Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny app skal hjælpe patienter til bedre træning

Pierre Schydlowsky

Danske reumatologer står bag ny træningsapp, der skal hjælpe patienterne til at opnå bedre træningsresultater med målrettede forløb.

Det er ikke nogen hemmelighed, at individuelt tilpassede træningsprogrammer afhjælper mange reumatologiske problemer – hvis de altså gennemføres. Netop gennemførsel af et træningsprogram med passende sværhedsgrad og korrekt udførsel kan være svært for patienter, der selv skal varetage deres træning i hjemmet. Men det skal appen Injurymap hjælpe dem til.

”Mange patienter opgiver desværre efter få træningspas. De kan have svært ved at udføre øvelserne korrekt eller de får ikke øget belastningen, fordi de er usikre over den øgede træningsømhed, de oplever. Løsningen ville i disse tilfælde være at blive superviseret af en fysioterapeut, men en del patienter har ikke tid eller råd,” siger reumatolog Pierre Schydlowsky, der sammen med sin kollega Finn Johannsen står bag Injurymap.

De har udviklet appen for at hjælpe patienterne til at fastholde træningen, og derfor har de haft fokus på at sikre, at programmerne er motiverende gennem varierede øvelser, der løbende ændrer sig gennem algoritmer.

”Patienterne ved aldrig, hvad programmet vil indeholde til næste træningspas. Det er et overraskelsesmoment, der for mange virker motiverende og derved hjælper dem til at fastholde et træningsforløb,” fortæller Pierre Schydlowsky.

Godt med et ekstra redskab

Det er forskelligt fra patient til patient, hvad der motiverer og fungerer i praksis. Derfor er praktiserende læge Charlotte Voglhofer meget begejstret for, at hun kan anbefale sine patienter at træne med Injurymap.

”Når jeg skal hjælpe mine patienter, nytter det jo ikke noget, at jeg sender dem til fysioterapeut, hvis de ikke kan tage fri fra arbejde eller af andre grunde ikke kommer afsted. Det er forskelligt, hvad mine patienter har behov for, og derfor er det virkelig fedt, at jeg nu har fået et ekstra redskab at tilbyde dem,” siger hun.

Charlotte Voglhofer har været med til at teste Injurymap, og hun bruger det stadig til at hjælpe nye patienter hver uge.

”Jeg udvælger de patienter, som jeg vurderer vil have glæde af at træne med appen. Så taster jeg deres telefonnummer ind og vælger det træningsprogram, de skal følge. Hver øvelse starter med en instruktionsvideo, så det er meget trygt at bruge programmet,” siger hun.

Målrettet smertepatienter 

Det er ikke fordi, der mangler træningsapps på markedet, men Injurymap adskiller sig fra mange andre apps ved at være udviklet af reumatologer specifikt til patienter med smerter i bevægeapparatet, hvilket gør den unik. Appen er desuden CE-mærket som medicinsk udstyr, så der er dokumentation for den træning, patienten føres igennem.

”Vi har dokumenteret, at vi fører patienten sikkert igennem et behandlingsforløb ved at følge gældende praksis i valg af øvelser og at appen tager medicinske hensyn til udviklingen i patientens funktion og smerter,” siger Pierre Schydlowski.

Netop det, at Injurymap fører patienterne gennem afprøvede øvelser og er tryg at bruge, tiltaler Charlotte Voglhofer. Hun har selv prøvet appen for at lære den at kende, og hun anbefaler den til sine egne patienter og til sine kolleger.

”De læger, der har udviklet Injurymap er blandt de dygtigste læger, vi har, så jeg kan sagtens stå inde for at anbefale appen,” siger hun.

Kan give samfundsbesparelser

Der er voldsomme omkostninger forbundet med smerter i bevægeapparatet, og netop problemer i bevægeapparatet er den hyppigste årsag til sygemelding, arbejdsophør og førtidspension.

”Skader og sygdomme i muskler og led udgør 20 procent af konsultationerne hos de praktiserende læger og koster samfundet mere end 20 milliarder kroner hvert år. Det svarer til omkring 15 procent af de totale sygdomsomkostninger i Danmark,” siger Pierre Schydlowsky.

Det er derfor målet, at Injurymap skal afhjælpe en del af den samfundsbelastning, der er forbundet med de omfattende sygdomsproblemer, for eksempel ved at den anvendes som

supplement til fysioterapi. Det kan give store samfundsmæssige besparelser, som blandt andet kan anvendes på mere intensive forløb for de patienter, der har behov for det.

Charlotte Voglhofer er ikke i tvivl om, at Injurymap kan give væsentlige besparelser, hvis anvendelsen af appen udbredes.

”Der er helt sikkert penge at spare. Jeg kan ikke på stående fod sige, hvor stor en andel af patienterne, der kan have gavn af Injurymap, men det er en væsentlig del. De får brug for færre lægebesøg og kan samtidig nedbringe antallet af sygedage fra arbejdet, hvilket er de to største udgifter forbundet med problemer med bevægeapparatet.”

Intelligent træning

Injurymap er et intelligent træningsprogram, der sikrer, at patienter med reumatologiske problemer støttes og fastholdes i deres træningsforløb ved hjælp af en app. Gennem algoritmer hjælpes patienterne til et program, der hele tiden tilpasses deres behov og formåen. Målet er at højne kvaliteten af træningen og samtidig fastholde patienterne, så de gennemfører et længere træningsforløb, og det ser ud til at have god effekt.

En pilotundersøgelse viste, at 57 procent af patienterne trænede regelmæssigt i de 12 uger, som testperioden varede og 39 procent fulgte den anbefalede træningsmængde.

”Dette er sammenlignelig med resultaterne fra litteraturen som helhed, som angiver mellem op til 50 – 70 procent non-compliance for patienter som gennemgår superviseret træning,” siger Pierre Schydlowsky.

Injurymap er blevet testet af 16 praktiserende læger. Resultatet er, at:

  • 39 procent af brugerne træner videre efter 12 uger.
  • 100 procent tilfredshed med at bruge App´en efter 1 måned
  • 85 procent vil anbefale App´en til andre efter 1 måned

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift