Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Det biologiske lægemiddel Taltz (ixekizumab) vil sandsynligvis snart være indenfor rækkevidde til behandling af psoriasisartrit hos voksne patienter i Danmark. Lægemidlet har netop fået en positiv udtalelse fra CHMP og anbefales dermed til godkendelse i Europa.

"Taltz, alene eller i kombination med methotrexat, er indiceret til behandling af aktiv psoriasisartrit hos voksne patienter, som har responderet utilstrækkeligt på eller er intolerante overfor en eller flere sygdomsmodificerende anti-reumatiske lægemidler (DMARD)," skriver EMA på deres hjemmeside.

I 2016 blev Taltz godkendt til systemisk behandling af moderat til svær plaque-psoriasis blandt voksne, så præparatet er ikke ukendt i Danmark, men det er altså nyt i behandlingen af psoriasisartrit.

”Det er et antistof, der endnu ikke er nået frem til reumatologien i Danmark, da det jo først skal gennem Medicinrådet. Men vi kender det jo fra dermatologien. Og de studier, der er af lægemidlet, viser, at det er ganske effektivt til behandling af psoriasisartrit, siger Hans Christian Horn, der er overlæge på reumatologisk afdeling på Odense Universitetshospital og medforfatter til Dansk Reumatologisk Selskabs Kliniske Retningslinje for Diagnostik, Behandling og Monitorering af Psoriasisartrit.

En bred effekt

Op mod 30 procent af alle patienter, der har psoriasis, udvikler på et tidspunkt psoriasisgigt. Derfor er et præparat med effekt på både gigt og hudlidelse at foretrække i mange tilfælde, og studierne SPIRIT-P1 og SPIRIT-P2 viser, at Taltz har god effekt på symptomer i både led og hud.

”Vi har andre lægemidler, der på samme måde er særdeles effektive, og som har effekt på behandling af både gigt og af den hudsygdom, som patienterne ofte lider af samtidig. Så det er rigtig godt. De præparater, vi har nu, har god effekt på både rygsøjlegigt og gigt i leddene væk fra ryggen, og man må sige, at et stof som ixekizumab, der når så bredt rundt, er ganske effektivt,” siger Hans Christian Horn.

Det er ikke alle patienter, der har gavn af eller tåler almindeligt anvendte lægemidler som eksempelvis methotrexat, og her kan Taltz være et godt alternativ til de eksisterende lægemidler. CHMP anbefaler da også en godkendelse af lægemidlet til behandling af aktiv psoriasisgigt hos voksne, der ikke i tilstrækkelig grad reagerer på DMARDs eller reagerer med intolerance overfor disse.

Et rigtig godt supplement

For de patienter, der ikke har gavn af konventionelle lægemidler, vil Taltz være et rigtig godt alternativ. Det er nemlig en stor fordel at have flere heste at spille på, mener Hans Christian Horn.

”Vi har forskellige lægemidler, der virker på forskellige måder på psoriasisgigt, og det er spændende, at området sådan vokser, så vi får flere forskellige muligheder for at tilbyde behandling og derved opnår effekt på flere patienter, end vi har kunnet tidligere. Det er rigtig godt og positivt, for jo flere muligheder vi har for at blokere gigtaktiviteten, jo bedre står vi i arbejdet med at hjælpe patienterne. Såfremt Medicinrådet anbefaler Taltz, vil det være et rigtig godt supplement til den eksisterende behandling, siger han.

Hans Christian Horn vurderer, at nogle patienter kan blive helt symptomfri, mens andre kan få dæmpet deres gigtaktivitet betydeligt. Så patienterne vil have stor glæde af flere behandlingsmuligheder.

”Det er jo et enormt stort problem at have psoriasis, så det her er et kæmpe fremskridt. Det vil ikke være alle patienter, vi kan gøre helt symptomfri, men der vil være patienter, der kan slippe af med alle gigtsymptomer, og det vil være en stor lettelse for dem. Det vil gøre en kæmpe forskel i deres livskvalitet og funktion og give mulighed for at fastholde langt flere af vores patienter på arbejdsmarkedet.”

SPIRIT-P1 og SPIRIT-P2 viser gode resultater

CHMPs vurdering bygger på resultaterne af to randomiserede, dobbeltblindede, placebo-kontrollerede fase 3-studier, SPIRIT-P1 og SPIRIT-P2, hvor effekt og sikkerhed af Taltz blev undersøgt hos 780 voksne med aktiv psoreasisartrit. Resultaterne fra begge studier viser, at patienter, der behandles med Taltz, oplever signifikant forbedring af både ledsymptomer og hudsymptomer sammenlignet med placebo-behandlede patienter.

Taltz (ixekizumab) er et humaniseret IgG4 monoklonalt antistof, der selektivt binder cytokinet IL-17A og hæmmer dets mulighed for at interagere med IL-17 receptoren. Derved hæmmes frigivelsen af pro-inflammatoriske cytokiner og kemokiner og dermed inflammationen i kroppen.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift