Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

En systematisk gennemgang af gabapentinoider (gabapentin og pregabalin) til behandling af kroniske lændesmerter viser nemlig, at de har ubetydelig effekt. Samtidig er der betydelig risiko for bivirkninger. Det viser en canadisk meta-analyse, der er offentliggjort i PLOS Medicine.

Sammenlignet med placebo viser gabapentinoider minimal forbedring af smerte. Samtidig er bivirkninger som svimmelhed, træthed, kognitiv dysfunktion og synsforstyrrelser almindelige. Derfor er der behov for store højkvalitetsforsøg af lægemidlets effekter og bivirkninger, konkluderer de canadiske forskere.

”Det er rigtigt, at der er begrænset effekt af gabapentinoider ved behandling af kroniske lændesmerter. Men det er svært at nå en entydig konklusion om effekten, da forskellige undersøgelser vil have forskellige resultater afhængigt af, hvilke patienter, der deltager i pågældende undersøgelser. Når der kan være modstridende resultater i forskellige undersøgelser, er det ofte fordi, det ikke er de samme patienter, der deltager i alle undersøgelserne. De er jo individer, og responsen kan variere fra individ til individ. Patienter med kroniske rygsmerter er en meget sammensat gruppe, og der er meget stor forskel på lændesmerter. Dermed er der også store variationer i denne patientgruppe. Det siger Thomas Peter Enggaard, overlæge, ph.d., Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet.

Andet eller tredje valg

Gabapentinoider som gabapentin og pregabalin (Lyrica) er oprindeligt udviklet til behandling af epilepsi. En del udskrives også til behandling af angst ligesom lægemidlerne anvendes til behandling af postoperative smerter. Derfor er der ingen, der ved, hvor meget af den medicin, der udskrives, der egentlig gives mod kroniske lændesmerter.

”Hvis man ser på det samlede forbrug, kan man ikke udlede, hvilke patienter, der får det på indikation af epilepsi og hvilke patienter, der får det på indikation af smerter. Så når du kigger på det samlede forbrug, har du ikke en chance for at se, hvem der får hvad på hvilken indikation,” siger Thomas Peter Enggaard.

Han mener, at gabapentinoider bør være andet eller tredje valg til lindring af kroniske lændesmerter.

”Gabapentinoider har jo nok en hvis effekt, men jeg ville aldrig tilbyde mine patienter gabapentinoider som første valg. Her vil jeg så vidt muligt vælge et mere effektivt præperat. Men der er patienter, der ikke tåler eksempelvis ibuprofen eller duloxetin, og for dem kan gabapentinoider være den bedste mulighed.

Et sikkert præparat

Valget af præparat afhænger altså af, hvad patienterne kan tåle holdt op mod en forventet effekt og forventet risiko for bivirkninger. Derfor kan gabapentinoider godt være det bedst mulige tilbud til en række patienter.

”Der er bivirkninger ved alle de lægemidler, vi anvender. De typiske bivirkninger ved gabapentinoider er træthed, svimmelhed, synsforstyrrelser, vægtøgning, mavesmerter. De samme bivirkninger ser man også ved andre og lignende lægemidler. Til gengæld er gabapentinoider jo et sikkert præparat i forhold til potentielt dødelig dosis. Dødelige forgiftninger er meget sjældne.”

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af et hold forskere fra McMaster University i Canada. Den bygger på en systematisk gennemgang og meta-analyse af randomiserede kontrollerede forsøg og har indsamlet data fra de elektroniske databaser MEDLINE, EMBASE og Cochrane. Forskerne omfattede randomiserede kontrolforsøg, der rapporterede brugen af gabapentinoider til behandling af CLBP med over tre måneders varighed hos voksne patienter.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift