Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Det antyder en ny undersøgelse fra Birmingham University, hvor forskerne mener, at inflammatoriske sygdomme medfører en form for ufølsomhed over for de gavnlige effekter af D-vitamin.

Et andet vigtigt resultat af undersøgelsen er, at virkningen af ​​D-vitamin på inflammatorisk sygdom ikke kan forudsiges ved anvendelse af celler fra raske individer endsige fra blodet hos patienter med inflammation, da celler fra sygdomsvævet er meget forskellige.

Ud over de kendte virkninger på skelettet er vitamin D en potent modulator af immunsystemet. Især kan D-vitamin undertrykke inflammation i forbindelse med autoimmune sygdomme som leddegigt.

Undersøgelsen er baseret på parret perifert blod og synovialvæske fra inflammerede led hos patienter med leddegigt.

"Vores nuværende forståelse for D-vitamin og reumatoid arthritis er baseret på undersøgelser af patientblod, som måske ikke virkelig repræsenterer situationen på stedet for inflammation - leddene," siger professor Martin Hewison fra University of Birminghams Institut for Metabolisme og Systemforskning.

"Vi undersøgte derfor responsen på den aktive form af D-vitamin i immunceller fra de betændte led hos patienter med leddegigt.

Sammenlignet med blod fra de samme patienter var de inflammerede leds immunceller meget mindre følsomme over for aktivt D-vitamin.

Dette synes at skyldes, at immunceller fra leddene hos leddegigtpatienter er mere optagede af betændelsen og derfor mindre tilbøjelige til at ændre sig, selvom de har allt hvad der kræves for at reagere på D-vitamin," siger Martin Hewins, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Journal of Autoimmunity.

"Vores forskning viser, at opretholdelse af tilstrækkeligt D-vitamin kan bidrage til at forhindre udbrud af inflammatoriske sygdomme som leddegigt," understreger dr. Louisa Jeffery.

"Men for patienter, der allerede har reumatoid arthritis, er det simpelthen ikke nok at give D-vitamin. I stedet kan meget højere doser af D-vitamin være nødvendig, eller muligvis en ny behandling, der omgår eller korrigerer for immuncellernes ufølsomhed over for D-vitamin."

"Vores resultater var uventede, da vi oprindeligt troede, at celler fra det betændte led ville reagere lige så godt på D-vitamin som celler fra blodet. At de ikke gør det, har vigtige konsekvenser for, hvordan vi tænker på at bruge D-vitamin i behandlingen af inflammation.

"I modsætning til tidligere undersøgelser isolerede vi forskellige immuncelletyper fra det aktuelle sygdomssted for at bestemme, om specifikke subsæt af immunceller (specifikke T-cellegrupper) har samme følsomhed overfor D-vitamin."

Dette er den første undersøgelse af sin art, der karakteriserer virkningerne af D-vitamin i både perifert blod og betændte led hos patienter med inflammatorisk sygdom.

Universitetet håber nu at påbegynde ny forskning for at afgøre, hvorfor leddegigt fører til D-vitamin-ufølsomhed, hvordan vi kan overvinde dette, og om denne effekt ses i forbindelse med andre inflammatoriske sygdomme.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift