Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

En systematisk gennemgang af gabapentinoider (gabapentin og pregabalin) til behandling af kroniske lændesmerter viser nemlig, at de har ubetydelig effekt. Samtidig er der betydelig risiko for bivirkninger. Det viser en canadisk meta-analyse, der er offentliggjort i PLOS Medicine.

Sammenlignet med placebo viser gabapentinoider minimal forbedring af smerte. Samtidig er bivirkninger som svimmelhed, træthed, kognitiv dysfunktion og synsforstyrrelser almindelige. Derfor er der behov for store højkvalitetsforsøg af lægemidlets effekter og bivirkninger, konkluderer de canadiske forskere.

”Det er rigtigt, at der er begrænset effekt af gabapentinoider ved behandling af kroniske lændesmerter. Men det er svært at nå en entydig konklusion om effekten, da forskellige undersøgelser vil have forskellige resultater afhængigt af, hvilke patienter, der deltager i pågældende undersøgelser. Når der kan være modstridende resultater i forskellige undersøgelser, er det ofte fordi, det ikke er de samme patienter, der deltager i alle undersøgelserne. De er jo individer, og responsen kan variere fra individ til individ. Patienter med kroniske rygsmerter er en meget sammensat gruppe, og der er meget stor forskel på lændesmerter. Dermed er der også store variationer i denne patientgruppe. Det siger Thomas Peter Enggaard, overlæge, ph.d., Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet.

Andet eller tredje valg

Gabapentinoider som gabapentin og pregabalin (Lyrica) er oprindeligt udviklet til behandling af epilepsi. En del udskrives også til behandling af angst ligesom lægemidlerne anvendes til behandling af postoperative smerter. Derfor er der ingen, der ved, hvor meget af den medicin, der udskrives, der egentlig gives mod kroniske lændesmerter.

”Hvis man ser på det samlede forbrug, kan man ikke udlede, hvilke patienter, der får det på indikation af epilepsi og hvilke patienter, der får det på indikation af smerter. Så når du kigger på det samlede forbrug, har du ikke en chance for at se, hvem der får hvad på hvilken indikation,” siger Thomas Peter Enggaard.

Han mener, at gabapentinoider bør være andet eller tredje valg til lindring af kroniske lændesmerter.

”Gabapentinoider har jo nok en hvis effekt, men jeg ville aldrig tilbyde mine patienter gabapentinoider som første valg. Her vil jeg så vidt muligt vælge et mere effektivt præperat. Men der er patienter, der ikke tåler eksempelvis ibuprofen eller duloxetin, og for dem kan gabapentinoider være den bedste mulighed.

Et sikkert præparat

Valget af præparat afhænger altså af, hvad patienterne kan tåle holdt op mod en forventet effekt og forventet risiko for bivirkninger. Derfor kan gabapentinoider godt være det bedst mulige tilbud til en række patienter.

”Der er bivirkninger ved alle de lægemidler, vi anvender. De typiske bivirkninger ved gabapentinoider er træthed, svimmelhed, synsforstyrrelser, vægtøgning, mavesmerter. De samme bivirkninger ser man også ved andre og lignende lægemidler. Til gengæld er gabapentinoider jo et sikkert præparat i forhold til potentielt dødelig dosis. Dødelige forgiftninger er meget sjældne.”

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af et hold forskere fra McMaster University i Canada. Den bygger på en systematisk gennemgang og meta-analyse af randomiserede kontrollerede forsøg og har indsamlet data fra de elektroniske databaser MEDLINE, EMBASE og Cochrane. Forskerne omfattede randomiserede kontrolforsøg, der rapporterede brugen af gabapentinoider til behandling af CLBP med over tre måneders varighed hos voksne patienter.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift