Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler RoActemra som mulig standardbehandling mod kæmpecelleatreritis

Risikoen for bivirkninger ved behandlingen af den sjældne og alvorlige sygdom kæmpecellearteritis med højdosis prednisolon, kan fremover reduceres markant, efter at Medicinrådet tirsdag besluttede af anbefale lægemidlet RoActemra (tocilizumab) som mulig standardbehandling til patienter med kæmpecellearteritis.

Kæmpecellearteritis skal fortsat slås ned med en høj dosis steroidbehandling (prednisolon), men Medicinrådet vedtog tirsdag at anbefale, at prednisolonbehandlingen fremover nedtrappes, når diagnosen er sikker, og eventuelle øjensymptomer er aftaget, og at patienten samtidig sættes i behandling med 162 mg RoActemra hver anden uge. 

Det nye behandlingsparadigne har den helt store fordel, at patienterne slipper for alvorlige prednisolon bivirkninger som blandt andet osteoporose og diabetes, mener professor og overlæge ved reumatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital Kristian Stengaard Pedersen.

”Prednisolon kan være livsredende, når patienten har er en organtruende tilstand, men steroidbehandlingen har en lang række bivirkninger, hvis man skal have den over længere tid, og derfor har man gerne villet spare på prednisolonen, og det får vi mulighed for nu,” siger Kristian Stengaard Pedersen.

Han forventer, at der i de kommende år vil komme en række studier, der undersøger, om doserne kan justeres yderligere, så man kan skrue endnu mere ned for brugen af prednisolon. Han mener også, at der er brug for langtidsdata på RoActemra.

”Vi har mange patienter, der skal have prednisolon behandling i mange år, og foreløbig har vi kun data for et års behandling med tillæg af det nye lægemiddel Roactemra. Vi ved ikke, hvad effekten og bivirkningerne er ved længere tids behandling,” siger Kristian Stengaard Pedersen.

 

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift