Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Det vigtigste var, at der ikke var nogle store tegn, der tyder på en øget risiko for infektion, og der var ingen tromboemboliske hændelser," fortalte Benjamin Fisher på ACR 2017.

Nyt Novartis middel viser lovende takter mod Sjögrens syndrom

ACR/ARHP 2017: Et anti-CD40 monoklonalt antistof med det foreløbige navn CFZ533 fra Novartis viser gode resultater mod klinisk aktivt primær Sjögrens syndrom (pSS).

Det viser et Novartis-studie, der blev præsenteret tidligere i denne uge under et plenarmøde ved den amerikanske reumatologi-forening, ACRs årlige møde i San Diego, Californien.

Benjamin Fisher, der er administrerende direktør i klinisk reumatologi ved Birmingham Universitet i Birmingham, fortalte på mødet, at den dobbeltblindede, placebokontrollerede, randomiserede fase 2a-undersøgelse viste, at intravenøse doser af CFZ533 på 10 mg/kg i op til 24 uger var sikre og godt tolereret hos pSS patienter.

Ialt deltog 44 patienter, som blev delt op i to kohorte, hvoraf otte patienter subkutant fik tre mg/kg CFZ533 og fire fik placebo i kohort 1, mens 21 intravenøst fik 10 mg/kg CFZ533 og 11 fik placebo i kohorte 2.

Selv om tre-mg/kg dosen ikke leverede de forventede resultater var responsen på dosen på 10 mg/kg som forventet.

"Det vigtigste var, at der ikke var nogle store tegn, der tyder på en øget risiko for infektion, og der var ingen tromboemboliske hændelser," fortalte Fisher.

"Vi så klare statistisk signifikante forbedringer af ESSDAI-scoren, som oversteg kriterierne - også i Physician’s Global (Assessment, red)."

Desuden var tendensen også, at behandling med CFZ533 var bedre for de fleste sekundære endepunkter, fortalte han, og ESSDAI-ændringerne vedblev i open label-perioden. Der blev også observeret forbedringer i placebogruppen i den åbne periode, da de blev skiftet til CFZ533.

"Det var vigtigt, at der var betydelige fald i CXCL13, som fulgte det samme mønster som ESSDAI-scoren," fortalte han.

Børn af psykisk syge bliver ofte selv syge allerede i barndommen

Hidtil har det været kendt, at børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom selv har en forøget risiko for at udvikle sygdommen i voksenalderen. Spørgsmålet er imidlertid, hvor stor deres risiko er for at blive psykisk syge allerede i barndommen. Det giver et nyt, dansk registerstudie nu svaret på.

Mislykket forsøg med mere sammenhæng for patienten

Et tæt samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Odense Kommune skulle forkorte sygdomsforløb og reducere hospitalsindlæggelser for to patientgrupper i projektet Integrated Care. Men ingen af delene lykkedes, viser en evaluering i to dele af projektet.

Antipsykotisk medicin kan give hjerteproblemer

Ældre mennesker på anden generations antipsykotisk medicin, der giver vægtforøgelse og ændrer lipidprofilen, har en øget risiko for hjertekarsygdomme, især slagtilfælde. Faktisk er risikoen tre gange forøget, i sammenligning med ældre, der tager medicin med lavere risiko for metaboliske forandringer.

Ny mulighed for online psykologbehandling

Mennesker med depression og angst får nu en ekstra mulighed for hjælp, idet Danske Regioner har besluttet at tilbyde dem gratis hjælp via internettet. Dermed håber regionerne at nå ud til mange af dem, som i dag går rundt med ubehandlede mentale problemer.

Ny type ansættelse for læger i almen praksis i Nordjylland

Unge læger i Nordjylland kan nu komme i en helt ny type ansættelse i almen praksis. Initiativet er et blandt flere initiativer i Nordjylland, der skal forbedre lægedækningen, som er særligt udfordret i almen praksis.

Ny KOL-vejledning fra DLS: Medicinsk tretrinsraket

I denne uge offentliggjorde Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) deres nye KOL-vejledning, hvori indholdet er ændret væsentligt i forhold til 2012-udgaven. Blandt andet er der i den reviderede udgave større fokus på rygestop og motion, ligesom DLS har skabt en tretrinsraket i forhold til medicineringen af patienter med KOL.

Tablet med sensor 'sladrer' om patientens compliance

Så er den første digitale pille godkendt. Det er de amerikanske sundhedsmyndigheder, der har sagt ja til en tablet, der rummer en sensor på størrelse med et sandkorn, som kan fortælle lægerne, hvor og hvornår patienten spiser tabletten. Tanken er at få flere patienter til at tage deres medicin, så de undgår at blive endnu mere syge.

Enstrenget tilbud til dem med dobbeltdiagnoser

Et nyt behandlingstilbud, der åbnede 1. november, skal sikre en koordineret, psykoterapeutisk behandling af patienter med dobbeltdiagnose. De slipper dermed for som hidtil at være i behandling to forskellige steder.

DLS opfordrer ansatte i sundhedsvæsnet til at genoverveje brugen af inhalationssteroid

I oktober anbefalede Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen en begrænsning i brugen af inhalationssteroider (ICS) i behandling af patienter med KOL. Nu følger lungespecialisternes selskab trop og lægger i den reviderede KOL-vejledning op til at mindske brugen af inhalationssteroider i behandling af patienterne.

Nyt studie af inhalationssteroid kan ændre fremtidens astmabehandling

På Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital forskes der i at få en dybere forståelse af den komplicerede kroniske sygdom, som astma er. Blandt andet derfor arbejder læge og ph.d. studerende Morten Hvidtfeldt på at afdække, hvordan inhalationssteroider påvirker glat muskulatur i luftvejene hos patienter med astma. 

Tripleinhalator godkendt til KOL-behandling i Europa

Europa-Kommissionen har netop godkendt Trelegy Ellipta tripleinhalator til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom i Europa. Inhalatoren bør bruges som vedligeholdelsesbehandling til voksne patienter med moderat til svær KOL. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift