Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Onkologisk immunterapi sikker for patienter med reumatologiske sygdomme

Kun få patienter med reumatologiske sygdomme, der fik moderne cancerimmunterapi med de såkaldte immune checkpoint-hæmmere, oplevede en opblussen af deres reumatologiske sygdom eller immunrelaterede bivirkninger.

Det viser den største single-center undersøgelse fra Mayo Clinic, hvor 16 patienter med reumatologiske sygdomme - herunder leddegigt, polymyalgi rheumatica, Sjogrens syndrom og systemisk lupus erythematosus - senere blev diagnosticeret med kræft.

Efter initiering af cancerimmunterapi forekom immunrelaterede bivirkninger hos 6 patienter, og alle blev behandlet med succes. Resultaterne tyder på, at udvalgte grupper af patienter med reumatologisk sygdom sikkert kan modtage potentielt livreddende kræftbehandlinger.

"På baggrund af vores observationer bør behandling med immune checkpoint-hæmmere overvejes hos udvalgte patienter med eksisterende reumatologisk sygdom," siger seniorforfatter dr. Uma Thanarajasingam fra Mayo Clinic, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Arthritis & Rheumatology.

"Der er imidlertid et øjeblikkeligt og presserende behov for potentielle og ideelle multi-center forsøg til at studere reumatiske patienter, der fortsætter med at blive behandlet med immune checkpoint-hæmmere - både for bedre at forstå deres sikkerhedsprofil i denne alt for lidt undersøgte patientgruppe, men også for at få belyst risikofaktorer og biomarkører for udvikling af bivirkninger."

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift