Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første JAK-hæmmer anbefalet af Medicinrådet mod leddegigt

Medicinrådet har i dag godkendt den første JAK-hæmmer, tofacitinib, til behandling af leddegigt.

Den nye behandling, der går under salgsnavnet Xeljanz, tilhører en helt ny generation af immunregulerende lægemidler – de såkaldte JAK-kinase hæmmere. Xeljanz indtages som tabletter og er et alternativ til mange af de biologiske gigtbehandlinger, der administreres som injektion.

Xeljanz virker ved at blokere for nogle af de enzymer, der menes at spille en afgørende rolle i inflammationsprocessen og beskadigelsen af leddene. Behandlingen er dermed med til at dæmpe betændelsestilstanden og den ledødelæggelse, som leddegigten er årsag til. Samtidig viser de kliniske studier, der ligger til grund for godkendelsen, at andre symptomer som fx smerter og fatigue (gigtrelateret træthed) mindskes ved behandling med det nye lægemiddel.

”De biologiske behandlinger, der er til rådighed i dag, har forbedret sygdomssituationen markant hos en lang række patienter med autoimmune sygdomme som f.eks. leddegigt. Desværre ser vi fortsat, at ca. en tredjedel af disse patienter enten ikke tåler eller ikke har vedvarende effekt af den behandling, de modtager (ca. 500 patienter om året). Det er derfor vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle nye behandlingsalternativer, og her er introduktionen af Xeljanz et vigtigt skridt på vejen,” siger Troels Reiche, medicinsk direktør i Pfizer Danmark.

Xeljanz virker ved at dæmpe de betændelseslignende reaktioner, der indtræffer, når leddegigtpatienters immunforsvar angriber kroppens egne celler.

Xeljanz er godkendt til 2. linje behandling både i kombination med methotrexat (MTX) og som monoterapi.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift