Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Novo forventer semaglutid til fedmebehandling i 2021

Novo Nordisk er netop nu i gang med at kortlægge, hvordan semaglutid, (glucagon-like peptide) (GLP-1) virker på nogle af de følgesygdomme, som kan opstå i kølvandet på type 2-diabetes. Derudover er Novo Nordisk på trapperne med en tablet, som kan erstatte injektioner.

Lægemidler med GLP-1 indeholder en kunstig version af det naturlige hormon, som opstår i tarmen, når man indtager føde. I øjeblikket tilbydes GLP-1 som en daglig indsprøjtning med liraglutid, som tages i maven eller i låret ligesom insulin.

Novo Nordisk er imidlertid i fuld gang med at udvikle anden generation af GLP-1 behandling med semaglutid, hvor patienten kun får behov for at få en injektion en gang om ugen.

Perspektivet er, at semaglutid lanceres til behandling af diabetes i 2018, som tabletbehandling af diabetes i 2020 og til behandling af overvægt i 2021.

Patienter med type 2-diabetes vil typisk gerne leve som om de ikke har en sygdom, og derfor vil det give bedre livskvalitet for patienten, hvis han eller hun kan nøjes med at få semaglutid en enkelt gang om ugen.

Novo Nordisk arbejder desuden på, at semaglutid kommer i en tabletform, så patienten slet ikke skal stikke sig længere.

Semaglutid er en analog af menneskelig GLP-1, som, fordi den er bundet til albumin, har en rigtig god profil i forhold til, at patienten kan nøjes med en ugentlig dosis. Derudover er den overlegen i forhold til at give patienten en rigtig god og stabil blodsukkerregulering.  

Liraglutid med virkningsstoffet GLP-1 har været tilgængelig siden 2009, og det har været en væsentlig faktor i forhold til at, at langt flere patienter har opnået et blodsukkerniveau på under syv procent.

Noget af det nye, som semaglutid vil være med til at regulere, er imidlertid patienternes vægt. GLP-1 i semaglutid kommer i så små molekyler, at de kan komme ind i hjernen, hvor de kan regulere appetitten hos patienten igennem større koncentrationer af GLP-1 i specifikke områder af appetit-centret i hjernen. Også oral semaglutid har reduceret kropsvægten hos patienter, viser fase II forsøg.

Derudover har man fundet ud af, at semaglutid også har en gavnlig effekt på hjertekarsygdomme, som opstår i kølvandet på diabetes. Hjertekarsygdomme er i øjeblikket skyld i 50 procent eller mere af diabetes-relaterede dødsfald og er dermed den største årsag til dødsfald blandt diabetespatienter. Semaglutid reducerer risikoen for hjerteanfald og hjertekarsygdomme med 26 procent. European Society of Cardiology har i European Heart Journal netop anbefalet GLP-1 RA liraglutid som behandlingsvalg. 

Semaglutid har derudover vist behandlingspotientale for kronisk nyresygdom, alzheimers og nonalkoholisk fedtleversygdom. Ifølge koncerndirektør Mads Krogsgaard Thomsen, Novo Nordisk, er det dog problematikker omkring overvægt og hjertekarsygdomme, som Novo Nordisk prioriterer højest i øjeblikket. 

Mads Krogsgaard Thomsen fortæller derudover, at GLP-1 er lidt mere udbredt og normalt i Danmark end i mange andre lande på grund af nærhedsprincippet til Novo Nordisk. Han fortæller, at barren er sat højt med nogle meget intelligente molekyler, som både kan behandle diabetes, overvægt og hjertekarsygdom, men at han forventer, at prisen på en behandling vil komme til at matche prisen på Victoza. Novo Nordisk forventer, at de launcher semaglutid til behandling af diabetes i 2018, som tabletbehandling af diabetes i 2020 og til behandling af overvægt i 2021.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift