Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sygeplejersker i kirurgens sted

Siden 2015 har sygeplejersker på Vejle Sygehus foretaget mindre operationer. Og tendensen breder sig formentlig snart til resten af landet.

Mere effektiv PCSK9-medicin på vej

Her inden de første PCSK9-hæmmere rigtig har fået fodfæste på det danske marked er anden generation på vej. De vil gøre kolesterolbehandlingen endnu bedre, samtidig med at det ser ud til, at prisen vil få et markant hak nedad.

Bedre telerehabilitering skal redde flere

Flere studier viser, at hjemmemonitorering af hjertesvigtspatienter ved hjælp af måling af blodtryk, puls og vægt ikke er tilstrækkeligt til at kortlægge symptomforværring og genindlæggelser. Derfor vil et nyt, dansk studie – Future Patient – nu undersøge, om måling af flere parametre kan forbedre overvågningen hjemmefra.

Guidelines: NOAK’er får mere plads i behandlingen af VTE

Når de europæiske retningslinjer for behandling af VTE skal fornyes om et-to år vil det formentlig fremgå, at længere antikoagulation er nødvendig. Det siger manden, der står i spidsen for udarbejdelse af de europæiske guidelines, dr. Stavros Konstantinides.

Forskeres håb: Blodtryksmanchet beskytter hjernen ved stroke

Hvis en patient med blodprop i hjernen hurtigt får afklemt blodforsyningen til armen med en blodtryksmanchet, tyder meget på, at behandlingen beskytter hjernen, mindsker skader på hjernevævet og kan forebygge nye blodpropper.

Intensiv fokus på årsager til AF hjælper

En intensiv behandling af risikofaktorer kan være med til at fastholde hjerterytmen hos patienter med AF i op til et år efter elektrisk konvertering.

Nyt advarselssignal for hjertesygdom opdaget

Et team af forskere og medicinske eksperter ved Michigan State University i USA har opdaget et symptom, som, hvis man finder det, kan være et sikkert tegn på et forestående hjerteanfald.

Steen Werner: Det er en kommunikationsbrist

Efter at 16 medlemmer af det tidligere RADS-fagudvalg for behandling af hyperlipidæmi i et brev til Medicinrådet har protesteret mod, at deres navne bruges i den nye behandlingsvejledning, erkender formanden for Medicinrådet, at der er tale om en kommunikationsbrist.

App til indsats ved hjertestop sættes i bero

Den app, som kalder syddanske akuthjælpere ud til for eksempel hjertestop, er ikke fuldstændig driftssikker. Region Syddanmark vil ikke udbrede appen yderligere, før den fungerer uden problemer.

Stort behov for bedre og mere specialiseret VTE-behandling

Patienter, der får blodpropper i ben eller lunger – VTE – behandles alt for stedmoderligt i det danske sundhedsvæsen. De falder typisk ned mellem flere stole, og det er simpelthen ikke godt nok, mener en af eksperterne på området, overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen fra Hjerteafdelingen på Frederiksberg Hospital.

Statiner hjælper ikke kun på kolesteroltallet

Fordelene ved statiner rækker længere end til deres kolesterolsænkende effekt. Nye studier tyder på, at de også kan styrke hjertets funktion ved at forbedre strukturen. Bl.a. kan de forbedre blodkarrenes funktion ved at forhindre dem i at opbygge yderligere plak, ligesom de kan reducere inflammation.

Fedt omkring hjertet undersøges

Et nyt ph.d.-projekt skal undersøge, om det fedtvæv, der sidder rundt om hjertet, og som alle har i større eller mindre grad, er sundt for os – eller om det faktisk er skadeligt og derfor vigtigt at begrænse.

Infektioner øger flerårig risiko for hjertesygdom

Får man en blodforgiftning eller en lungebetændelse har man i det første år efter en seks gange større risiko for at få hjertekarsygdom end normalt – f.eks. blodprop eller hjerneblødning. Og den øgede risiko holder sig op til fem år efter.

Lokale projekter skal sikre sammenhæng i behandlingen

Nu skal det være slut med, at børn og forældre oplever spredte, uensartede og usammenhængende behandlingsforløb. Som noget nyt sætter Sundhedsstyrelsen tre nationale forløbsprogrammer i gang for grupper af børn og unge med psykiske vanskeligheder og lidelser.

Mødres belastninger giver døtre risiko for indlæggelse

Døtre af kvinder med svære belastninger i barndommen har som voksne selv øget risiko for at få en psykisk lidelse, der kræver indlæggelse. Det samme gælder ikke sønnerne, lige som det heller ikke gælder børn af mænd, der har oplevet svære belastninger i barndommen.

Nu kan læger behandle mod patientens vilje

Fra nytår er der trådt nye regler i kraft, som tillader læger at tvangsbehandle patienter med varigt nedsat psykisk eller kognitiv funktionsevne.

B-vitamin i høje doser kan give positiv effekt

En gennemgang af forskellige undersøgelser af kosttilskuds betydning i behandlingen af skizofreni konkluderer, at det kun er B-vitaminer, man har set en positiv effekt af.

Fasenra EU-godkendt til svær eosinofil astma

Fasenra er netop blevet godkendt af Europa-Kommissionen som supplerende vedligeholdelsesbehandling til patienter med svær eosinofil astma. Lægemidlet kan hjælpe dem, der har dårlig astmakontrol til trods for behandling med højdosis inhalationssteroider og langtidsvirkende beta2-antagonister.

Nyt professorat i børneastma skal afdække sygdommens oprindelse

Det er de hårdest ramte børn med astma, som fremover får glæde af de 2,2 millioner kroner, Dansk Børneastma Center på Gentofte Hospital modtog sidst i december fra Børnelungefonden. For pengene skal bruges til at understøtte et professorat, hvor fokus primært bliver forskning i oprindelsen af astma og i forebyggelse af sygdommen.

Bedre behandling til unge med primær spontan pneumothorax

Ny dansk forskning lægger op til skræddersyet behandling af patienter med primær spontan pneumothorax (PSP). En Ph.d. afhandling bakker op omkring internationale undersøgelser, der antyder, at patienter med gentagne tilfælde af PSP med fordel kan få lavet en kikkertoperation.

Tremfya Guselkumab nu i takst

Det nye biologiske lægemiddel, Tremfya Guselkumab, til behandling af moderat til svær plaque-psoriasis nu i takst.

Registerstudie: Cannabis-psykoser giver ofte varig sygdom

Får man en psykose fremkaldt af cannabis, alkohol eller andet, er der en stor risiko for især at udvikle vedvarende skizofreni, men også bipolare lidelser. Værst ser det ud ift. cannabis, hvor det i næsten halvdelen af tilfældene ender med diagnosen skizofreni.

Bedre livskvalitet hos astmapatienter der laver åndedrætsøvelser

Astmapatienter, der laver åndedrætsøvelser, forbedrer deres livskvalitet. Dette sker ifølge en ny undersøgelse på trods af, at øvelserne hverken giver dem bedre lungefunktion eller nedsætter inflammationen i deres luftveje. Alligevel kalder dansk forsker resultaterne for epokegørende.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger mod KOL i pixi-version til almen praksis

IRF i Sundhedsstyrelsen udgav i efteråret Den Nationale Rekommandationsliste for valg af lægemidler til vedligeholdelsesbehandling af KOL uden astmakomponent. Der blev i høringsprocessen udtrykt ønske om en ”pixi-version” af anbefalingerne og det omfattende baggrundsnotat, så det bliver nemmere at bruge i klinikken.

Fire nye retningslinjer på plads

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) har netop godkendt fire nye retningslinjer fra European Society of Cardiology, ESC. Det vil på enkelte områder ændre lidt på praksis i Danmark i forhold til diagnosticering og behandling af patienter med hjerte-kar-sygdom. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift