Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Med en målrettet indsats er det muligt at tabe sig 10 procent af sin overvægt,” siger professor ved Parker Instituttet Henning Bliddal. Foto: Claus Peuckert

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Det er blot inden for den seneste halve snes år, at sammenhængen mellem vægt og knæartrose er blevet undersøgt.

I danske studier har man fundet, at et vægttab på 10 procent giver en forbedring af knæproblemerne på 30 procent.

Og et vægttab i denne størrelsesorden er desuden inden for mulighedernes rækkevidde. Det viste et studie fra Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital fra 2010. Her opnåede en gruppe på 150 patienter med dårlige knæ og et BMI over 30 et vægttab, der betød, at kun 20 af de 150 fik brug for et nyt knæ.

”Vi viste, at det med en målrettet indsats er muligt at tabe sig 10 procent af sin overvægt,” siger professor ved Parker Instituttet Henning Bliddal, som med et nyt studie fra 2017 også viser, at man med en beskeden men målrettet indsats kan opretholde vægttabet fremover.

En ordentlig skalle

Det program, som førte til vægttabet, kalder Henning Bliddal for Københavnerprogrammet.

”Vi gav den en ordentlig skalle. I otte uger måtte deltagerne udelukkende spise måltidserstatninger. Reglerne var simple, nemlig, at intet andet var tilladt, ikke engang en sjat mælk i kaffen,” siger han.

Det viste sig, at mange deltagere var meget tilfredse med kuren, netop fordi den var så stram. Det betød, at de ikke behøvede at overveje, hvad de skulle putte i munden. Desuden sikrede måltidserstatningerne, at deltagerne fik de mineraler og vitaminer, de havde brug for.

”Mange af de overvægtige, der deltog, var simpelthen fejlernærede, da vi startede, fordi de ikke fik en lødig kost,” siger Henning Bliddal.

”Så ikke alene opnåede de et stort vægttab på i gennemsnit to kg om ugen. De blev også sundere.”

Træning virker ikke

I et forstudie til undersøgelsen, så forskerne også på effekten af træning på overvægt. Den viste sig at være ringe, ja faktisk tog deltagerne på. Det er der ifølge Bliddal en menneskelig forklaring på.

”Når man er meget overvægtig, kan man ikke gå så meget til den i et træningscenter,” siger han.

”Det kan godt være, man har træningstøjet på, men indsatsen bliver simpelthen ikke god nok, når knæene er så dårlige.”

Brud med yo-yo vægt

Men en ting er at tabe sig, noget andet er at holde vægten, og deltagerne i Københavnerprogrammet havde alle smertelige erfaringer med kuldsejlede slankekure og yo-yo-vægt og havde prøvet at tabe sig utallige gange. Men hver gang havde elevatoren ført dem tilbage til udgangspunktet, og kure medførte nærmest, at de tog mere på, end de tabte.

”Det er rigtig svært efter et vægttab at vende tilbage til at sammensætte en god lødig kost af normale fødevarer,” siger Henning Bliddal.

”Det er så vanskeligt, at folk ikke kan finde ud af det. Og derfor tager de på igen. Vores tese var, at det, der virkelig er brug for, er en systematik, som man holder ved. Og det gør man bedst i en gruppe, præcis som samværet i AA er med til at holde alkoholikeren fra at drikke.”

Varigt vægttab med systematik

Forskerteamet har derfor efterfølgende fulgt deltagerne fra undersøgelsen i tre år for at se, om det er muligt at opretholde vægttabet og dermed forebygge knæoperationer i fremtiden. Det danske studie, der er det første af sin art, har

vist, at ved at deltage i en gruppe med en diætist hver tredje uge samt erstatte et dagligt måltid med et måltidserstatningsprodukt, er det muligt at holde vægttabet, uden yderligere tiltag.

Diæt i stedet for vægte og knive

Ifølge Henning Bliddal understreger resultaterne af undersøgelsen, at der er gode alternativer til at gribe til kniv.

”Som jeg ser det, er gastric bypass operationer en nødløsning, og man taber sig i øvrigt heller ikke efter en knæoperation,” siger han.

”Jeg ville ønske, at f.eks. kommunernes sundhedscentre ville tilbyde overvægtige at deltage i vægttabsgrupper efter denne model, på samme måde som de i dag tilbyder træningshold, som jo er fint nok, men ikke effektivt. Vi har vist, at det er muligt, og selvom det ikke er gratis, så kommer pengene jo hjem igen i det store samfundsregnskab, fordi man kan spare mange knæoperationer og udgifter til følgesygdomme.”

 

 

 

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift