Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Studier under vejs: Next step efter EMPA-REG

”Inden publiceringen af EMPA-REG studiet var der ingen, heller ikke producenten, der kunne forestille sig, at empagliflozin kunne have nogen effekt på hjertedødeligheden hos patienter med type 2 diabetes,” siger Sten Madsbad.

Danske forskere arbejder på at afdække, om den italienske professor Ele Ferranininni har ret i sin teori om at EMPA-REG-studiets effekter handler om fedtstofskiftet og om virkningen derved kan være en klasseeffekt.

Samlet set har EMPA-REG studiet været med til at ændre behandlingen af patienter med type 2 diabetes og erkendt hjertekarsygdom eller som har flere risikofaktorer for at udvikle hjertekarsygdom, siger professor Sten Madsbad. 

”Inden publiceringen af EMPA-REG studiet var der ingen, heller ikke producenten, der kunne forestille sig, at empagliflozin kunne have nogen effekt på hjertedødeligheden hos patienter med type 2 diabetes,” siger klinisk professor Sten Madsbad, Institut for Klinisk Medicin, Amager-Hvidovre Hospital.

EMPA-REG- studiet fra 2015, som Sten Madsbad understreger er et velgennemført studie,  dokumenterer en markant reduktion af hjerte-kar-sygdom hos patienter med type 2 diabetes, der behandles med SGLT-hæmmeren Jardiance (empagliflozin).

Sten Madsbad er ikke bange for at bruge ordet ’målløshed’ blandt diabetesforskere i hele verden, da det er det første glukosesænkende lægemiddel, der har vist sig uventet overlegent i studier, hvor endepunktet er død af hjertesygdom.

Yderst mystisk

”Virkningen kommer allerede efter få uger – det gør det yderst mystisk, for at sige det lige ud. Men midlet er vanddrivende, så det er måske derfor, det virker på hjertet, da der også var en signifikant reduktion af indlæggelser på grund af hjertesvigt,” siger han.

Både professor Sten Madsbad og professor Troels Krarup Hansen arbejder med opfølgende undersøgelser på deres respektive institutter for at undersøge den italienske professor Ele Ferraninni’s teori om, at det handler om fedtstofskiftet:

”Vi er her på Hvidovre ved at teste hans hypotese om, at man får en anden sammensætning af sit fedtstofskifte, og at stoffet øger forekomsten af bestemte ketonstoffer i blodet, som synes at være et godt substrat for hjertets energistofskifte. Men ingen ved det,” siger Sten Madsbad.

Beskytter den diabetiske nyre

Han oplyser, at EMPA-REG studiet viser flere interessante resultater:

”Ud over at reducere hjertedødeligheden, virker empagliflozin overraskende godt på blodsukkeret, og det ser ud som om, effekten med behandlingsvarigheden er bedre end den, der ses ved behandling med sulfonylurinstof eller en DPP-4 hæmmer. Derudover beskytter stoffet den diabetiske nyre, og det er også overraskende, da man var bange for, at empagliflozin ville ødelægge nyrerne. Man regner med, at det ændrer gennemblødningen i nyrerne på en hensigtsmæssig måde, således at blodtrykket falder i selve glomerulos, hvilket har stor betydning, ikke kun i relation til udvikling af den diabetiske nyresygdom, men også for at forsinke den fortsatte progression af erkendt diabetisk nyresygdom. Desuden tabte patienterne sig tre-fire kg, og blodtrykket blev reduceret med fire-fem mm Hg.”

Med hensyn til bivirkninger ser Sten Madsbad primært svampeinfektioner i skeden og på penis, samt urinvejsinfektioner, og mange patienter klager over, at de skal lade vandet hyppigt.

Kan udsætte insulin

Metformin er stadig førstevalg, når det gælder patienter med type 2-diabetes: ”Behandling med metformin er effektiv til at regulere blodsukkeret, og det er billigt. Men der er bivirkninger – diarré, kvalme og mavesmerter, så ca. 10 procent af patienterne må holde op. Men for diabetespatienter med erkendt hjertesygdom vil SGLT2-hæmmerne rykke frem i behandlingsalgoritmen,” siger Sten Madsbad.

Og det er han godt tilfreds med, da præparaterne indtages som en tabletter og har en pris, der er acceptabel for de fleste patienter. Endvidere kan empagliflozin kombineres med alle andre antidiabetika inklusive insulin.

”Med empagliflozin har vi fået endnu et præparat, der kan være med til at udsætte behandling med insulin hos patienter med type 2-diabetes, hvad patienterne er glade for. Empagliflozin har i øvrigt en god effekt på reguleringen af blodglukose hos patienter, der allerede er i insulinbehandling. I EMPA-REG studiet fandtes den samme hjertebeskyttende effekt hos denne gruppe af patienter, som hos gruppen der ikke blev behandlet med insulin.”

På spørgsmålet om han tror, at dette stof også kunne virke på personer, der har hjertesygdom, men ikke diabetes, svarer Sten Madsbad, at der for tiden foregår to studier, hvor effekten af empagliflozin på hjertekarsygdom undersøges hos patienter uden diabetes, men med hjertesvigt. Vi får svaret om få år ”Det kan gå hen og blive et hjertemedikament,” siger han.

I februar 2017 godkendte EMA en udvidet indikation for Jardiance, der, som det første middel i EU, må bruges til behandling og reduktion af hjerte-kar sygdom hos type 2 diabetes patienter med erkendt hjertesygdom. Midlet var oprindelig godkendt til at forbedre den glykæmiske kontrol hos patienter med type 2 diabetes.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift