Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Onkologisk immunterapi sikker for patienter med reumatologiske sygdomme

Kun få patienter med reumatologiske sygdomme, der fik moderne cancerimmunterapi med de såkaldte immune checkpoint-hæmmere, oplevede en opblussen af deres reumatologiske sygdom eller immunrelaterede bivirkninger.

Det viser den største single-center undersøgelse fra Mayo Clinic, hvor 16 patienter med reumatologiske sygdomme - herunder leddegigt, polymyalgi rheumatica, Sjogrens syndrom og systemisk lupus erythematosus - senere blev diagnosticeret med kræft.

Efter initiering af cancerimmunterapi forekom immunrelaterede bivirkninger hos 6 patienter, og alle blev behandlet med succes. Resultaterne tyder på, at udvalgte grupper af patienter med reumatologisk sygdom sikkert kan modtage potentielt livreddende kræftbehandlinger.

"På baggrund af vores observationer bør behandling med immune checkpoint-hæmmere overvejes hos udvalgte patienter med eksisterende reumatologisk sygdom," siger seniorforfatter dr. Uma Thanarajasingam fra Mayo Clinic, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Arthritis & Rheumatology.

"Der er imidlertid et øjeblikkeligt og presserende behov for potentielle og ideelle multi-center forsøg til at studere reumatiske patienter, der fortsætter med at blive behandlet med immune checkpoint-hæmmere - både for bedre at forstå deres sikkerhedsprofil i denne alt for lidt undersøgte patientgruppe, men også for at få belyst risikofaktorer og biomarkører for udvikling af bivirkninger."

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift