Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

RoActemra beskytter bedre mod erosioner end methotrexat

RoActemra er mere effektiv end methotrexat til at beskytte mod nedbrydning hos tidlige leddegigtpatienter - i hvert fald i fødderne.

Det antyder en ny undersøgelse fra Utrecht Universitets Medicinske Center i Holland, hvor forskere med radiografi har undersøgt, hvordan de to midler påvirker leddenes erosion. Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Rheumatology.

I forsøget deltog 317 nyligt diagnosticerede leddegigt-patienter, der tilfældigt fik enten tocilizumab (RoActemra), methotrexat (MTX) eller en kombination af de to midler. Radiografier blev taget ved forsøgets start og gentaget efter 52 og 104 uger.

Forskerne sammenlignede undervejs ændringer fra forsøgets start i andelen af ​​patienter uden radiografisk progression.

Efter 52 uger var de gennemsnitlige ændringer af erosion og JSN score for alle deltagere 0,59 og 0,18 og efter 104 uger 0,70 og 0,50.

For JSN blev der på begge tidspunkter ikke fundet forskelle i progression mellem de forskellige grupper.

For erosioner var progressionen signifikant lavere i uge 104 i begge tocilizumab-grupper sammenlignet med gruppen, der kun fik methotrexat. Progression af erosioner i fødderne var signifikant mindre efter 104 uger i begge tocilizumab-grupper, men ikke signifikant mindre i for hænderne.

Andelen af patienter uden øgede erosioner var højere i tocilizumab-grupperne både efter uge 52 (tocilizumab plus MTX: 87%; tocilizumab: 81%) og efter uge 104 (tocilizumab plus MTX: 85%; tocilizumab: 77%), sammenlignet med methotrexat-gruppe (hhv. 52=74% og 104=60%).

Forskerne konkluderer derfor, at en tocilizumab-baseret behandling hæmmer udviklingen af ​​erosioner, især i fødderne, hos DMARD-naive tidlige leddegigt-patienter mere end med trinvis MTX-behandling.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift