Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Det vigtigste var, at der ikke var nogle store tegn, der tyder på en øget risiko for infektion, og der var ingen tromboemboliske hændelser," fortalte Benjamin Fisher på ACR 2017.

Nyt Novartis middel viser lovende takter mod Sjögrens syndrom

ACR/ARHP 2017: Et anti-CD40 monoklonalt antistof med det foreløbige navn CFZ533 fra Novartis viser gode resultater mod klinisk aktivt primær Sjögrens syndrom (pSS).

Det viser et Novartis-studie, der blev præsenteret tidligere i denne uge under et plenarmøde ved den amerikanske reumatologi-forening, ACRs årlige møde i San Diego, Californien.

Benjamin Fisher, der er administrerende direktør i klinisk reumatologi ved Birmingham Universitet i Birmingham, fortalte på mødet, at den dobbeltblindede, placebokontrollerede, randomiserede fase 2a-undersøgelse viste, at intravenøse doser af CFZ533 på 10 mg/kg i op til 24 uger var sikre og godt tolereret hos pSS patienter.

Ialt deltog 44 patienter, som blev delt op i to kohorte, hvoraf otte patienter subkutant fik tre mg/kg CFZ533 og fire fik placebo i kohort 1, mens 21 intravenøst fik 10 mg/kg CFZ533 og 11 fik placebo i kohorte 2.

Selv om tre-mg/kg dosen ikke leverede de forventede resultater var responsen på dosen på 10 mg/kg som forventet.

"Det vigtigste var, at der ikke var nogle store tegn, der tyder på en øget risiko for infektion, og der var ingen tromboemboliske hændelser," fortalte Fisher.

"Vi så klare statistisk signifikante forbedringer af ESSDAI-scoren, som oversteg kriterierne - også i Physician’s Global (Assessment, red)."

Desuden var tendensen også, at behandling med CFZ533 var bedre for de fleste sekundære endepunkter, fortalte han, og ESSDAI-ændringerne vedblev i open label-perioden. Der blev også observeret forbedringer i placebogruppen i den åbne periode, da de blev skiftet til CFZ533.

"Det var vigtigt, at der var betydelige fald i CXCL13, som fulgte det samme mønster som ESSDAI-scoren," fortalte han.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift