Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Bjørn Richelsen

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Vi ser skævt til dem, endda ned på dem – og der bliver ofte brugt barske kommentarer, når vi i Danmark omtaler de af vores medborgere, der lider af svær overvægt. ’Det er de fedes egen skyld. De skal bare tage sig sammen, spise mindre og dyrke mere motion’ – er en holdning, som ikke bare er udbredt i befolkningen generelt – men faktisk også blandt læger og hos sundhedsmyndighederne.

De unuancerede udmeldinger giver et ganske godt billede af, hvordan vi i Danmark betragter og samtidig stigmatiserer en voksende gruppe af mennesker – de svært overvægtige. Men nu blæser der faktisk nye vinde, fortæller professor og overlæge på endokrinologisk klinik på Aarhus Universitetshospital Bjørn Richelsen, som forsker i svær overvægt.

Det handler ikke bare om motion og livsstil

Bjørn Richelsen er en af den håndfuld danske læger, der har længe forsøgt at gøre opmærksom på, at fedme som oftest beror på mange faktorer samtidigt. Men deres stemmer har hidtil ikke haft tilstrækkelig gennemslagskraft eller fået tilstrækkelig opmærksomhed til at rokke ved den indgroede opfattelse og heller ikke ved Sundhedsstyrelsens retningslinjer for behandling af svær overvægt.

”At svær overvægt eller fedme er en del af et større og langt mere komplekst billede er langsomt ved at slå igennem – og det hilser vi naturligvis velkomment. Det handler altså ikke bare om motion og livsstil. Det handler i høj grad også om for eksempel biologi og hormoner. Og svær overvægt er ikke udelukkende et personligt problem og individets eget ansvar, men også et samfundsmæssigt problem, som vi derfor bliver nødt til at forholde os til og tage medansvar for som samfund. At nå til den erkendelse eller bevidsthed har også taget adskillige årtier, så det er bestemt på tide,” mener Bjørn Richelsen.

Medicin kan ikke konkurrere med kirurgi

Den primære behandling af overvægt og svær overvægt er rådgivning om livsstilsændringer - men det har sammen med den aktuelt tilgængelige medicin fortsat relativt begrænset effekt, når det handler om, at opnå store og blivende vægttab. Den eneste effektive behandling af svær overvægt, er derfor fedmekirurgi, forklarer Bjørn Richelsen. ”Kirurgien er uden sammenligning den absolut mest effektive behandling, vi har mod svær overvægt i dag. Den behandling tilbydes de patienter, som i årevis uden resultat har prøvet alt; piller, kostomlægninger og livsstilsændringer – og som har et BMI på mindst 40 og en vægt, der i snit ligger på 135 kg, eller et BMI over 35 med komplikationer. Der kommer hele tiden nye former for medicin til fedmebehandling på markedet, men fælles for alle dem, som vi kender indtil nu, er, at de angriber overvægten på blot ét punkt. For at komme fedmen helt til livs og for at opnå et varigt vægttab, er det nødvendigt at angribe sygdommen på flere punkter samtidigt.”

Bjørn Richelsen er dog sikker på, at fremtiden tegner både lys og lovende for fedme-medicinen, som på sigt formentlig vil blive så tilstrækkelig effektiv til at kunne hjælpe patienten til at opnå og bibeholde et vægttab ved en biologisk styring af appetitreguleringen. Men lige nu kan medicinen og livsstilsændringer altså ikke konkurrere med kirurgien, understreger Bjørn Richelsen - men tilføjer: ”Livsstilsændringer er dog er udmærkede, inden overvægten bliver udtalt og får alvorlige helbredskonsekvenser.”

Flere midler til forskning

Børn Richelsen er naturligvis rigtig godt tilfreds med, at det ser ud til, at opfattelsen af svær overvægt er under forandring hen i retning af, at det er en sygdom på niveau med andre sygdomme – men er også bevidst om, at for at komme helt i mål, så kræver det, at der fremover bliver prioriteret tilstrækkelige midler til solid forskning inden for området. ”Den forskning, der i øjeblikket foreligger, er så ’tynd’, at vi kun kan drage ganske lidt erfaring af den i forhold til at forstå de komplekse forhold bag udviklingen af svær overvægt – og i forhold til at optimere behandlingsinitiativerne. I dag anvendes satspuljemidler spredt ud over hele området, desværre ofte uden at bidrage med væsentlig ny viden. Så en høj prioritet fremover bør være flere midler øremærket til reel forskning i svær overvægt. For kun gennem solid forskning kan vi rykke markant ved opfattelsen af, at svær overvægt er andet og mere end et individuelt problem. Med solide data i ryggen, kan vi opnå, at området går fra at have en lav prioritet på den nationale agenda til, at det bliver rykket højere op i hierarkiet.”

 

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift