Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sådan sætter du din FH-patient i mest effektiv behandling

Proceduren frem til eventuel henvisning til lipidklinik kan give udfordringer. Medicinsk Tidsskrift har derfor udfærdiget algoritmen til brug i almen praksis.

 

 


Steen Werner: Det er en kommunikationsbrist

Efter at 16 medlemmer af det tidligere RADS-fagudvalg for behandling af hyperlipidæmi i et brev til Medicinrådet har protesteret mod, at deres navne bruges i den nye behandlingsvejledning, erkender formanden for Medicinrådet, at der er tale om en kommunikationsbrist.

Guidelines: NOAK’er får mere plads i behandlingen af VTE

Når de europæiske retningslinjer for behandling af VTE skal fornyes om et-to år vil det formentlig fremgå, at længere antikoagulation er nødvendig. Det siger manden, der står i spidsen for udarbejdelse af de europæiske guidelines, dr. Stavros Konstantinides.

Forskeres håb: Blodtryksmanchet beskytter hjernen ved stroke

Hvis en patient med blodprop i hjernen hurtigt får afklemt blodforsyningen til armen med en blodtryksmanchet, tyder meget på, at behandlingen beskytter hjernen, mindsker skader på hjernevævet og kan forebygge nye blodpropper.

Intensiv fokus på årsager til AF hjælper

En intensiv behandling af risikofaktorer kan være med til at fastholde hjerterytmen hos patienter med AF i op til et år efter elektrisk konvertering.

Højrisikopatienter: Jo lavere LDL desto bedre

Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvor lavt LDL-kolesterol kan blive, i forhold til, hvor god effekt det har for højrisikopatienter, og hvor sikkert det er for dem.

Her kan intensiv statinbehandling ikke svare sig

Noget tyder på, at det ikke virker bedre at behandle diabetespatienter med øjensygdommen retinopati med en intensiv statinbehandling frem for med en standard behandling med statiner.

App til indsats ved hjertestop sættes i bero

Den app, som kalder syddanske akuthjælpere ud til for eksempel hjertestop, er ikke fuldstændig driftssikker. Region Syddanmark vil ikke udbrede appen yderligere, før den fungerer uden problemer.

Stort behov for bedre og mere specialiseret VTE-behandling

Patienter, der får blodpropper i ben eller lunger – VTE – behandles alt for stedmoderligt i det danske sundhedsvæsen. De falder typisk ned mellem flere stole, og det er simpelthen ikke godt nok, mener en af eksperterne på området, overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen fra Hjerteafdelingen på Frederiksberg Hospital.

Statiner hjælper ikke kun på kolesteroltallet

Fordelene ved statiner rækker længere end til deres kolesterolsænkende effekt. Nye studier tyder på, at de også kan styrke hjertets funktion ved at forbedre strukturen. Bl.a. kan de forbedre blodkarrenes funktion ved at forhindre dem i at opbygge yderligere plak, ligesom de kan reducere inflammation.

Fedt omkring hjertet undersøges

Et nyt ph.d.-projekt skal undersøge, om det fedtvæv, der sidder rundt om hjertet, og som alle har i større eller mindre grad, er sundt for os – eller om det faktisk er skadeligt og derfor vigtigt at begrænse.

Infektioner øger flerårig risiko for hjertesygdom

Får man en blodforgiftning eller en lungebetændelse har man i det første år efter en seks gange større risiko for at få hjertekarsygdom end normalt – f.eks. blodprop eller hjerneblødning. Og den øgede risiko holder sig op til fem år efter.

Apixaban mere sikkert end warfarin til AF-patienter

Patienter med atrieflimren (AF), der får kardioversion, har især færre strokes, hvis de får apixaban (Eliquis) frem for warfarin. Der er dog ikke den store forskel på de to præparater ift. blødninger.

Ablation af AF giver bedste livskvalitet

Hvor ablation hidtil kun er undersøgt for effekt i forhold til reduktion af symptomer, er denne behandlingsform nu for første gang også undersøgt med forbedret livskvalitet som endemål i sammenligning med medicin. 

FORSIDEN

Gennembrud i behandling af kæmpecellearteritis

15. oktober 2017 Gigt
EU-kommisionen har netop godkendt RoActemra til behandling af kæmpecellearteritis i Europa. Dansk forsker mener, det er et gennembrud i behandlingen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift