Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Derfor trak reumatologer sig fra fagudvalg

Mette Holland-Fischer

“Vi er patienternes ”advokater” i det arbejde, der foregår, og vores patienter har ret til de bedste advokater. Uden god efteruddannelse får patienterne ikke det.”

Sådan skriver Mette Holland-Fischer, formand for Dansk Reumatologisk Selskab, i et debatindlæg på Altinget. Hun ønsker at forklare baggrunden for, at fagudvalget for gigtsygdomme under Medicinrådet trak sig fra deltagelse i arbejdet i maj og dermed for alvor startede debatten om lægers efteruddannelse.

Medlemmerne blev nødt til at gå, da reglerne for deltagelse i arbejdet i fagudvalgene blev ændret med tilbagevirkende kraft, fortæller hun.

Hun forklarer, at siden overgangen fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) til Medicinrådet rykkede fagudvalget flere gange for habilitetspolitik og kommissorium, og at alle fagudvalgsmedlemmer løbende indsendte habilitetserklæringer, som ikke medførte kommentarer. På et referat fra et møde i Medicinrådet 29. marts 2017 læste de, at deltagelse i rejser og konferencer betalt af en virksomhed kunne medføre inhabilitet, og de informerede derfor Medicinrådet om, at størstedelen af fagudvalgets medlemmer var inviteret til EULAR kongres i juni 2017 af medicinalfirmaer. Der var tale om invitationer modtaget for måneder tilbage – hvor habilitetsreglerne var anderledes.

"10. maj 2017 modtog fagudvalget svar fra Medicinrådet, hvor de oplyste, at fagudvalgsmedlemmer ville blive betragtet som værende inhabile, hvis kongresrejsen blev gennemført,” skriver Mette Holland-Fischer i debatindlæget på Altinget.

“Det er vigtigt at slå fast, at Medicinrådet er i sin fulde ret til at indføre skærpede habilitetsregler – men at disse burde have været klarlagt, inden fagudvalgsmedlemmerne gik ind i arbejdet, Ingen læger ønsker, at der skabes tvivl om deres habilitet – og alle fagudvalgsmedlemmer har fulgt de regler, der fandtes da fagudvalget blev nedsat,” skriver Mette Holland-Fischer.

Hun fortæller videre, at fagudvalgets medlemmer frygtede for kvaliteten af det fremtidige arbejde i fagudvalget, hvis ikke medlemmerne kunne komme på kongresser og udvikle internationale, videnskabelige netværk.

Tags: Medicinrodet?

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift