabetesforskere i hele verden, da det er det første glukosesænkende lægemiddel, der har vist sig uventet overlegent i studier, hvor endepunktet er død af hjertesygdom.

Yderst mystisk

”Virkningen kommer allerede efter få uger – det gør det yderst mystisk, for at sige det lige ud. Men midlet er vanddrivende, så det er måske derfor, det virker på hjertet, da der også var en signifikant reduktion af indlæggelser på grund af hjertesvigt,” siger han.

Både professor Sten Madsbad og professor Troels Krarup Hansen arbejder med opfølgende undersøgelser på deres respektive institutter for at undersøge den italienske professor Ele Ferraninni’s teori om, at det handler om fedtstofskiftet:

”Vi er her på Hvidovre ved at teste hans hypotese om, at man får en anden sammensætning af sit fedtstofskifte, og at stoffet øger forekomsten af bestemte ketonstoffer i blodet, som synes at være et godt substrat for hjertets energistofskifte. Men ingen ved det,” siger Sten Madsbad.

Beskytter den diabetiske nyre

Han oplyser, at EMPA-REG studiet viser flere interessante resultater:

”Ud over at reducere hjertedødeligheden, virker empagliflozin overraskende godt på blodsukkeret, og det ser ud som om, effekten med behandlingsvarigheden er bedre end den, der ses ved behandling med sulfonylurinstof eller en DPP-4 hæmmer. Derudover beskytter stoffet den diabetiske nyre, og det er også overraskende, da man var bange for, at empagliflozin ville ødelægge nyrerne. Man regner med, at det ændrer gennemblødningen i nyrerne på en hensigtsmæssig måde, således at blodtrykket falder i selve glomerulos, hvilket har stor betydning, ikke kun i relation til udvikling af den diabetiske nyresygdom, men også for at forsinke den fortsatte progression af erkendt diabetisk nyresygdom. Desuden tabte patienterne sig tre-fire kg, og blodtrykket blev reduceret med fire-fem mm Hg.”

Med hensyn til bivirkninger ser Sten Madsbad primært svampeinfektioner i skeden og på penis, samt urinvejsinfektioner, og mange patienter klager over, at de skal lade vandet hyppigt.

Kan udsætte insulin

Metformin er stadig førstevalg, når det gælder patienter med type 2-diabetes: ”Behandling med metformin er effektiv til at regulere blodsukkeret, og det er billigt. Men der er bivirkninger – diarré, kvalme og mavesmerter, så ca. 10 procent af patienterne må holde op. Men for diabetespatienter med erkendt hjertesygdom vil SGLT2-hæmmerne rykke frem i behandlingsalgoritmen,” siger Sten Madsbad.

Og det er han godt tilfreds med, da præparaterne indtages som en tabletter og har en pris, der er acceptabel for de fleste patienter. Endvidere kan empagliflozin kombineres med alle andre antidiabetika inklusive insulin.

”Med empagliflozin har vi fået endnu et præparat, der kan være med til at udsætte behandling med insulin hos patienter med type 2-diabetes, hvad patienterne er glade for. Empagliflozin har i øvrigt en god effekt på reguleringen af blodglukose hos patienter, der allerede er i insulinbehandling. I EMPA-REG studiet fandtes den samme hjertebeskyttende effekt hos denne gruppe af patienter, som hos gruppen der ikke blev behandlet med insulin.”

På spørgsmålet om han tror, at dette stof også kunne virke på personer, der har hjertesygdom, men ikke diabetes, svarer Sten Madsbad, at der for tiden foregår to studier, hvor effekten af empagliflozin på hjertekarsygdom undersøges hos patienter uden diabetes, men med hjertesvigt. Vi får svaret om få år ”Det kan gå hen og blive et hjertemedikament,” siger han.

I februar 2017 godkendte EMA en udvidet indikation for Jardiance, der, som det første middel i EU, må bruges til behandling og reduktion af hjerte-kar sygdom hos type 2 diabetes patienter med erkendt hjertesygdom. Midlet var oprindelig godkendt til at forbedre den glykæmiske kontrol hos patienter med type 2 diabetes.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift