Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Professor: Nyt behandlingsregime på vej mod kæmpecellearteritis

Med tocilizumab sammen med en standardiseret, effektiv proces for at stille hurtige og præcise diagnoser kan lægerne behandle kæmpecellearteritis langt bedre allerede i den nærmeste fremtid. Der er tale om et nyt behandlingsregime.

Det sagde professor Bhaskar Dasgupta, leder af Reumatologisk Afdeling og direktør for klinisk forskning, Southend University Hospital, England, da han talte på Dansk Reumatologisk Selskabs årsmøde 2018 om netop kæmpecellearteritis.  

Han baserer sin optimistiske udmelding på, at RoActemra (tocilizumab) er blevet godkendt til behandling af denne sjældne gigtsygdom. Med den nye og bedre behandling kan man reducere brugen af den bivirkningstunge prednisolon, mener han.

Bhaskar Dasgupta mener derudover, at et standardiseret system, hvor patienterne diagnosticeres inden for få dage, betyder, at patienter f.eks. kan undgå at miste synet. Derfor har Bhaskar Dasgupta været med til at udvikle den såkaldte Southend Fast GCA Pathway, som er en standardiseret  model for, hvordan diagnosen kan stilles inden for få dage. Modellen skal skabe grundlag for indførelsen af nye standarder for hurtig diagnosticering i England.

Kort fortalt går Southend Fast Track GCA Pathway ud på, at hvis patienten er under mistanke for kæmpecellearteritis, når de ser deres praktiserende læge, ringer praktiserende læge til en vagttelefon på en reumatologisk afdeling med det samme. Over telefonen afgør praktiserende læge og reumatolog sammen, hvad der videre skal ske. Derpå sættes patienten i behandling med prednisolon allerede samme dag. Inden for én arbejdsdag skal patienten ultralydsscannes og inden for syv arbejdsdage skal patienten have taget en biopsi.

"Det betyder, at mange flere patienter opnår en hurtig og præcis diagnose og dermed kommer hurtigere i behandling," siger Bhaskar Dasgupta.

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE,) har godkendt tocilizumab til behandling af kæmpecellearteritis hos engelske patienter fra den 18. april 2018. I Danmark har Medicinrådet godkendt tocilizumabs merværdi, og Medicinrådet er netop nu i gang med at udarbejde den endelige anbefaling for tocilizumab på det danske marked.

Det er altså kombinationen af tocilizumab samt bedre muligheder for at diagnosticere patienterne hurtigt og præcist, som til sammen betyder, at der er et nyt regime på vej i behandlingen af kæmpecellearteritis, mener Bhaskar Dasgupta.

Dramatiske ændringer ved kombinationsbehandling 

Forsøg med kombinationsbehandlinger, hvor patienter med diagnosticeret kæmpecellearteritis fik både prednisolon og tocilizumab, viste det sig at være yderst effektiv for dem, som ikke havde god effekt af standardbehandlingen med prednisolon, fortæller Bhaskar Dasgupta.

I forsøget var omkring halvdelen af patienterne nydiagnosticerede, men den godkendte indikation i England gælder kun for patienter, hvor prednisolon ikke er effektiv, og sygdommen blusser op. På grund af prisen på tocilizumab kan ikke alle patienter modtage behandlingen, men for de patienter, der fik tocilizumab gav den god effekt i kombinationsbehandling med prednisolon. Her var der tale om ændringer så markante, at Bhaskar kalder dem for ”dramatiske.” 

Forsøg viste, at den samlede kumulerede dosis prednisolon halveres, når patienterne blev kombinationsbehandlet med prednisolon og tocilizumab.

Prednisolon er ikke hensigtsmæssigt, hvis det bruges i større doser eller igennem længere tid, da bivirkningerne er så alvorlige, at de eksempelvis kan føre til udvikling af diabetes type-2, depression og knogleskørhed, understreger Bhaskar Dasgupta.

Derfor er tocilizumab interessant i behandlingen af de patienter, som ikke har god effekt af prednisolon, og derfor risikerer at få det i skadelige doser. Der er i den sammenhæng tale om, at doser over 10 mg. er associeret med stor risiko for skade, mener Bhaskar Dasgupta.

Bhaskar Dasgupta tager aldrig patienter helt af prednisolon, på grund af de lavere dosers mindre skadelighed.

Tocilizumab så småt i brug i Danmark

I Danmark benyttes tocilizumab allerede nu i de sjældne tilfælde, hvor diagnosticerede patienter ikke kan behandles succesfuldt med prednisolon. På trods af, at behandlingen med tocilizumab allerede er så småt i brug, er der fortsat kun tale om 20-30 patienter i behandling i alt på Aarhus Universitetshospital, siger Berit Dalsgaard Nielsen, Ph.d.-studerende og reservelæge, Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Det er dog fortsat ikke sådan, at man får patienterne ind samme vej, når de er under mistanke for kæmpecellearteritis, fortæller hun. I stedet kommer patienterne ind af mange forskellige veje, fordi de bliver henvist på baggrund af uspecifikke symptomer. Det betyder, at de eksempelvis lander på kræftafdelinger, hvor de slet ikke hører til. På den måde kan der gå meget værdifuld tid tabt, fordi der ikke er rigtig styr på diagnosticeringen i øjeblikket, mener Berit Dalsgaard Nielsen.

Der er derfor stadig et stykke vej, før vi har en dansk ordning, der ligner den engelske Southend Fast Track GCA Pathway, men det er dog på vej, fortæller Berit Dalsgaard Nielsen. Ultralyd laves allerede på et par af landets hospitaler. Og i øjeblikket arbejdes der på nationale behandlingsvejledninger, hvor hurtig billeddiagnostik anbefales, fortæller Berit Dalsgaard Nielsen.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift