Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Det vigtigste var, at der ikke var nogle store tegn, der tyder på en øget risiko for infektion, og der var ingen tromboemboliske hændelser," fortalte Benjamin Fisher på ACR 2017.

Nyt Novartis middel viser lovende takter mod Sjögrens syndrom

ACR/ARHP 2017: Et anti-CD40 monoklonalt antistof med det foreløbige navn CFZ533 fra Novartis viser gode resultater mod klinisk aktivt primær Sjögrens syndrom (pSS).

Det viser et Novartis-studie, der blev præsenteret tidligere i denne uge under et plenarmøde ved den amerikanske reumatologi-forening, ACRs årlige møde i San Diego, Californien.

Benjamin Fisher, der er administrerende direktør i klinisk reumatologi ved Birmingham Universitet i Birmingham, fortalte på mødet, at den dobbeltblindede, placebokontrollerede, randomiserede fase 2a-undersøgelse viste, at intravenøse doser af CFZ533 på 10 mg/kg i op til 24 uger var sikre og godt tolereret hos pSS patienter.

Ialt deltog 44 patienter, som blev delt op i to kohorte, hvoraf otte patienter subkutant fik tre mg/kg CFZ533 og fire fik placebo i kohort 1, mens 21 intravenøst fik 10 mg/kg CFZ533 og 11 fik placebo i kohorte 2.

Selv om tre-mg/kg dosen ikke leverede de forventede resultater var responsen på dosen på 10 mg/kg som forventet.

"Det vigtigste var, at der ikke var nogle store tegn, der tyder på en øget risiko for infektion, og der var ingen tromboemboliske hændelser," fortalte Fisher.

"Vi så klare statistisk signifikante forbedringer af ESSDAI-scoren, som oversteg kriterierne - også i Physician’s Global (Assessment, red)."

Desuden var tendensen også, at behandling med CFZ533 var bedre for de fleste sekundære endepunkter, fortalte han, og ESSDAI-ændringerne vedblev i open label-perioden. Der blev også observeret forbedringer i placebogruppen i den åbne periode, da de blev skiftet til CFZ533.

"Det var vigtigt, at der var betydelige fald i CXCL13, som fulgte det samme mønster som ESSDAI-scoren," fortalte han.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift