Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Med korrekt træning kan håndartrose forbedres

Undersøgelser viser nu, at patienter med håndartrose gennemsnitligt kan opnå en forbedring af styrken på 25 procent med den rette træning.

"Intensiv træning er ikke bare noget, som patienter med håndartrose tåler – det er noget – de har decideret godt af."

"Vi har inddelt patienterne i to tilfældige grupper i forbindelse med vores studier," fortæller Ingvild Kjeken, der er professor i ergoterapi, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo.

”Den ene gruppe med 40 deltagere trænede tre gange om ugen i tre måneder. Den anden gruppe var vores kontrolgruppe, og de trænede ikke. Alle deltagerne skulle svare på spørgsmål om smerte, udmattelse og funktion ved daglige aktiviteter. Vi talte med deltagerne ved opstart og igen efter tre måneder. Derudover målte vi håndkraft og ledbevægelighed ved samme lejlighed. Da tre måneder var gået, sammenlignede vi de to grupper,” siger Ingvild Kjeken.

Patienterne kan både forbedre styrken, stabiliteten og bevægeligheden viser den nyeste undersøgelse, som også slår fast, at patienterne gennemsnitligt kan forbedre styrken med 25 procent:

”Med mindre smerte og udmattelse, og med bedre håndkraft bliver det lettere at mestre de daglige gøremål og aktiviteter, ” siger Ingvild Kjeken.

Smerter i hænderne kan betyde, at patienten bruger dem mindre. De nye undersøgelser viser imidlertid, at patienterne skal tilskyndes til at bruge og træne hænderne. Med det sagt er det centralt, at patienterne træner deres hænder på den rette måde:

”Vores konklusion er, at patienterne tolererede håndtræningen godt. Vi så kun få bivirkninger som eksempelvis var øgede smerter eller hævelser. Men bortset fra det kunne vi se, at træningen førte til færre smerter, mindre udmattelse, bedre håndkraft, og det blev lettere for patienterne at udføre de daglige aktiviteter,” siger Ingvild Kjeken.

Specialist i håndartrose, Marianne Hørdum, ergoterapeut på Gigtforeningens trænings – og rehabiliteringscenter, Sano, fortæller til gigtforeningen.dk, at noget af det vigtigste er, at patienterne skal blive ved med at bruge hænderne og være aktive. Hun anbefaler ydermere, at patienterne får lagt et individuelt træningsprogram, som passer specifikt til patientens udfordringer i hverdagen.

Marianne Hørdum uddyber, at patienten typisk vil bruge de fingre til at gribe med, som ikke gør ondt. Dermed kan de led, som ikke smerter, blive overbelastede.

Marianne Hørdum anbefaler, at patienter ikke vrider i leddet, at de fordeler belasting over flere og store led, at patienterne sørger for at holde pauser samt, at patienterne varierer arbejdsopgaverne, så de ikke belaster de samme led i længere tid af gangen.

videoen her demonstreres de omtalte øvelser. 

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift