Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Overvægt beskytter ikke leddegigtpatienter mod tidlig død

Overvægtige leddegigt-patienter har ikke en mindre dødsrisiko end andre overvægtige, selv om tidligere undersøgelser har peget på en øget risiko ved lavere kropsvægt.

De fleste af disse undersøgelser har nemlig fokuseret på patienter, der havde haft leddegigt i mange år, uden at have fulgt op på deres tilstand op til døden.

Men en ny undersøgelse fra Brigham and Women's Hospital har set på, hvordan en leddegigt-diagnose påvirker vægten og hvordan det efterfølgende påvirker dødelighedsrisikoen.

De gjorde det ved at sammenligne kvinder fra Nurses Health Study, som havde fået diagnosticeret leddegigt med en tilsvarende gruppe kvinder, der ikke var blevet diagnosticeret med leddegigt.

Deres resultater tyder på, at resultaterne fra tidligere undersøgelser, hvor lavere vægt har været forbundet med højere dødelighed, måske ikke er direkte relateret til leddegigt og i stedet afspejler et mere generaliseret fænomen - nemlig det der kaldes fedmeparadokset: At overvægtige mennesker trods øget sygdomsrisiko ikke dør tidligere end nromalvægtige.

"Vores resultater er vigtige, fordi de viser, at vægtøgning ikke medfører en fordel i form af lavere dødelighed for patienter med leddegigt," siger chefforsker Jeffrey Sparks, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Arthritis and Reumatology.

"Vores observationer viser, at læger kan opmuntre leddegigt-patienter til sunde vægttab."

De tidligere undersøgelser er typisk udført ved kun at omfatte patienter med leddegigt, hvilket gør det uklart, om de rapporterede mønstre var specifikke for leddegigt eller relateret til den generelle befolkning, der var svækkede og havde en fremskreden alder.

I den nye undersøgelse har forskergruppen indsnævret fokus til patienter i den tidlige leddegigt-periode - omkring det tidspunkt, hvor kvinder blev diagnosticeret med leddegigt - to til fire år efter diagnosen og tilsvarende periode for en kontrolgruppe af kvinder uden leddegigt.

I både leddegigt- og kontrolgrupperne havde deltagere, der oplevede et stærkt vægttab (over 15 kilo), den højeste risiko for død årtier senere. Denne øgede dødelighedsrisiko ved alvorligt vægttab var højst sandsynligt forbundet med utilsigtet vægttab som sygdom, snarere end et sundt vægttab.

Vægtstigning i den tidlige leddegigtsperiode havde ingen effekt på dødelighedsrisiko for hverken leddegigtpatienter eller kontrolgruppen.

"Der har været en debat blandt klinikere om fedme kan give en beskyttelse for patienter med leddegigt, men vores data tyder på, at vægtforøgelsen ikke var beskyttende. I stedet overvejer vi, om folk, der tager på eller holder deres vægt har en bedre observeret dødelighed, fordi de er ikke syge, i modsætning til dem, der utilsigtet taber vægt," siger Sparks.

Forskerholdet tog højde for visse faktorer - som fysisk aktivitet og kost - der kan bidrage til vægttab, men i fremtiden vil de forsøge bedre at forstå mekanismerne for, hvordan vægtændringer kan påvirke dødsrisikoen.

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift