Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første JAK-hæmmer anbefalet af Medicinrådet mod leddegigt

Medicinrådet har i dag godkendt den første JAK-hæmmer, tofacitinib, til behandling af leddegigt.

Den nye behandling, der går under salgsnavnet Xeljanz, tilhører en helt ny generation af immunregulerende lægemidler – de såkaldte JAK-kinase hæmmere. Xeljanz indtages som tabletter og er et alternativ til mange af de biologiske gigtbehandlinger, der administreres som injektion.

Xeljanz virker ved at blokere for nogle af de enzymer, der menes at spille en afgørende rolle i inflammationsprocessen og beskadigelsen af leddene. Behandlingen er dermed med til at dæmpe betændelsestilstanden og den ledødelæggelse, som leddegigten er årsag til. Samtidig viser de kliniske studier, der ligger til grund for godkendelsen, at andre symptomer som fx smerter og fatigue (gigtrelateret træthed) mindskes ved behandling med det nye lægemiddel.

”De biologiske behandlinger, der er til rådighed i dag, har forbedret sygdomssituationen markant hos en lang række patienter med autoimmune sygdomme som f.eks. leddegigt. Desværre ser vi fortsat, at ca. en tredjedel af disse patienter enten ikke tåler eller ikke har vedvarende effekt af den behandling, de modtager (ca. 500 patienter om året). Det er derfor vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle nye behandlingsalternativer, og her er introduktionen af Xeljanz et vigtigt skridt på vejen,” siger Troels Reiche, medicinsk direktør i Pfizer Danmark.

Xeljanz virker ved at dæmpe de betændelseslignende reaktioner, der indtræffer, når leddegigtpatienters immunforsvar angriber kroppens egne celler.

Xeljanz er godkendt til 2. linje behandling både i kombination med methotrexat (MTX) og som monoterapi.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift