Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Overvægt beskytter ikke leddegigtpatienter mod tidlig død

Overvægtige leddegigt-patienter har ikke en mindre dødsrisiko end andre overvægtige, selv om tidligere undersøgelser har peget på en øget risiko ved lavere kropsvægt.

De fleste af disse undersøgelser har nemlig fokuseret på patienter, der havde haft leddegigt i mange år, uden at have fulgt op på deres tilstand op til døden.

Men en ny undersøgelse fra Brigham and Women's Hospital har set på, hvordan en leddegigt-diagnose påvirker vægten og hvordan det efterfølgende påvirker dødelighedsrisikoen.

De gjorde det ved at sammenligne kvinder fra Nurses Health Study, som havde fået diagnosticeret leddegigt med en tilsvarende gruppe kvinder, der ikke var blevet diagnosticeret med leddegigt.

Deres resultater tyder på, at resultaterne fra tidligere undersøgelser, hvor lavere vægt har været forbundet med højere dødelighed, måske ikke er direkte relateret til leddegigt og i stedet afspejler et mere generaliseret fænomen - nemlig det der kaldes fedmeparadokset: At overvægtige mennesker trods øget sygdomsrisiko ikke dør tidligere end nromalvægtige.

"Vores resultater er vigtige, fordi de viser, at vægtøgning ikke medfører en fordel i form af lavere dødelighed for patienter med leddegigt," siger chefforsker Jeffrey Sparks, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Arthritis and Reumatology.

"Vores observationer viser, at læger kan opmuntre leddegigt-patienter til sunde vægttab."

De tidligere undersøgelser er typisk udført ved kun at omfatte patienter med leddegigt, hvilket gør det uklart, om de rapporterede mønstre var specifikke for leddegigt eller relateret til den generelle befolkning, der var svækkede og havde en fremskreden alder.

I den nye undersøgelse har forskergruppen indsnævret fokus til patienter i den tidlige leddegigt-periode - omkring det tidspunkt, hvor kvinder blev diagnosticeret med leddegigt - to til fire år efter diagnosen og tilsvarende periode for en kontrolgruppe af kvinder uden leddegigt.

I både leddegigt- og kontrolgrupperne havde deltagere, der oplevede et stærkt vægttab (over 15 kilo), den højeste risiko for død årtier senere. Denne øgede dødelighedsrisiko ved alvorligt vægttab var højst sandsynligt forbundet med utilsigtet vægttab som sygdom, snarere end et sundt vægttab.

Vægtstigning i den tidlige leddegigtsperiode havde ingen effekt på dødelighedsrisiko for hverken leddegigtpatienter eller kontrolgruppen.

"Der har været en debat blandt klinikere om fedme kan give en beskyttelse for patienter med leddegigt, men vores data tyder på, at vægtforøgelsen ikke var beskyttende. I stedet overvejer vi, om folk, der tager på eller holder deres vægt har en bedre observeret dødelighed, fordi de er ikke syge, i modsætning til dem, der utilsigtet taber vægt," siger Sparks.

Forskerholdet tog højde for visse faktorer - som fysisk aktivitet og kost - der kan bidrage til vægttab, men i fremtiden vil de forsøge bedre at forstå mekanismerne for, hvordan vægtændringer kan påvirke dødsrisikoen.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift