Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

RoActemra beskytter bedre mod erosioner end methotrexat

RoActemra er mere effektiv end methotrexat til at beskytte mod nedbrydning hos tidlige leddegigtpatienter - i hvert fald i fødderne.

Det antyder en ny undersøgelse fra Utrecht Universitets Medicinske Center i Holland, hvor forskere med radiografi har undersøgt, hvordan de to midler påvirker leddenes erosion. Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Rheumatology.

I forsøget deltog 317 nyligt diagnosticerede leddegigt-patienter, der tilfældigt fik enten tocilizumab (RoActemra), methotrexat (MTX) eller en kombination af de to midler. Radiografier blev taget ved forsøgets start og gentaget efter 52 og 104 uger.

Forskerne sammenlignede undervejs ændringer fra forsøgets start i andelen af ​​patienter uden radiografisk progression.

Efter 52 uger var de gennemsnitlige ændringer af erosion og JSN score for alle deltagere 0,59 og 0,18 og efter 104 uger 0,70 og 0,50.

For JSN blev der på begge tidspunkter ikke fundet forskelle i progression mellem de forskellige grupper.

For erosioner var progressionen signifikant lavere i uge 104 i begge tocilizumab-grupper sammenlignet med gruppen, der kun fik methotrexat. Progression af erosioner i fødderne var signifikant mindre efter 104 uger i begge tocilizumab-grupper, men ikke signifikant mindre i for hænderne.

Andelen af patienter uden øgede erosioner var højere i tocilizumab-grupperne både efter uge 52 (tocilizumab plus MTX: 87%; tocilizumab: 81%) og efter uge 104 (tocilizumab plus MTX: 85%; tocilizumab: 77%), sammenlignet med methotrexat-gruppe (hhv. 52=74% og 104=60%).

Forskerne konkluderer derfor, at en tocilizumab-baseret behandling hæmmer udviklingen af ​​erosioner, især i fødderne, hos DMARD-naive tidlige leddegigt-patienter mere end med trinvis MTX-behandling.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift