Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

RoActemra fortsat effektiv efter seponering af methotrexat

Leddegigtpatienter kan formentlig nøjes med RoActemra (tocilizumab) efter 24 uger, hvis de har oplevet en god effekt af kombinationsbehandling med methotrexat og RoActemra.

Det antyder en Roche-undersøgelse, hvor forskere efter 24 uger i kombinationsbehandlingen satte leddegigtpatienter med en DAS28-ESR score under 3,2 på enten tocilizumab monoterapi eller lod dem fortsætte i kombinationsbehandlingen.

Ialt 294 patienter med leddegigt blev tilfældigt delt op i to grupper efter 24 ugers kombinationsbehandling hvis deres behandling havde medført en DAS28-ESR på ≤3,2.

Den ene gruppe fik derefter subkutan tocilizumab-monoterapi eller fortsatte kombinationsbehandlingen med tocilizumab og methotrexat indtil uge 52.

Det primære resultat var sammenligningen af ​​den gennemsnitlige ændring i DAS28-ESR fra uge 24 til 40.

Patienter, der kun fik tocilizumab fra uge 24 til 40, havde en ændring i DAS28-ESR scoren på 0,46, mens deltagerne på den fortsatte kombinationsbehandling kun oplevede en forbedring på 0,14. Bivirkningerne var stort set lige mange mellem de to grupper. Den mest almindelige alvorlige bivirkning var infektion, der forekom hos 2,1% af patienterne i tocilizumab-monoterapi-gruppen og 2,2 procent i kombinations-gruppen.

Alt i alt konkluderer forskerne i deres artikel i Arthritis and Rheumatology, at leddegigtpatienter, der opnår gode resultater af kombinationsbehandlingen, kan afbryde methotrexat uden signifikant forværring af sygdomsaktiviteten i de 16 uger efter methotrexat-seponering.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift